Όλα τα εγχειρίδια

 • Yπηρεσίες υποδομής

Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Windows

Οδηγίες σύνδεσης

Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI)

Υπόδειγμα SP Metadata

Σύνδεση εφαρμογής (Service Provider - SP) στην Υποδομή AAI

Εικονικές μηχανές (virtual machines)

Σύνδεση σε εικονική μηχανή

Εγκατάσταση λειτουργικού σύστηματος

Ρύθμιση δικτύου εικονικής μηχανής

Στιγμιότυπα (Snapshots)

Ενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης

Ρυθμίσεις Hardware

Υπηρεσίες καταλόγου (LDAP)

Ρύθμιση αναζήτησης διευθύνσεων email μελών ΑΠΘ
 • Ασφάλεια

Ασφάλεια χρήσης υπηρεσιών

2 Factor Authentication – 2FA

Διακίνηση εγγράφων με προσωπικά δεδομένα

Έλεγχος e-mail

Κλείδωμα εγγράφου pdf με το PDFEncrypt

Οδηγίες Εγκατάστασης Docusign Signature Appliance Client

Κλείδωμα εγγράφου pdf

Κρυπτογράφηση Αφαιρούμενου Δίσκου

Κρυπτογράφηση συμπιεσμένων (zip) αρχείων

Αναβάθμιση Έκδοσης Windows

Κρυπτογράφηση μηνυμάτων

Προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΑΠΘ

Αίτηση έκδοσης εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω Adobe Reader DC

Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Ρύθμιση συσκευής για χρήση της Ακαδημαϊκής ταυτότητας

Έλεγχος του πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής σε πιστοποιητικά που χορηγούν οι Γραμματείες Τμημάτων

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader

Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού

Έλεγχος χώρου αποθήκευσης προσωπικού πιστοποιητικού

Μεταφορά προσωπικού πιστοποιητικου

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε λειτουργικό

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε πλοηγό

Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε mail client

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού από λειτουργικό

Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού από πλοηγό

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων

Κρυπτογράφηση μηνυμάτων

Αποδέσμευση PIN Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Ψηφιακή υπογραφή κώδικα

Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας (CERT)

Αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού από Η/Υ

Ψηφιακά πιστοποιητικά εξυπηρετητών ΑΠΘ

Απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών

Ενεργοποίηση επικοινωνίας SSL
 • Τηλεκπαίδευση & συνεργασία

zoom icon Εφαρμογή τηλεδιασκέψεων Zoom

Zoom Reports - Εξαγωγή

Zoom Whiteboards - Δημιουργία

Τελετή ορκωμοσίας

Eνεργοποίηση δυνατότητας Language Interpretation

Live Streaming ενός Zoom Meeting / Webinar

Zoom - Ορισμός Alternative Host σε ένα Meeting / Webinar

Zoom Client - Ενημέρωση στην τελευταία έκδοση

Zoom Webinar - Δημιουργία

Zoom Webinar - Διαχείριση

Διαχείριση δωματίου εξ αποστάσεως διάλεξης με το Zoom

Διαχωρισμός συμμετεχόντων σε δωμάτια

Διεξαγωγή εξ αποστάσεως διάλεξης με το Zoom

Δυνατότητες Registration / Branding / Polling σε ένα Meeting

Εξαγωγή συμμετεχόντων

Μεταγλώττιση στο Zoom με την εφαρμογή Live Transcribe

Οδηγίες διοργάνωσης και διεξαγωγής μίας εκδήλωσης μέσω Zoom

Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως διάλεξη - φοιτητές

Διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδρίας για τις ανάγκες εξετάσεων

Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως συνεδρία με ταυτοποίηση

technical support Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Εγκατάσταση και Ρύθμιση EPSON ELPDC21

Επιφάνεια γραφής και γραφίδας One by Wacom

Τηλεδιάσκεψη web conferencing

Διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδρίας για τις ανάγκες εξετάσεων
 • Υπηρεσίες e-University

Υπηρεσία ηλεκτρονικής γραμματείας προσωπικού

Διακίνηση εγγράφων με προσωπικά δεδομένα

Αναλυτικός οδηγός της εφαρμογής https://registrar.auth.gr

Απομακρυσμένη πρόσβαση στο ιδιωτικό δίκτυο Γραμματειών

Εκτύπωση Πιστοποιητικών και Παραρτήματος Διπλώματος

Οδηγίες χρήσης της Cardisoft μέσω RemoteApp

Ρύθμιση για εκτύπωση εγγράφων pdf

Αναλυτικός οδηγός Cardisoft

Εργασίες λήξης εξαμήνου

Καταχώρηση διδασκόντων στο σύστημα γραμματειών

Καταχώρηση στοιχείων φοιτητών στο σύστημα γραμματειών

Καταχώρηση στοιχείων φοιτητών προγραμμάτων ανταλλαγής

Ρύθμιση συσκευής για χρήση της Ακαδημαϊκής ταυτότητας

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής σε πιστοποιητικά που χορηγούν οι Γραμματείες Τμημάτων

Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών

Αίτηση σίτισης

Υποβολή αίτησης Ορκωμοσίας

Εγχειρίδιο students.auth.gr φοιτητών

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού

Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων - papyros.auth

Εισαγωγή εγγράφου

Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων μονάδας

Διαχείριση εξερχόμενων εγγράφων μονάδας

Διαχείριση αιτημάτων μελών Μονάδας

Αποστολή αιτήματος από μέλος Μονάδας

Ψηφιακή υπογραφή ακριβούς αντιγράφου

Πάπυρος - αναλυτικοί οδηγοί

Υπηρεσία αναφοράς επειγόντων περιστατικών ΑΠΘ

Οδηγός χρήσης της εφαρμογής

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων

Εγχειρίδιο faculty.auth.gr διδασκόντων

Αποδέσμευση PIN Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Σύστημα διαχείρισης ρόλων

Διαχείριση ρόλων

Πρόγραμμα μαθημάτων και αιθουσών - class.auth

Διαμόρφωση προγραμμάτων μαθημάτων
 • Υπηρεσίες cloud

Αποθηκευτικός χώρος ομάδων files.auth.gr

Επαναφορά αρχείων

Πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο ομάδων files.auth

Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος files.auth.gr

Επαναφορά αρχείων

Πρόσβαση στον προσωπικό αποθηκευτικό χώρο

office 365 Microsoft Office365 Education

Microsoft Teams

Δημιουργία σύσκεψης με Ομάδα με το Teams

Διαχείρισης συνεδρίας Teams

Συμμετοχή σε σύσκεψη Teams

Δημιουργία συνεδρίας με την υπηρεσία Skype for Business

Δημιουργία δωματίου συνεδρίας περιορισμένης πρόσβασης στο Skype for Business

Εγκατάσταση του Skype for Business (διδάσκοντες)

Διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδρίας για τις ανάγκες εξετάσεων

Συμμετοχή σε διάλεξη με κινητό/tablet ή MACOS (φοιτητές)

Εγκατάσταση Office365

Διαχείριση συνεδρίας με Skype for Business

Εγχειρίδιο συμμετέχοντα σε συνεδρία με Skype for business

Google Apps for Education Google Apps for Education

Διεξαγωγή εξ αποστάσεως διάλεξης με το Google Meet

Διεξαγωγή εξ αποστάσεως συνεδρίας για τις ανάγκες εξετάσεων

Οδηγίες συμμετοχής σε εξ αποστάσεως συνεδρία με ταυτοποίηση

Ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα

Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος myfiles

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο Samba

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDAV
 • Λογισμικό

BETA CAE Software

Ρύθμιση νέου license server

Οδηγίες Εγκατάστασης

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Αναβάθμιση Έκδοσης Windows

Παραγγελία λογισμικού

SPSS Statistics

Οδηγίες ανανέωσης

Οδηγίες Εγκατάστασης

Oracle Academy

Οδηγίες εγγραφής

ANSYS

Οδηγίες Εγκατάστασης

ANSYS Electromagnetics (HFSS)

Ρυθμίσεις νέου license server

ArcGIS

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

ENVI

Οδηγίες Εγκατάστασης

ERDAS IMAGINE

Οδηγίες Εγκατάστασης

IDL

Οδηγίες Εγκατάστασης

MapInfo

Οδηγίες Εγκατάστασης

Mathematica

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

MATLAB

Οδηγίες Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις νέου license server

Υποβολή εργασιών MATLAB στην Υπολογιστική Συστοιχία του ΑΠΘ

Microsoft OVS - ES

Οδηγίες Εγκατάστασης

Origin

Οδηγίες Εγκατάστασης
 • Επιστημονικές εφαρμογές

Υποστήριξη Επιστημονικών Εφαρμογών

Εγχειρίδιο εργασιών R στην Υπολογιστική Συστοιχία του ΑΠΘ

Υποβολή εργασιών Mathematica στην Υπολογιστική Συστοιχία του ΑΠΘ

Υποβολή εργασιών R στην Υπολογιστική Συστοιχία του ΑΠΘ

Σύνδεση σε VNC server

Υποβολή εργασιών MATLAB στην Υπολογιστική Συστοιχία του ΑΠΘ
 • Υπηρεσίες e-University

 • Yπηρεσίες υποδομής

 • Infrastructure Services

Υπηρεσία εκτυπώσεων

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής εκτυπώσεων
 • Υπηρεσίες e-University

 • Yπηρεσίες υποδομής

 • Infrastructure Services

Υπηρεσία εκτυπώσεων

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής εκτυπώσεων
 • Λογαριασμός χρήστη

 • Υπηρεσίες e-University

Υπηρεσίες αποφοίτων

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού

Αποθήκευση email τοπικά στον υπολογιστή

Υπηρεσίες αποφοίτων

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού

Αποθήκευση email τοπικά στον υπολογιστή
 • Τηλεφωνία

Τηλεφωνική σύνδεση

ISDN Συσκευές

IP Συσκευές

Γενικές ψηφιακές λειτουργίες

Ψηφιακές Συσκευές

Ταχυδρομείο Φωνής Voice Mail

Άμεσα γραπτά μηνύματα και διαθεσιμότητα

Οδηγίες

Τηλεφωνία με χρήση έξυπνων συσκευών ή υπολογιστή

Ρύθμιση συσκευής

Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας

Χρήση κωδικού χρέωσης τηλεφωνίας
 • Πρόσβαση στο δίκτυο

Πρόσβαση εικονικού δικτύου (VPN)

Ρύθμιση σύνδεσης με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης

Ρύθμιση σύνδεσης με χρήση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού

Έλεγχος σύνδεσης

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ασύρματη πρόσβαση

Ρύθμιση σύνδεσης

Σύνδεση σε κοινόχρηστη πρίζα

Έλεγχος σύνδεσης

Σύνδεση σε πρίζα δικτύου

Ρύθμιση σύνδεσης

Έλεγχος σύνδεσης

Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οδηγίες Διαχείρισης

email Το email μου

Εγκατάσταση ροής επικαιρότητας μέσω RSS

Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω webmail

Αυτοματοποιημένη ρύθμιση λογαριασμού email

Διαγραφή μηνυμάτων

Προώθηση μηνυμάτων σε άλλη διεύθυνση

Πλήρεις Κεφαλίδες

Αρχειοθέτηση μηνυμάτων

Ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων

Κοινόχρηστη θυρίδα ενημέρωσης

Μετάβαση από POP3 σε IMAP

Αποθήκευση email τοπικά στον υπολογιστή

Μηχανισμός Διαχωρισμού Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων (Anti-Spam)

Ρύθμιση αναζήτησης διευθύνσεων email μελών ΑΠΘ

Ρύθμιση ημερολογίου

aliases Ψευδοδιευθύνσεις (email aliases)

Ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα
 • Ιστοχώροι

Φιλοξενία Ιστοχώρων Μονάδων

Δημιουργία παρόχου υπηρεσιών (SP)

Αλλαγή Στοιχείων Πρόσβασης

Αντίγραφα Ασφαλείας

Εγκατάσταση Εφαρμογής

Πως ανεβάζουμε υλικό ιστοσελίδων

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Ενεργοποίηση επικοινωνίας SSL

Δυναμικές ιστοσελίδες (webpages)

Αλλαγή Στοιχείων Πρόσβασης

Αντίγραφα Ασφαλείας

Εγκατάσταση Εφαρμογής

Πως ανεβάζουμε υλικό ιστοσελίδων

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Ο ιστοχώρος μου

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο FTP

Προσωπικές ιστοσελίδες

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο Samba

Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDAV