Συχνές Ερωτήσεις

Ο ιδρυματικός μου λογαριασμός πρόκειται να λήξει. Τι επιλογές έχω;
 • Εάν διατηρείτε την ιδιότητα με την οποία αποκτήσατε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας τότε για να τον ανανεώσετε-επανενεργοποιήσετε, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
 • Εάν αποκτήσατε άλλη ιδιότητα στο ΑΠΘ που σας επιτρέπει να διατηρήσετε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας, τότε για να ενημερώσετε τα στοιχεία του και να τον ανανεώσετε-επανενεργοποιήσετε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για να λάβετε εξατομικευμένες οδηγίες.
 • Εάν δεν έχετε πλέον ιδιότητα στο ΑΠΘ που σας επιτρέπει να διατηρήσετε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας, τότε σταδιακά θα απενεργοποιηθεί η πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ.
  Λεπτομέρειες για τον κύκλο ζωής του ιδρυματικού λογαριασμού
            Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να συνδεθείτε στο περιβάλλον διαχείρισης λογαριασμών και να ενεργοποιήσετε προώθηση των e-mails σε άλλη διεύθυνση. Η προώθηση αφορά μόνο τα νέα εισερχόμενα μηνύματα και θα ισχύει για ένα χρόνο από τη λήξη του λογαριασμού σας (αν είστε ή διατελέσατε μέλος ΔΕΠ ή μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ, η προώθηση μηνυμάτων θα ισχύει επαόριστον).

  Σημείωση:
  Εάν αφήσετε να περάσει περισσότερο από ένας χρόνος από τη λήξη του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας, μπορεί όταν τον ανανεώσετε-επανενεργοποιήσετε να χρειαστεί να αλλάξετε το όνομα χρήστη (username) του.
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης. Πώς θα τον ανακτήσω;

Ο κωδικός πρόσβασης του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Αν είχατε δηλώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ή στην αρμόδια διοικητική μονάδα του πανεπιστημίου που εγγράφει/διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. Διεύθυνση προσωπικού, Γραμματεία Τμήματος), μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το ΚΗΔ για να σας αποσταλεί με SMS νέος κωδικός. Ο νέος κωδικός έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και θα πρέπει να τον αλλάξετε άμεσα (αν έχετε φοιτητική ιδιότητα δεν απαιτείται επικοινωνία, δείτε τις οδηγίες παρακάτω).

Ειδικά αν έχετε φοιτητική ιδιότητα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://register.auth.gr/account/ και να ζητήσετε την αποστολή SMS από την ειδική επιλογή. Αφού λάβετε το SMS, επισκεφθείτε το περιβάλλον https://accounts.auth.gr, εισέλθετε με το ΑΠΜ και το ΟΤΡ που λάβατε, και επιλέξτε από το αριστερό μενού 'Αλλαγή κωδικού πρόσβασης' για να θέσετε νέο κωδικό στον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Αν δεν είχατε δηλώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου σε διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου ή στο ΚΗΔ, τότε θα πρέπει να προσέλθετε αυτοπροσώπως στο σημείο εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ με αποδεικτικό της ταυτότητάς σας  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο). Προσέξτε ότι το φοιτητικό πάσο ΔΕΝ είναι αποδεικτικό της ταυτότητας του κατόχου. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε στην εξυπηρέτηση χρηστών, θα πρέπει να στείλετε αντιπρόσωπό σας εφοδιασμένο με τα παρακάτω:

 1. πρωτότυπη εξουσιοδότηση για την παραλαβή του κωδικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής σας από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 2. αποδεικτικό της ταυτότητας του αντιπροσώπου  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο).

 

Μπορώ να έχω περισσότερους από έναν Ιδρυματικούς Λογαριασμούς;

Μπορείτε να διατηρείτε από έναν ιδρυματικό λογαριασμό για κάθε διακριτή ιδιότητα που έχετε στο ΑΠΘ, μόνο εφόσον είναι απαραίτητη η διαφοροποιημένη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ.

Ποιοί δικαιούνται Ιδρυματικό Λογαριασμό;

Δικαίωμα απόκτησης και διατήρησης Ιδρυματικού Λογαριασμού έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιδιότητες στο ΑΠΘ:

 • Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτητής προγραμμάτων ανταλλαγής (π.χ. Erasmus)
 • Υποψήφιος διδάκτορας ή μεταδιδακτορικός ερευνητής
 • Μέλος ΔΕΠ ή μόνιμο προσωπικό (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ, ΙΔΑΧ, Διοικητικοί υπάλληλοι)
 • Συμβασιούχος ή υπάλληλος μέσω εργολάβου
 • Ομότιμος Καθηγητής
 • Συνταξιούχο μέλος ΔΕΠ ή μόνιμος υπάλληλος του πανεπιστημίου
 • Επιστημονικός συνεργάτης μελών ΑΠΘ
 • Δάσκαλος ή καθηγητής των Πειραματικών Σχολείων ΑΠΘ

    
   

Τι προσφέρει ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη;

Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός Χρήστη (institutional user account) εκδίδεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) που παρέχονται στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΑΠΘ.

Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον ιστοχώρο http://it.auth.gr  και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

 • υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματεία όπως πρόσβαση σε βαθμολογίες, έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας
 • ασύρματη δικτυακή πρόσβαση (wifi)
 • θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • προσωπικό αποθηκευτικό χώρο
 • φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων
 • διανομή λογισμικού

 

Έχω στείλει αίτημα διόρθωσης των στοιχείων μου στην ΠΥΚΑ, αλλά δεν έχει εξυπηρετηθεί. Τι μπορώ να κάνω;

Τα αιτήματά σας προωθούνται, ανάλογα με την ιδιότητά σας, στην αρμόδια υπηρεσία του πανεπιστημίου

 • στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας αν είστε φοιτητής
 • στη Διεύθυνση Προσωπικού αν είστε μέλος του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού
 • στην Επιτροπή Ερευνών αν είστε συμβασιούχος έργου

Η διόρθωσή τους θα γίνει στην αρμόδια υπηρεσία και στη συνέχεια θα ενημερωθεί αυτόματα η ΠΥΚΑ. Σε περίπτωση που ανησυχείτε για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία.

Ποια η σχέση της «Πύλης Αποφοίτων» με την «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» (ΔΑΣΤΑ);

Η «Πύλη Αποφοίτων» και η ΔΑΣΤΑ είναι διαφορετικές υπηρεσίες του ΑΠΘ, αλλά συνεργαζόμενες σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, με ζητήματα αποφοίτων ασχολείται και το Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ (ΓΔ-ΔΑΣΤΑ).

Η «Πύλη Αποφοίτων» παρέχει κυρίως υπηρεσίες σχετικές με τις Γραμματείες των Τμημάτων (πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές, κλπ), ενώ το ΓΔ-ΔΑΣΤΑ σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν την σταδιοδρομία των αποφοίτων (αγγελίες, βιογραφικά, κλπ).

Για διευκόλυνση των αποφοίτων-χρηστών, η είσοδος και στις δύο υπηρεσίες γίνεται με κοινό λογαριασμό, αυτόν της «Πύλη Αποφοίτων». Να σημειωθεί ότι στη ΔΑΣΤΑ επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε αποφοίτους που έχουν ταυτοποιήσει επιτυχώς τον λογαριασμό τους με κάποιον απόφοιτο.

Συνοπτικά, η ροή διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει ένας απόφοιτος για να αποκτήσει πρόσβαση και στις δύο υπηρεσίες είναι η ακόλουθη:

 • Εγγραφή στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Ταυτοποίηση με απόφοιτο στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Χρήση του  λογαριασμού της «Πύλης Αποφοίτων» για εγγραφή στην ΔΑΣΤΑ, επιλέγοντας στην πύλη www.dasta.auth.gr «Ο λογαριασμός μου» --> «Σύνδεση Αποφοίτου»
Γιατί δεν μπορώ να συνδέσω τον λογαριασμό μου με τους τίτλους σπουδών μου;

1. Ενδέχεται η Γραμματεία του τμήματός σας να έχει καταχωρήσει τα στοιχεία σας με διαφορετικό τρόπο (π.χ. έχετε διπλό όνομα και η Γραμματεία έχει καταχωρήσει μόνο το ένα, ή ονομάζεστε Κωνσταντίνος και η Γραμματεία σάς έχει καταγράψει ως Κων/νο).

Στην περίπτωση αυτή:

 • Δοκιμάστε να επανυποβάλετε τα στοιχεία σας για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει υπάρξει σφάλμα κατά την πληκτρολόγηση (π.χ. κενός χαρακτήρας στο τέλος του ονόματός σας)
 • Εάν έχετε διπλό όνομα ή επώνυμο, δοκιμάστε όλους τους πιθανούς τρόπους πληκτρολόγησης (π.χ. ΟΝΟΜΑ1 ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1–ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1 – ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1, ΟΝΟΜΑ2)
 • Εάν έχετε όνομα το οποίο μπορεί να γραφεί και συντετμημένα δοκιμάστε και τους δύο τρόπους γραφής (π.χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ)
 • Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

2. Είστε παλιός απόφοιτος και ίσως δεν έχετε καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γραμματείας σας. Οι περισσότερες Γραμματείες προπτυχιακών τμημάτων του ΑΠΘ έχουν ξεκινήσει να μηχανογραφούν τους φοιτητές τους από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

3.Τα στοιχεία που έχετε υποβάλει δεν είναι επαρκή για τη άμεση σύνδεση φυσικού προσώπου με τίτλο σπουδών (π.χ. λόγω συνωνυμίας σας με κάποιον άλλον απόφοιτο). Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

Γιατί το τμήμα μεταπτυχιακών / διδακτορικών σπουδών από όπου αποφοίτησα δεν υπάρχει στην σχετική λίστα;

Στην παρούσα φάση υπάρχουν δεδομένα αποφοίτων από το σύνολο των προπτυχιακών τμημάτων και την πλειονότητα των μεταπτυχιακών/διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών. Τα στοιχεία μας ανανεώνονται συνεχώς ώστε να καλύψουν το σύνολο των τμημάτων του ΑΠΘ.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που είμαι απόφοιτος δύο ή περισσοτέρων τμημάτων;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην δήλωση τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που κατέχετε περισσότερους του ενός, επαναλαμβάνετε την διαδικασία σύνδεσης για κάθε τίτλο ξεχωριστά.

Ποια η σχέση της «Πύλης Αποφοίτων» με την «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» (ΔΑΣΤΑ);

Η «Πύλη Αποφοίτων» και η ΔΑΣΤΑ είναι διαφορετικές υπηρεσίες του ΑΠΘ, αλλά συνεργαζόμενες σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα, με ζητήματα αποφοίτων ασχολείται και το Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ (ΓΔ-ΔΑΣΤΑ).

Η «Πύλη Αποφοίτων» παρέχει κυρίως υπηρεσίες σχετικές με τις Γραμματείες των Τμημάτων (πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές, κλπ), ενώ το ΓΔ-ΔΑΣΤΑ σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν την σταδιοδρομία των αποφοίτων (αγγελίες, βιογραφικά, κλπ).

Για διευκόλυνση των αποφοίτων-χρηστών, η είσοδος και στις δύο υπηρεσίες γίνεται με κοινό λογαριασμό, αυτόν της «Πύλη Αποφοίτων». Να σημειωθεί ότι στη ΔΑΣΤΑ επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε αποφοίτους που έχουν ταυτοποιήσει επιτυχώς τον λογαριασμό τους με κάποιον απόφοιτο.

Συνοπτικά, η ροή διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει ένας απόφοιτος για να αποκτήσει πρόσβαση και στις δύο υπηρεσίες είναι η ακόλουθη:

 • Εγγραφή στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Ταυτοποίηση με απόφοιτο στην «Πύλη Αποφοίτων»
 • Χρήση του  λογαριασμού της «Πύλης Αποφοίτων» για εγγραφή στην ΔΑΣΤΑ, επιλέγοντας στην πύλη www.dasta.auth.gr «Ο λογαριασμός μου» --> «Σύνδεση Αποφοίτου»
Γιατί δεν μπορώ να συνδέσω τον λογαριασμό μου με τους τίτλους σπουδών μου;

1. Ενδέχεται η Γραμματεία του τμήματός σας να έχει καταχωρήσει τα στοιχεία σας με διαφορετικό τρόπο (π.χ. έχετε διπλό όνομα και η Γραμματεία έχει καταχωρήσει μόνο το ένα, ή ονομάζεστε Κωνσταντίνος και η Γραμματεία σάς έχει καταγράψει ως Κων/νο).

Στην περίπτωση αυτή:

 • Δοκιμάστε να επανυποβάλετε τα στοιχεία σας για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει υπάρξει σφάλμα κατά την πληκτρολόγηση (π.χ. κενός χαρακτήρας στο τέλος του ονόματός σας)
 • Εάν έχετε διπλό όνομα ή επώνυμο, δοκιμάστε όλους τους πιθανούς τρόπους πληκτρολόγησης (π.χ. ΟΝΟΜΑ1 ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1–ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1 – ΟΝΟΜΑ2, ΟΝΟΜΑ1, ΟΝΟΜΑ2)
 • Εάν έχετε όνομα το οποίο μπορεί να γραφεί και συντετμημένα δοκιμάστε και τους δύο τρόπους γραφής (π.χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ)
 • Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

2. Είστε παλιός απόφοιτος και ίσως δεν έχετε καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γραμματείας σας. Οι περισσότερες Γραμματείες προπτυχιακών τμημάτων του ΑΠΘ έχουν ξεκινήσει να μηχανογραφούν τους φοιτητές τους από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

3.Τα στοιχεία που έχετε υποβάλει δεν είναι επαρκή για τη άμεση σύνδεση φυσικού προσώπου με τίτλο σπουδών (π.χ. λόγω συνωνυμίας σας με κάποιον άλλον απόφοιτο). Επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών στην ηλ. διεύθυνση support-alumni@auth.gr

Γιατί το τμήμα μεταπτυχιακών / διδακτορικών σπουδών από όπου αποφοίτησα δεν υπάρχει στην σχετική λίστα;

Στην παρούσα φάση υπάρχουν δεδομένα αποφοίτων από το σύνολο των προπτυχιακών τμημάτων και την πλειονότητα των μεταπτυχιακών/διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών. Τα στοιχεία μας ανανεώνονται συνεχώς ώστε να καλύψουν το σύνολο των τμημάτων του ΑΠΘ.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που είμαι απόφοιτος δύο ή περισσοτέρων τμημάτων;

Δεν υπάρχει περιορισμός στην δήλωση τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που κατέχετε περισσότερους του ενός, επαναλαμβάνετε την διαδικασία σύνδεσης για κάθε τίτλο ξεχωριστά.

Γιατί στην εφαρμογή myAuth το πρόγραμμα μαθημάτων ή εξεταστικής είναι κενό;

Το πρόγραμμα μαθημάτων σου είναι κενό στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Παρακολουθείς κάποιο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
 • Το τμήμα σου δεν έχει μεριμνήσει προκειμένου να περάσει τις απαιραίτητες πληροφορίες προγράμματος ή εξεταστικής
Γιατί στην εφαρμογή myAuth δεν εμφανίζονται οι αίθουσες των μαθημάτων που παρακολουθώ;
Αν δεν έχεις δηλώσει μαθήματα στο τρέχον εξάμηνο, στη σελίδα "Αίθουσες" εμφανίζονται όλες οι αίθουσες του τμήματος σου και όχι αυτές που σε αφορούν.
Γιατί στην εφαρμογή myAuth η σελίδα με τα μαθήματα είναι κενή;
Αν δεν έχεις δηλώσει μαθήματα στο τρέχον εξάμηνο, η σελίδα με τα μαθήματα θα εμφανίζεται κενή. Ακόμη, δε θα λαμβάνεις ειδοποιήσεις στην αρχική σελίδα για το πρόγραμμα των μαθημάτων.

Το εικονίδιο της συσκευής ανάγνωσης της κάρτας (Gemalto) εμφανίζεται σε παύση λειτουργίας

Κάντε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο κι επιλέξτε Έναρξη/ Παύση

 

Αν δεν αλλάξει η κατάσταση ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Αφαιρέστε την συσκευή ανάγνωσης της κάρτας από τη θύρα USB
 2. Κατεβάστε το αρχείο AddReader.zip από εδώ
 3. Εξάγετε τα περιεχόμενα σε κάποιο φάκελο και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο AddReader.reg
 4. Πατήστε επιβεβαίωση όταν ζητηθεί
 5. Θα λάβετε μήνυμα του τύπου: The keys and values contained in "path" have been successfully added to the registry
 6. Κάντε επανεκκίνηση τον υπολογιστή
Προσπάθησα να υπογράψω βαθμολόγιο και παίρνω το μήνυμα "Η εφαρμογή UniverSIS Grades Digital Signing που επικοινωνεί με την κρυπτογραφική σας συσκευή δεν είναι ανοιχτή". Γιατί συμβαίνει αυτό;
Η εφαρμογή UniverSIS Grades Digital Signing πρέπει να είναι ανοικτή για να μπορέσετε να υπογράψετε βαθμολόγιο. Αν ακολουθήσατε τις οδηγίες ρύθμισης υπολογιστή για χρήση του faculty.auth.gr (Windows, MacOSX), η εφαρμογή UniverSIS Grades Digital Signing βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Αφού την εντοπίσετε κάντε διπλό κλικ για να ανοίξει ώστε να εμφανίζεται παράθυρο με μήνυμα Ready to sign. Αν την είχατε μετακίνησει κάντε Αναζήτηση στα Windows για να την εντοπίσετε. Διαφορετικά, ακολουθήστε ξανά τις οδηγίες ρύθμισης υπολογιστή που αναφέρονται παραπάνω.
Περισσότερες συχνές ερωτήσεις για την υπηρεσία sis.auth.gr
Δείτε την ιστοσελίδα των συχνών ερωτήσεων μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων https://faculty.auth.gr.
Μου ήρθε μήνυμα ότι λήγει το πιστοποιητικό μου. Μπορώ να συνδεθώ στη σελίδα και να κάνω αίτηση έκδοσης νέου πιστοποιητικού ;

Στα μέλη ΔΕΠ που χρησιμοποιούν την υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικής βαθμολογίας  εκδίδονται πιστοποιητικά Κλάσης Α τα οποία μπορούν να αποκτηθούν ΜΟΝΟ κατόπιν επικοινωνίας με τεχνικούς του ΚΗΔ.

Εφόσον έχετε επικοινωνήσει με το ΚΗΔ και έχει γίνει έκδοση νέου προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού τρέξτε  πάλι το vpn installer ώστε να γίνει η ρύθμιση με το νέο πιστοποιητικό σας.

Το λογισμικό για την αναγνώριση της κάρτας εμφανίζει σύμβολα αντί για ελληνικούς χαρακτήρες. Πώς μπορώ να το διορθώσω;

Στην περίπτωση που το λογισμικό αναγνώρισης της κάρτας (Gemalto) εμφανίζει σύμβολα ( @, #, $ ) αντί για ελληνικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις συστήματος (system locale). Για να κάνετε την αλλαγή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Επιλέξτε από κάτω αριστερά το κουμπί της έναρξης των Windows και στο πεδίο της αναζήτησης γράψτε πίνακας ελέγχου/control panel.

2. Μεταβείτε στην κατηγορία Ώρα, γλώσσα και περιοχή/Clock, Language and Region και έπειτα στην ενότητα Περιοχή/Region.

3. Έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση/Administrative και πατήστε στο κουμπί Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος/Change system locale που θα βρείτε στην ενότητα Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode.

4. Στο νέο παράθυρο επιλέξτε τα Ελληνικά/Greek και πατήστε στο κουμπί ΟΚ για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

5. Αμέσως μετά θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι αλλαγές στη γλώσσα.

Πώς μπορώ να στείλω ηλεκτρονικά ένα πολύ μεγάλο σε μέγεθος αρχείο;

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία https://filesender.geant.org/ όπου θα πρέπει να επιλέξετε για σύνδεση το "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης" και να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Πώς στέλνω ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο και κρυπτογραφημένο email;

Το πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δίνει τη δυνατότητα να υπογράψετε και να κρυπτογραφήσετε e-mails, αφού εισάγετε στο πρόγραμμα το πιστοποιητικό σας ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ και συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο Εισαγωγή προσωπικού Ψηφιακού πιστοποιητικού σε mail client που βρίσκεται δεξιά. Ενεργοποιώντας την επιλογή υπογραφής των μηνυμάτων θα μπορείτε να στέλνετε κάθε μήνυμα υπογεγραμμένο. Για να κρυπτογραφήσετε ένα e-mail θα πρέπει να έχετε το πιστοποιητικό του παραλήπτη αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας για να χρησιμοποιήσω το δημόσιο κλειδί του κατά την αποστολή. Η εύρεση και αποθήκευση των πιστοποιητικών άλλων χρηστών μπορεί να γίνει μέσα από την υπηρεσία εύρεσης πιστοποιητικών από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω προώθηση των μηνυμάτων από το email μου στο ΑΠΘ σε μία άλλη προσωπική μου διεύθυνση;

Στη σελίδα https://accounts.auth.gr παρέχεται περιβάλλον διαχείρισης του λογαριασμού σας, στο οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προώθηση μηνυμάτων σε όποια διεύθυνση επιθυμείτε (η πρόσβαση γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Η προώθηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μπορεί να γίνεται:

 • επ' αόριστο, εάν είστε μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ,
 • για 1 χρόνο μετά την ημερομηνία λήξης του ιδρυματικού λογαριασμού σας, εάν δεν είστε μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ.
Πώς διαχειρίζομαι το email που έχω από το ΑΠΘ;

Το προτεινόμενο και πιο απλό περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το webmail.auth.gr.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση των περισσότερων από τα δημοφιλή εργαλεία διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail clients) σύμφωνα με τα εγχειρίδια της υπηρεσίας email.

Πώς μπορώ να λαμβάνω τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον φάκελο AUTH-MAIL/news από διεύθυνση εκτός ΑΠΘ;

Μπορείτε να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον φάκελο AUTH-MAIL/news από την Πρυτανεία ακόμη και αν χρησιμοποιείτε διεύθυνση εκτός ΑΠΘ, στέλνοντας ένα κενό email στη διεύθυνση

sympa@lists.auth.gr με θέμα "subscribe AUTH-MAIL-news"

Στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα με το οποίο θα πρέπει απλά να  να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τη δυνατότητα xmlrpc;

Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την δυνατότητα xmlrpc μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του CMS που χρησιμοποιούμε. Εναλλακτικά, αν δεν προσφέρεται η λειτουργία αυτή μέσω τους CMS, μπορούμε είτε δημιουργώντας ένα απλό αρχείο .htaccess, στο φάκελο με το αρχείο xmlrpc.php, με τα παρακάτω δεδομένα είτε να προσθέσουμε τα παρακάτω δεδομένα σε ήδη υπάρχον αρχείο .htacccess.

<Files "xmlrpc.php">
Order Allow,Deny
deny from all
</Files>

Πληροφορίες για το xmlrpc και τα θέματα ασφαλείας που προέκυψαν υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους.

Υπάρχουν security extensions που μπορώ να χρησιμοποιήσω για την καλύτερη ασφάλεια του ιστοχώρου μου;

Μέσω των παρακάτων συνδέσμων μπορούμε να βρούμε διάφορα security extensions για την καλύτερη ασφάλεια των ιστοχώρων.

Πώς μπορώ να αυξήσω την ασφάλεια του ιστοχώρου μου;
Aνάλογα με το CMS που χρησιμοποιούμε, μπορούμε να βρούμε πληροφορίες και οδηγούς ασφαλείας στους παρακάτω συνδέσμους.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τη δυνατότητα xmlrpc;

Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την δυνατότητα xmlrpc μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του CMS που χρησιμοποιούμε. Εναλλακτικά, αν δεν προσφέρεται η λειτουργία αυτή μέσω τους CMS, μπορούμε είτε δημιουργώντας ένα απλό αρχείο .htaccess, στο φάκελο με το αρχείο xmlrpc.php, με τα παρακάτω δεδομένα είτε να προσθέσουμε τα παρακάτω δεδομένα σε ήδη υπάρχον αρχείο .htacccess.

<Files "xmlrpc.php">
Order Allow,Deny
deny from all
</Files>

Πληροφορίες για το xmlrpc και τα θέματα ασφαλείας που προέκυψαν υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους.

Υπάρχουν security extensions που μπορώ να χρησιμοποιήσω για την καλύτερη ασφάλεια του ιστοχώρου μου;

Μέσω των παρακάτων συνδέσμων μπορούμε να βρούμε διάφορα security extensions για την καλύτερη ασφάλεια των ιστοχώρων.

Πώς μπορώ να αυξήσω την ασφάλεια του ιστοχώρου μου;
Aνάλογα με το CMS που χρησιμοποιούμε, μπορούμε να βρούμε πληροφορίες και οδηγούς ασφαλείας στους παρακάτω συνδέσμους.
Τι λειτουργικό σύστημα έχει ο εξυπηρετητής και ποιες οι διάφορες υπηρεσίες που λειτουργούν;

Ο εξυπηρετητής είναι βασισμένος σε λειτουργικό σύστημα linux διανομή Ubuntu, και τρέχουν διάφορες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που λειτουργούν:

Apache
DAV
mod_ssl
OpenSSL
mod_fcgid
mod_gnutls
mod_jk
mod_python
Python
mod_perl
Perl

Υπάρχουν τρόποι να δώ τα αρχεία καταγραφής του εξυπηρετητή ιστοσελίδων (apache logs), για να εντοπιστούν τυχόν σφάλματα;

Για να δείτε τα αρχεία καταγραφής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα διαχείρισης αφού συνδεθείτε επιλέγοντας : Websites & Domains->Show Advanced Operations->Logs. Στην λίστα που εμφανίζεται με τα διαθέσιμα αρχεία καταγραφής (log files), του εξυπηρετητή υπάρχουν δύο τύποι / κατηγορίες : σφαλμάτων (error_logs) και πρόσβασης (access_logs), επιπλέον τα αρχεία καταγραφής για να είναι πιο διαχειρίσιμα μπορεί να είναι ομαδοποιημένα είτε με την ημέρα ή τον μήνα. Οπότε για να δείτε τα πιο πρόσφατα σφάλματα επιλέγετε τον τύπο (error logs) και το αρχείο που δεν έχει καμία κατάληξη. Στα αρχεία καταγραφής μπορεί να δείτε εγγραφές όπως η παρακάτω:

[Tue Sep 01 21:07:39 2009] [error] [client 85.72.248.201] File does not exist: /var/www/vhosts/xxxxx.web.auth.gr/httpdocs/agd_005_en.html 
κάτι τέτοιο πρέπει να σας εφιστήσει την προσοχή ότι υπάρχει ένας σπασμένος σύνδεσμος (broken link)

Πόσο χώρο στο σκληρό δίσκο έχει διαθέσιμο κάθε ιστοχώρος ;

Ο χώρος που διατίθεται σε κάθε ιστοχώρο αναφέρεται στην κεντρική σελίδα των ιστοχώρων μονάδας. Αν εμφανιστεί ανάγκη που δικαιολογεί την αύξηση του διαθέσιμου χώρου πρέπει να γίνει αίτημα πρός το ΚΗΔ.

Ποιο από τα διαθέσιμα web-applications θα συμβουλεύατε να εγκαταστήσω στη σελίδα δεδομένου ότι επιθυμώ να έχω μια απλή σελίδα;

Δεν μπορούμε εμείς να σας υποδείξουμε ποιό πρόγραμμα να εγκαταστήσετε. Να βάλετε σαν παράγοντα στην διαδικασία της επιλογής την ευκολία εγκατάστασης και αναβάθμισης των εκδόσεων, καθώς και την εγκατεστημένη βάση χρηστών που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν σε τυχόν προβλήματα μέσα από forums. Τέλος καλό θα ήταν να δείτε στην ιστοσελίδα της εφαρμογής πόσο συχνά βγαίνουν νέες εκδόσεις ειδικά σε περίπτωση ανακάλυψης προβλημάτων ασφαλείας.

Μπορώ να εγκαταστήσω την εφαρμογή πρώτα locally στον υπολογιστή μου (στον οποίο κάνω και το development της σελίδας) ώστε να δω πως λειτουργεί και να την παραμετροποιήσω πριν ανέβει στη σελίδα;

Τοπικά μπορείτε να εγκαταστήσετε όποια εφαρμογή εσείς επιλέξετε. Απλά θα είναι χωρίς την χρήση των αυτόματων οδηγών, και θα πρέπει επίσης να έχετε δικό σας εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Μια πολύ καλή λύση για εξυπηρετητή ιστοσελίδων είναι το xampp. Άλλη λύση είναι η εγκατάσταση της εφαρμογής αλλά να επιλέξετε Destination Directory: other. Πληκτρολογώντας εκεί έναν άλλο κατάλογο από τον αρχικό του domain σας, και ο αρχικός ιστοχώρος σας θα εμφανίζεται αναλλοίωτος και θα εγκατασταθεί η εφαρμογής σας. Για να την δείτε θα πρέπει εσείς να πληκτρολογείτε στην γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος πλοήγησης σας http://όνομα-ιστοχώρου/ονομα-destination-directory.

Δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που επιθυμώ να απεγκαταστήσω την εφαρμογή στο μέλλον;

Υπάρχει δυνατότητα απεγκατάστασης της εφαρμογής σας μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον επιλέγοντας, Applications->Manage Installed Applications πατάτε το remove.δίπλα από την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.

Με την εγκατάσταση της εφαρμογής από το administration system θα τρέξει αυτόματα έτοιμη η εφαρμογή στη σελίδα;

Η εγκατάσταση εφαρμογών μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον γίνεται επιλέγοντας την καρτέλα Applications ->All Available Applications και επιλέγουμε την εφαρμογή . Στην αρχική οθόνη ρυθμίσεων αν επιλέξετε στο πεδίο Installation preferences: Destination directory την επιλογή /. Θα εμφανίζεται η εφαρμογή σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας.

Εφαρμογή γραμμένη σε γλώσσα προγραμματισμού php (wordpress, joomla, ή άλλη) εμφανίζει σφάλμα " Max Upload File Size" όταν επιχειρώ να ανεβάσω ένα μεγάλο αρχείο, τί πρέπει να κάνω;

Αυτό το σφάλμα οφείλεται στις εξ' ορισμού ρυθμίσεις της php στον εξυπηρετητή. Για να επηρεάσετε την τιμή αυτής ή και άλλων παραμέτρων της php μπορείτε να δημιουργήσετε στον υποκατάλογο httpdocs ένα αρχείο με όνομα .htaccess μέσα στο οποίο θα δίνετε νέες τιμές στην παράμετρο της php που επιθυμείτε. Στο παραπάνω πρόβλημα μας θα έπρεπε το αρχείο να περιέχει τις παρακάτω γραμμές:

vim .htaccess

# Maximum size of POST data that PHP will accept.
php_value post_max_size 15M        
# Maximum allowed size for uploaded files.
php_value upload_max_filesize 15M  
# Maximum execution time of each script, in seconds
php_value max_execution_time 120   
# Maximum amount of time each script may spend parsing request data
php_value max_input_time 60        
# Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
php_value memory_limit 128M        
Ένας άλλος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από ένα αρχείο php (π.χ. wp-config.php) να δώσουμε τις οδηγίες προς την php με τα εξής ορίσματα:

<?php

  set_time_limit(0);
  ini_set(”upload_max_filesize”,30);

  Για να δείτε το τρέχον επιτρεπόμενο μέγεθος μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή :
  echo ini_get(”upload_max_filesize”);
?>

 

Εφαρμόζονται όρια στον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων ή τον αριθμό των ταυτόχρονων συνδέσεων;

Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειασθεί να περιορισθεί ο ρυθμός μετάδοσης ή ο αριθμός των ταυτόχρονων συνδέσεων με τον εξυπηρετητή, αλλά είναι πυροσβεστικό μέτρο που λαμβάνεται όταν για παράδειγμα ένας εξυπηρετητής δέχεται επίθεση DoS/ DDoS.

Γιατί όταν προσπαθώ να ξεκινήσω μια σύνδεση πρός την βάση δεδομένων, με χρήση ενός java applet εμφανίζεται σφάλμα;

Ο εξυπηρετητής προστατεύεται από τείχος προστασίας, και δεν επιτρέπει συνδέσεις στην πόρτα 3306 (δαίμονας της mysql) για λόγους ασφαλείας. Για να συνδεθείτε με τον εξυπηρετητή επικοινωνία με την εξυπηρετητή της mysql θα πρέπει είτε να χρησιμοποιήσετε SSH Tunelling ή να δημιουργήσετε webservices τα οποία θα ακούν και θα αναλαμβάνουν την επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής σας και του εξυπηρετητή.

Δεν μπορώ να συνδεθώ μέσω SAMBA με Windows 7. Δεν δέχεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό

Για επίλυση του προβλήματος αυτού, εισάγετε το σύμβολο "\" (backslash) πριν από το username σας. π.χ. \username

Πως μπορώ να ανακτήσω διαγραμμένα αρχεία;

Η ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων γίνεται με τη χρήση των previous versions. Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε υπολογιστές με Windows XP SP2 και μεταγενέστερο, Windows 2003 Server, Windows 7, Windows Vista,  Windows Server 2008 και Windows Server 2012, όταν αυτοί συνδέονται μέσω Samba.

Καθώς ο αριθμός των previous versions μπορεί να ποικίλλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (λειτουργικό σύστημα, χρονικοί περίοδοι κτλ), η δυνατότητα αυτή είναι βοηθητική και δε θα πρέπει να θεωρείται ότι λειτουργεί ως λύση για backup, αρχειοθέτηση (archive) ή version control.

Γιατί δεν εμφανίζονται σωστά τα ονόματα των συνημμένων στο Outlook;

Έχουμε παρατηρήσει πως σε παλαιότερες εκδόσεις της εφαρμογής, τα συνημμένα μηνύματα εμφανίζονται με τους παρακάτω τρόπους, τροποποιώντας τον τίτλο τους και σε αρκετές περιπτώσεις αφαιρείται και η κατάληξη του αρχείου.

Η Microsoft έχει λύσει το πρόβλημα στις νεότερες εκδόσεις, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να μην έχετε λάβει κάποια νεότερη έκδοση στο κανάλι ενημερώσεων στο οποίο βρίσκεστε.

Για να αλλάξετε κανάλι ενημερώσεων και να μεταβείτε στο Current όπου το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει λυθεί, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές του Office (outlook. word, excel, powerpoint).

2. Κατεβάστε το αρχείο change_update_channel.zip

3. Αποσυμπιέστε το αρχείο που κατεβάσατε.

4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο update.bat ώστε να εκτελεστεί και να ξεκινήσει η ενημέρωση της εφαρμογής.

 

Γιατί λαμβάνω σφάλμα στην εγκατάσταση Skype for Business;

Στην περίπτωση που λαμβάνετε σφάλμα κατά την εγκατάσταση του Skype for Business όπως το παρακάτω, μπορείτε να το εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο αρχείο ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που διαθέτετε (32 Bit ή 64 Bit).

 

 

Πώς αποκτώ κωδικό εφαρμογής/app password για το skype for business;

Αρχικά θα πρέπει να έχει γίνει η ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (multi-factor authentication) για τον λογαριασμό μας στo Office365 από το ΚΗΔ σύμφωνα με αυτήν την ιστοσελίδα

Κατόπιν, θα πρέπει να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://account.activedirectory.windowsazure.com/AppPasswords.aspx. Αφού εισέλθετε επιτυχώς, βλέπετε το παράθυρο Κωδικοί πρόσβασης εφαρμογών.

 

Στη συνέχεια πατήστε δημιουργία.

Η σελίδα θα σας δώσει έναν κωδικό. Αυτόν θα χρησιμοποιήσετε κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή Skype for business. Το email εισόδου παραμένει <ιδρυματικό username>@office365.auth.gr.

 

Πώς ρυθμίζω τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA);
Αρχικά θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ΚΗΔ για την ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA) στο λογαριασμό σας. Εφόσον ενεργοποιηθεί, στο βίντεο http://g.microsoftonline.com/1AX00en/175 θα βρείτε σχετικές οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε και αφορά στην πρόσβαση MFA. Αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς, στο εξής θα απαιτείται επιπλέον βήμα αυθεντικοποίησης κατά την είσοδο σας στις υπηρεσίες του Οffice365.
Σε πόσους υπολογιστές μπορώ να εγκαταστήσω και να λειτουργώ ταυτόχρονα το Office
Μέσω του Microsoft Office 365 Education μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε ταυτόχρονα το Office 2016 σε 5 προσωπικές συσκευές.
Τι θα απογίνουν τα αρχεία μου μετά τη λήξη του ιδρυματικού μου λογαριασμού;
Τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στο OneDrive δε θα είναι προσβάσιμα μετά τη λήξη του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Θα πρέπει, με τη δική σας φροντίδα, να μεταφορτωθούν  τοπικά σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο. Ωστόσο, αν η διακοπή του λογαριασμού είναι προσωρινή, έχετε υπόψη ότι τα αρχεία θα διατηρούνται για δύο (2) μήνες στους εξυπηρετητές της Microsoft και θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όταν ανανεώσετε το λογαριασμό σας.
Πως μπορώ να συγχρονίσω έναν τοπικό φάκελο του Η/Υ μου με το OneDrive;
Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το αντίστοιχο λογισμικό που προσφέρεται από τη Microsoft.
Μπορώ να επιλέξω να εγκαταστήσω μόνο το Word ή το Excel από όλο το πακέτο του Office;
To OfficeProplus προσφέρεται προς εγκατάσταση ως πακέτο που περιλαμβάνει όλα τα επί μέρους προγράμματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Word online και το Excel online που είναι διαθέσιμα στο portal.office.com χωρίς να εγκαταστήσετε την Desktop έκδοση.

Έχω ήδη λογαριασμό Gmail. Μπορώ να λαμβάνω τα email μου από το gapps.auth.gr στη θυρίδα του λογαριασμού μου;
Η υπηρεσία προσφέρεται από την Google. Για τις ρυθμίσεις που χρειάζονται θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αντίστοιχο οδηγό της Google.

Έχω δημιουργήσει Zoom Meeting και θέλω να το μετατρέψω σε Zoom webinar. Υπάρχει η δυνατότητα;

Αρχικά, θα πρέπει να υποβάλετε την Αίτηση παραχώρησης προσωρινής άδειας Zoom Webinar, καθώς οι άδειες Zoom Webinar που διαθέτει το ΚΗΔ είναι περιορισμένες. Θα ενημερωθείτε για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας.

Το Zoom Meeting μπορεί να μετατραπεί σε Zoom Webinar διατηρώντας τον ίδιο σύνδεσμο συμμετοχής στη συνεδρία που δημιουργήθηκε.

Οδηγίες για τη δημιουργία και διαχείριση ενός Zoom Webinar θα βρείτε στα εγχειρίδια της ιστοσελίδας της υπηρεσίας https://it.auth.gr/el/academicSupport/zoom.

Τι θα μου προσφέρει ως μέλος ΔΕΠ η δημιουργία ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος;

Με την υλοποίηση του μαθήματος ως Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα, εκτός από τα προφανή οφέλη που αποκομίζουν οι φοιτητές και το ευρύ κοινό, το μέλος ΔΕΠ:

 1. θα αυξήσει την αξία του μαθήματος του με την αύξηση του κοινού στο οποίο απευθύνεται το μάθημα.
 2. θα εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του. Το σύνολο του υλικού σηματοδοτείται με τα στοιχεία του δημιουργού και την ημερομηνία δημοσίευσης και αδειοδοτείται με άδειες Creative Commons. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η αναδημοσίευση και (εφόσον το επιτρέπει το μέλος ΔΕΠ) η τροποποίηση του υλικού αλλά πάντοτε με την υποχρέωση αναφοράς στον δημιουργό.

Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων

Για τη ζωντανή αναμετάδοση και/ή βιντεοσκόπηση μιας εκδήλωσης, πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί τα πνευματικά δικαιώματα αυτής. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι ενήμεροι όλοι οι ομιλητές για την ζωντανή αναμετάδοση και/ή τη βιντεοσκόπηση και θα πρέπει να έχουν συναινέσει σε αυτήν. 

Το ΚΗΔ, και κατ' επέκταση το ΑΠΘ, ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη τήρηση της παραπάνω απαραίτητης προϋπόθεσης από τους διοργανωτές.

Είμαι ο διοργανωτής μίας εκδήλωσης. Πως μπορώ να αποκτήσω το αρχείο της βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης;

Ως διοργανωτής της εκδήλωσης και εφόσον έχετε αιτηθεί την βιντεοσκόπησή της, μπορείτε να αιτηθείτε την παραλαβή του αρχείου της βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης, μετά το πέρας αυτής, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση προς το ΚΗΔ.

Οι συμμετέχοντες εκτός ΑΠΘ πρέπει να έχουν ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ;

Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιδρυματικού λογαριασμό στο ΑΠΘ για τη συμμετοχή σε συνεδρίες. Όλοι οι συμμετέχοντες (εντός και εκτός ΑΠΘ) λαμβάνουν αυτοματοποιημένο email με σύνδεσμο απευθείας σύνδεσης στη συνεδρία που έχουν προσκληθεί.

Για να δημιουργήσω μία μόνιμη αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να υποβάλω ξεχωριστό αίτημα;

Όχι, όλοι οι χρήστες του ΑΠΘ μπορούν να δημιουργήσουν δωμάτια τηλεδιάσκεψης που παραμένουν στο σύστημα Τηλεδιασκέψεων web conferencing μέχρι να τα διαγράψει ο δημιουργός τους.

Υποστηρίζεται fax στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΑΠΘ;

Με το Νόμο 4727/2020 καταργήθηκε από 1/1/2021 η διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). Όλες οι πανεπιστημιακές τηλεφωνικές συνδέσεις fax έχουν καταργηθεί και αιτήματα για νέες συνδέσεις fax δεν εξυπηρετούνται.

Ποια λειτουργικά συστήματα και συσκευές υποστηρίζονται για την Τηλεφωνία VoIP;

Η Τηλεφωνία VoIP υποστηρίζεται σε Windows, Linux, MacOSX καθώς και σε Android.

Πώς βρίσκω τη διεύθυνσης της κάρτας δικτύου (MAC address) της συσκευής μου;

Γενικές πληροφορίες:

- Είναι σε δεκαεξαδικό σύστημα της μορφής: 00-00-00-00-00-00, π.χ. 00-1a-2b-3c-dd-ff.
- Εμφανίζεται ως physical address.
- Ανάλογα τις δυνατότητες σύνδεσης της συσκευής (ενσύρματα, ασύρματα κτλ) μπορεί να υπάρχουν οι εξής κάρτες δικτύου:
             1. Ethernet adapter
             2. Wireless LAN adapter Wi-Fi 
             3. Wireless LAN adapter τοπικής σύνδεσης

Windows 10, 8, 7, Vista
1. Κάνουμε κλικ στην Aναζήτηση (μεγεθυντικός φακός) στην γραμμή εργασιών, πληκτρολογούμε cmd και πατάμε Enter.
2. Πληκτρολογούμε την εντολή ipconfig /all και πατάμε Enter.
3. Από κάτω θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες MAC addresses (physical address).

Macintosh OS X
1. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της Apple και επιλέγουμε Προτιμήσεις συστήματος/System Preferences.
2. Διαδοχικά επιλέγουμε Δίκτυο/Network Προηγμένα/Advanced.
3. Επιλέγουμε Wi-Fi και κάτω κάτω αναγράφεται η διεύθυνση.

Linux/Unix
1. Ανοίγουμε το terminal και πληκτρολογούμε την εντολή ifconfig.
2. Στα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν έχουμε τις διευθύνσεις μας.
Σημείωση: enp = ethernet και wlp = Wi-Fi.

Android
1. Πατάμε το εικονίδιο των Ρυθμίσεων/Settings.
2. Επιλέγουμε About Phone/Πληροφορίες συσκευής.
3. Κάνουμε κλικ στο Status/Κατάσταση.
4. Η MAC address για την επιλογή του Wi-Fi βρίσκεται εκεί.

IOS
1. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο των Ρυθμίσεων/Settings.
2. Επιλέγουμε Γενικά/General.
3. Έπειτα κάνουμε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες/About. Εκεί θα είναι η διεύθυνσή μας.

 

Πρόκειται να μετακινηθώ σε άλλο γραφείο. Τι χρειάζεται για να μεταφέρω εκεί τον υπολογιστή μου;
Αρχικά, χρειάζεται να γνωρίζετε τον αριθμό της πρίζας στον οποίο πρόκειται να συνδεθείτε κι έπειτα να κάνετε online αίτημα για αλλαγή θέσης μέσα από τη σελίδα ip.auth.gr επιλέγοντας το σύνδεσμο "Μέσω ιστοσελίδων".
Μπορώ να συνδέσω πάνω από έναν υπολογιστή ταυτόχρονα σε μια πρίζα δικτύου;
Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε παραπάνω από έναν υπολογιστή ταυτόχρονα σε μια πρίζα δικτύου αρκεί να διαθέτετε:
 • τόσες διευθύνσεις δικτύου ΙΡ όσοι είναι και οι υπολογιστές σας ώστε ο καθένας να έχει από μια
 • ένα hub/switch

Πώς μπορώ να δω αν μια πρίζα είναι κοινόχρηστη;
 1. Επισκεφθείτε το περιβάλλον ip.auth.gr εφόσον είστε μόνιμο προσωπικό και κάντε είσοδο από το σύνδεσμο Μέσω ιστοσελίδων με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού.
 2. Δοκιμάστε να καταχωρήσετε διεύθυνση υπολογιστή σε αυτήν την πρίζα. Αν η πρίζα είναι σημειωμένη με τρία αστεράκια τότε είναι κοινόχρηστη.
Μπορώ να συνδέσω ταυτόχρονα δύο ή περισσότερους υπολογιστές σε μια κοινόχρηστη πρίζα ;
Όχι η σύνδεση σε κοινόχρηστη πρίζα πρέπει να γίνεται από ένα υπολογιστή τη φορά.

Πώς βρίσκω τη διεύθυνσης της κάρτας δικτύου (MAC address) της συσκευής μου;

Γενικές πληροφορίες:

- Είναι σε δεκαεξαδικό σύστημα της μορφής: 00-00-00-00-00-00, π.χ. 00-1a-2b-3c-dd-ff.
- Εμφανίζεται ως physical address.
- Ανάλογα τις δυνατότητες σύνδεσης της συσκευής (ενσύρματα, ασύρματα κτλ) μπορεί να υπάρχουν οι εξής κάρτες δικτύου:
             1. Ethernet adapter
             2. Wireless LAN adapter Wi-Fi 
             3. Wireless LAN adapter τοπικής σύνδεσης

Windows 10, 8, 7, Vista
1. Κάνουμε κλικ στην Aναζήτηση (μεγεθυντικός φακός) στην γραμμή εργασιών, πληκτρολογούμε cmd και πατάμε Enter.
2. Πληκτρολογούμε την εντολή ipconfig /all και πατάμε Enter.
3. Από κάτω θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες MAC addresses (physical address).

Macintosh OS X
1. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της Apple και επιλέγουμε Προτιμήσεις συστήματος/System Preferences.
2. Διαδοχικά επιλέγουμε Δίκτυο/Network Προηγμένα/Advanced.
3. Επιλέγουμε Wi-Fi και κάτω κάτω αναγράφεται η διεύθυνση.

Linux/Unix
1. Ανοίγουμε το terminal και πληκτρολογούμε την εντολή ifconfig.
2. Στα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν έχουμε τις διευθύνσεις μας.
Σημείωση: enp = ethernet και wlp = Wi-Fi.

Android
1. Πατάμε το εικονίδιο των Ρυθμίσεων/Settings.
2. Επιλέγουμε About Phone/Πληροφορίες συσκευής.
3. Κάνουμε κλικ στο Status/Κατάσταση.
4. Η MAC address για την επιλογή του Wi-Fi βρίσκεται εκεί.

IOS
1. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο των Ρυθμίσεων/Settings.
2. Επιλέγουμε Γενικά/General.
3. Έπειτα κάνουμε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες/About. Εκεί θα είναι η διεύθυνσή μας.

 

Γιατί πρέπει (και πώς μπορώ) να δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας του προσωπικού μου πιστοποιητικού;

Θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του πιστοποιητικού σας και να το αποθηκεύσετε σε ασφαλές μέρος εκτός του υπολογιστή σας, για να μπορέσετε να το επαναφέρετε σε περίπτωση απώλειας δεδομένων (π.χ. από καταστροφή σκληρού δίσκου, προσβολή του από κακόβουλο λογισμικό).

Οι οδηγίες εξαγωγής και δημιουργίας αντίγραφου ασφαλείας του προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού που έχετε αποθηκεύσει στο Internet Explorer βρίσκονται εδώ.
Στη συνέχεια μεταφέρετε το πιστοποιητικό σας σε ασφαλές αποθηκευτικό μέσο.

 Οδηγίες εισαγωγής του αποθηκευμένου προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού σας στον Internet Explorer του ίδιου ή άλλου υπολογιστή υπάρχουν εδώ.

Πώς μπορώ να ανακαλέσω το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό μου;


Για να ανακαλέσετε το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα https://www.pki.auth.gr/secure/revoke_user.php


Θα χρειαστεί να έχετε διαθέσιμο τον κωδικό ανάκλησης του πιστοποιητικού. Ο κωδικός αυτός σας εστάλη με email όταν παραλάβατε το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Εάν δεν έχετε διαθέσιμο τον κωδικό ανάκλησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.


Σημειώστε ότι εάν επισκεφθείτε αυτοπροσώπως την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ για αυτό το σκοπό, θα χρειαστεί να έχετε μαζί αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (αστυνομική ταυτότητα, άδεια οδήγησης, διαβατήριο)

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία VPN από οπουδήποτε;

Η υπηρεσία VPN μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οπουδήποτε και ανεξαρτήτως του τρόπου που συνδέεστε στο δίκτυο, εφόσον ο υπολογιστής σας έχει τα απαραίτητα για τη χρήση της και ο πάροχος της πρόσβασης στο δίκτυο δεν έχει επιβάλει κάποιο σχετικό περιορισμό. Σημειώνεται ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία VPN ταυτόχρονα από δύο διαφορετικούς υπολογιστές.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία VPN από πολλούς υπολογιστές;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία VPN σε περισσότερους του ενός υπολογιστές, αλλά όχι ταυτόχρονα.

Αν για τη σύνδεση VPN έχετε παραλάβει προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό τότε δεν μπορείτε να εκδόσετε νέο με τον ίδιο τρόπο αλλά το υπάρχον πιστοποιητικό σας μπορείτε να το εγκαταστήσετε σε καθέναν από τους υπολογιστές σας, ακολουθώντας τις οδηγίες μεταφοράς και εισαγωγής του, οι οποίες βρίσκονται στα εγχειρίδια αυτής της ιστοσελίδας.

Ποιος υποβάλλει το αίτημα για εγκατάσταση νέας πρίζας δικτύου;

Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί από τον Προϊστάμενο της Ακαδημαϊκής/Διοικητικής Μονάδας στην οποία ανήκει ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί η πρίζα.

Μπορώ να δω τις παλαιότερες παραγγελίες μου από το Microsoft Imagine (πρώην DreamSpark);
Αφού κάνουμε είσοδο στην ιστοσελίδα dreamspark.auth.gr με τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού, μπορούμε να δούμε τα λογισμικά και τα Product Keys των παλαιότερων παραγγελιών μας επιλέγοντας Your Account/Orders στο πάνω μέρος της σελίδας.
Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στη σελίδα του Azure Dev Tools for Teaching;

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία Microsoft Office365 Education.

Η ενεργοποίηση γίνεται μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του ιδρυματικού σας λογαριασμού https://accounts.auth.gr/misc/office365.php και χρειάζεται μέχρι 8 ώρες για να ολοκληρωθεί.

Μετά την ενεργοποίηση, συνδέεστε δίνοντας το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σας λογαριασμού με το επίθεμα @office365.auth.gr

Μπορώ να παραλάβω τα Windows από το ΚΗΔ αντί να τα κατεβάσω από την σελίδα του Microsoft Azure Dev Tools for Teaching;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για την δυνατότητα παραλαβής του λογισμικό από τα γραφεία του ΚΗΔ.

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε τον αντίστοιχο αριθμό κενών DVD ή CD (ανάλογα με το λογισμικό) με λευκή εκτυπώσιμη επιφάνεια.

Έχω αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με την έκδοση 15 ή παλαιότερη. Μπορώ να τα χρησιμοποιήσω;

Για να ανοίξετε αρχεία των εκδόσεων SPSS 15 ή παλαιότερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Legacy Viewer, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο ftp://ftp.software.ibm.com/software/analytics/spss/support/Stats/Docs/St...

Πώς μπορώ να δω τους κωδικούς για αιτήσεις λογισμικού που είχα κάνει παλιότερα;

 Στη σελίδα Το λογισμικό μου μπορείτε να δείτε το λογισμικό που είχατε αιτηθεί παλιότερα μαζί με τους κωδικούς εγκατάστασης.

Πώς μπορώ να δω τους κωδικούς για αιτήσεις λογισμικού που είχα κάνει παλιότερα;

 Στη σελίδα Το λογισμικό μου μπορείτε να δείτε το λογισμικό που είχατε αιτηθεί παλιότερα μαζί με τους κωδικούς εγκατάστασης.

Πώς μπορώ να δω τους κωδικούς για αιτήσεις λογισμικού που είχα κάνει παλιότερα;

 Στη σελίδα Το λογισμικό μου μπορείτε να δείτε το λογισμικό που είχατε αιτηθεί παλιότερα μαζί με τους κωδικούς εγκατάστασης.

Το εικονίδιο της συσκευής ανάγνωσης της κάρτας (Gemalto) εμφανίζεται σε παύση λειτουργίας

Κάντε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο κι επιλέξτε Έναρξη/ Παύση

 

Αν δεν αλλάξει η κατάσταση ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Αφαιρέστε την συσκευή ανάγνωσης της κάρτας από τη θύρα USB
 2. Κατεβάστε το αρχείο AddReader.zip από εδώ
 3. Εξάγετε τα περιεχόμενα σε κάποιο φάκελο και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο AddReader.reg
 4. Πατήστε επιβεβαίωση όταν ζητηθεί
 5. Θα λάβετε μήνυμα του τύπου: The keys and values contained in "path" have been successfully added to the registry
 6. Κάντε επανεκκίνηση τον υπολογιστή
Το λογισμικό για την αναγνώριση της κάρτας εμφανίζει σύμβολα αντί για ελληνικούς χαρακτήρες. Πώς μπορώ να το διορθώσω;

Στην περίπτωση που το λογισμικό αναγνώρισης της κάρτας (Gemalto) εμφανίζει σύμβολα ( @, #, $ ) αντί για ελληνικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις συστήματος (system locale). Για να κάνετε την αλλαγή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Επιλέξτε από κάτω αριστερά το κουμπί της έναρξης των Windows και στο πεδίο της αναζήτησης γράψτε πίνακας ελέγχου/control panel.

2. Μεταβείτε στην κατηγορία Ώρα, γλώσσα και περιοχή/Clock, Language and Region και έπειτα στην ενότητα Περιοχή/Region.

3. Έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα Διαχείριση/Administrative και πατήστε στο κουμπί Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος/Change system locale που θα βρείτε στην ενότητα Γλώσσα για τα προγράμματα που δεν υποστηρίζουν Unicode.

4. Στο νέο παράθυρο επιλέξτε τα Ελληνικά/Greek και πατήστε στο κουμπί ΟΚ για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

5. Αμέσως μετά θα σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι αλλαγές στη γλώσσα.

Πώς στέλνω ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο και κρυπτογραφημένο email;

Το πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δίνει τη δυνατότητα να υπογράψετε και να κρυπτογραφήσετε e-mails, αφού εισάγετε στο πρόγραμμα το πιστοποιητικό σας ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ και συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο Εισαγωγή προσωπικού Ψηφιακού πιστοποιητικού σε mail client που βρίσκεται δεξιά. Ενεργοποιώντας την επιλογή υπογραφής των μηνυμάτων θα μπορείτε να στέλνετε κάθε μήνυμα υπογεγραμμένο. Για να κρυπτογραφήσετε ένα e-mail θα πρέπει να έχετε το πιστοποιητικό του παραλήπτη αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας για να χρησιμοποιήσω το δημόσιο κλειδί του κατά την αποστολή. Η εύρεση και αποθήκευση των πιστοποιητικών άλλων χρηστών μπορεί να γίνει μέσα από την υπηρεσία εύρεσης πιστοποιητικών από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ.

Πώς καταλαβαίνω ότι ένα email που έλαβα είναι υπογεγραμμένο; Τι μου εξασφαλίζει αυτό;

Όλα τα προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να αναγνωρίσουν και να επαληθεύσουν ψηφιακά πιστοποιητικά. Όταν ανιχνεύσουν ένα υπογεγραμμένο μήνυμα εμφανίζουν ένα εικονίδιο που ενημερώνει για την ύπαρξη υπογραφής.

Επίσης, θα πρέπει να εμφανίζεται η ένδειξη ότι το μήνυμα είναι "υπογεγραμμένο" (signed).

Τότε και μόνο τότε εξασφαλίζεται η πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα, η ακεραιότητα του περιεχομένου του μηνύματος, καθώς και το ότι ο αποστολέας δεν μπορεί να αποποιηθεί την αποστολή. Επιπλέον, αν η ένδειξη είναι "κρυπτογραφημένο" (encrypted), ο αποστολέας θέλει να εξασφαλίσει ότι μόνο εσείς μπορείτε να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος και έχει χρησιμοποιήσει κρυπτογράφηση με το δικό σας δημόσιο κλειδί. Αν το μήνυμα είναι υπογεγραμμένο, αλλά δεν μπορεί να επαληθευτεί το πιστοποιητικό του αποστολέα, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση (invalid signature).

Πώς μεταφέρω το ψηφιακό πιστοποιητικό μου σε άλλον υπολογιστή;

Τα προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι πλοηγοί (browsers) στον υπολογιστή όπου έχετε εγκαταστήσει το ψηφιακό πιστοποιητικό σας έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής (export) του σε ένα αρχείο. Η μεταφορά του αρχείου αυτού μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε ασφαλή τρόπο (π.χ. USB stick), ενώ η εγκατάστασή του σε άλλο υπολογιστή γίνεται με τη διαδικασία εισαγωγής (import) στον πλοηγό (browser). Είναι, όμως, εξαιρετικά κρίσιμο να φροντίσετε για την καταστροφή των αντιγράφων, ώστε να μην γίνουν ποτέ διαθέσιμα σε τρίτους, ιδίως αν το αρχείο σας αυτό δεν προστατεύεται με κωδικό χρήσης.Οδηγίες συμπεριλαμβάνονται εδώ και στα εγχειρίδια μεταφορά και εισαγωγή προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού αντίστοιχα.

Πώς προστατεύω το ψηφιακό πιστοποιητικό μου;

Το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό σας αποθηκεύεται στον πλοηγό που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησής σας για την απόκτησή του. Όταν ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εσάς, δεν υπάρχει άμεσα ο κίνδυνος να βρεθεί το πιστοποιητικό σε χέρια τρίτων και κάποιος να το χρησιμοποιήσει παράνομα υποδυόμενος εσάς. Στην περίπτωση όμως που ο υπολογιστής είναι κοινόχρηστος, πρέπει να λάβετε ειδικά μέτρα. Δηλαδή, κατά την αποθήκευση του πιστοποιητικού στο πρόγραμμα του πλοηγού να χρησιμοποιήσετε έναν κρυφό κωδικό χρήσης, για να εξασφαλίσετε ότι το πιστοποιητικό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εσάς.

Πώς χρησιμοποιώ το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό μου για είσοδο σε μια ιστοσελίδα;

Ορισμένες ιστοσελίδες δίνουν τη δυνατότητα εισόδου σε περιορισμένους χρήστες παίρνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή απαιτούν όχι απλώς την εισαγωγή κάποιου κωδικού χρήστη, αλλά την επίδειξη κάποιου προσωπικού πιστοποιητικού από τον πλοηγό του χρήστη, ελέγχοντας όχι μόνο την ταυτότητά του, αλλά και την Αρχή που το εξέδωσε. Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις, ο χρήστης ενημερώνεται από τον πλοηγό του, ώστε να υποδείξει το προσωπικό πιστοποιητικό που θέλει να χρησιμοποιηθεί για την είσοδο του, και, αν περάσει τον έλεγχο της ιστοσελίδας, του επιτρέπεται η πρόσβαση. Αυτή η διαδικασία είναι ασφαλέστερη από την χρήση κάποιου κωδικού, αλλά και απλούστερη για το χρήστη.

Πώς καταλαβαίνω ότι μια ιστοσελίδα έχει ψηφιακό πιστοποιητικό; Τι μου εξασφαλίζει αυτό;

Κάθε φορά που συνδέεστε σε μια ιστοσελίδα που έχει ψηφιακό πιστοποιητικό, ο πλοηγός (browser) χρησιμοποιεί διαφορετικό πρωτόκολλο επικοινωνίας: εμφανίζεται https αντί για http στη διεύθυνση της ιστοσελίδας. Επίσης, βλέπετε ότι υπάρχει ένα εικονίδιο κλειδωμένης κλειδαριάς στο περιβάλλον του πλοηγού. Η παρουσία ψηφιακού πιστοποιητικού της ιστοσελίδας σας εξασφαλίζει την πιστοποίηση της ταυτότητας του υπολογιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα, καθώς και την κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και της απομακρυσμένης ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Πώς χρησιμοποιώ το ψηφιακό πιστοποιητικό μου;

Το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό εγκαθίσταται στον πλοηγό (browser) μετά την απόκτησή του από την κατάλληλη ιστοσελίδα. Μπορείτε να το εγκαταστήσετε στο πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα αναλόγως του πλοηγού(browser) που χρησιμοποιείτε. Τα προγράμματα αυτά το χρησιμοποιούν αυτόματα, όταν για παράδειγμα ζητήσετε να υπογράψετε κάποιο e-mail. Οι ρυθμίσεις γίνονται συνήθως κατά την εγκατάσταση του πιστοποιητικού και σαν προεπιλογή χρησιμοποιείται από τα προγράμματα η υπογραφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων κατά την αποστολή τους.

Σε τι μου χρησιμεύει η απόκτηση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού;

Τα προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της ταυτότητάς του κατόχου, αλλά και για την κρυπτογράφηση ευαίσθητου περιεχομένου σε ηλεκτρονικές πράξεις.

Οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ απαιτούν την κατοχή ψηφιακού πιστοποιητικού από τον χρήστη:

 1. σύνδεση VPN
 2. εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων sis.auth.gr
 3. ψηφιακή υπογραφή εγγράφων για συναλλαγές με το δημόσιο
 4. προαιρετικά, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την υπογραφή ή κρυπτογράφηση μηνυμάτων email

 

 

Τι περιέχει και τι μορφή έχει το ψηφιακό πιστοποιητικό μου;

Το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό περιέχει τα στοιχεία σας και το δημόσιο κλειδί σας (μια κωδικοσειρά δημοσίως γνωστή), υπογεγραμμένα από την Αρχή Πιστοποίησης που το εκδίδει. Σε αυτή την περίπτωση είναι η Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό απαιτείται η ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούμενου χρήστη, που γίνεται μέσω των κατάλληλων ιστοσελίδων, εφόσον ήδη έχει λογαριασμό χρήστη σε φορέα συνεργαζόμενο με την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ.

Τι είναι και πού χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά πιστοποιητικά;

Το προσωπικό ψηφιακό πιστoποιητικό πιστοποιεί την ταυτότητα του κατόχου του σε τρίτους και παρέχει στους τελευταίους τα μέσα ελέγχου της εγκυρότητας αυτής της ταυτότητας. Η έκδοσή του βασίζεται στις αρχές της επιστήμης της Κρυπτογραφίας.
Τα προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται από τους τελικούς χρήστες κατά κύριο λόγο στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κοινό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν εξασφαλίζει την ταυτότητα του αποστολέα ούτε την ακεραιότητα του περιεχομένου του μηνύματος, σε αντίθεση με το ασφαλές ηλεκτρονικό. Το τελευταίο, βασίζεται στο πρωτόκολλο S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions), που υποστηρίζεται σχεδόν σε όλα τα προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παρέχεται όμως δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εγγράφων με τα ίδια πλεονεκτήματα.

Ειδικά, το ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Secure Email) παρέχει τις εξής εγγυήσεις:

 • Απόδειξη ταυτότητας (Authentication): Οι παραλήπτες ενός μηνύματος/εγγράφου που έχει υπογραφεί ψηφιακά, μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα της ταυτότητας του αποστολέα
 • Ακεραιότητα (Integrity): Οι παραλήπτες ενός μηνύματος/εγγράφου που έχει υπογραφεί ψηφιακά, μπορούν να είναι βέβαιοι ότι το περιεχόμενο του μηνύματος/εγγράφου δεν έχει μεταβληθεί κατά τη διάρκεια μετακίνησης από τον αποστολέα στον παραλήπτη
 • Εμπιστευτικότητα (Confidentiality): Οι παραλήπτες ενός μηνύματος/εγγράφου που έχει υπογραφεί ψηφιακά και έχει κρυπτογραφηθεί, μπορούν να είναι βέβαιοι ότι κανένας τρίτος δεν έχει τη δυνατότητα να διαβάσει το περιεχόμενό του
 • Μη αποποίηση ευθύνης (Non repudiation): Ο αποστολέας/υπογράφων ενός μηνύματος/εγγράφου που έχει υπογραφεί ψηφιακά δεν μπορεί να αρνηθεί την αποστολή/υπογραφή του μηνύματος/εγγράφου.

Μια άλλη δικτυακή υπηρεσία που σχετίζεται με την χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών είναι η πλοήγηση σε ασφαλείς δικτυακούς τόπους/ιστοσελίδες. Η προσπέλαση των δικτυακών τόπων που χαρακτηρίζονται ασφαλείς, χρησιμοποιούν ψηφιακά πιστοποιητικά εξυπηρετητών (με ενεργοποίηση πρωτοκόλλου SSL) και με τεχνολογίες κρυπτογράφησης εξασφαλίζουν το απόρρητο της επικοινωνίας. Το αποτέλεσμα είναι τα στοιχεία που ο χρήστης πληκτρολογεί και "στέλνει" προς τον ιστοχώρο να μην μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Επιπλέον, υπάρχουν εξυπηρετητές ιστοσελίδων (Web Servers) που απαιτούν "ισχυρή" απόδειξη της ταυτότητας του χρήστη για να παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες. Όλοι οι σύγχρονοι πλοηγοί (πχ Internet Explorer, Mozilla, Safari), παρέχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης ταυτότητας με την χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών (Web Authentication). Τέλος, "ισχυρή" απόδειξη ταυτότητας απαιτεί, μετξαύ άλλων, η υπηρεσία "εικονικού" δικτύου (VPN) και ένας αριθμός εφαρμογών e-University.

Ποιες είναι οι καλές πρακτικές για τη χρήση των snapshots; Υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση τους;

1) Τα snapshots δεν ενδείκνυνται για χρήση ως μέθοδος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας.

2) Η χρήση των snapshots προτείνεται για χρονικό διάστημα 24-72 ωρών, έως ότου πραγματοποιηθούν από τη μεριά του διαχειριστή οι όποιες αλλαγές/τροποποιήσεις στην εικονική μηχανή, ενώ σε εύλογο χρονικό διάστημα τα snapshots θα πρέπει να διαγράφονται αφού επαληθευτεί η καλή λειτουργία της εικονικής μηχανής μετά της όποιες αλλαγές.

3) Προτείνεται η λήψη όχι περισσότερων από 2-3 αλυσιδωτά snapshots.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η πολιτική που εφαρμόζεται είναι ότι snapshots παλαιότερα των 30 ημερών ενδέχεται να διαγραφούν από τους διαχειριστές του ΚΗΔ, χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση του διαχειριστή της εικονικής υποδομής, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των αποθηκευτικών πόρων.

Τι είναι τα snapshots των εικονικών μηχανών;

Με τη λήψη ενός ή περισσότερων snapshots μιας εικονικής μηχανής αποτυπώνεται και αποθηκεύεται η κατάσταση των ρυθμίσεων, των δίσκων και της μνήμης της εικονικής μηχανής σε διαφορετικές καθορισμένες χρονικές στιγμές. Με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να επαναφέρουμε την εικονική μηχανή ακριβώς στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά τη λήψη του snapshot, αναιρώντας οποιεσδήποτε τροποποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο μεσοδιάστημα. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των snapshots μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό εγχειρίδιο.

Τι σημαίνουν οι επιλογές Persistent και Non-persistent για έναν Independent δίσκο ;

Ένα δίσκος που είναι Independent, και δεν συμπεριλαμβάνεται στα snapshots, μπορεί να είναι Persistent και να σώζει όλες τις αλλαγές στα δεδομένα του μόνιμα και απευθείας στο σκληρό δίσκο. Αυτό σημαίνει ότι αν κάνουμε Power Off και Power On το VM τα δεδομένα δεν θα χαθούν.

Εάν ο δίσκος είναι Non-persistent τότε, όταν κάνουμε Power Off και Power On το VM, ο δίσκος επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Το non-persistent προτείνεται για δίσκους που έχουν το swap file του Λειτουργικού Συστήματος.

Τι σημαίνει το Independent στο Mode ;

Ένας δίσκος μπορεί να είναι είτε Dependent είτε Independent. Αυτή η λειτουργία επηρεάζει τη συμπεριφορά του δίσκου κατά τη λήψη snapshot. Συγκεκριμένα:

 1.     Όταν ένας δίσκος είναι Dependent σημαίνει ότι θα συμπεριλαμβάνεται στα snapshots (οπότε θα υπάρχει και η δυνατότητα επαναφοράς στο παρελθόν).
 2.     Όταν ένας δίσκος είναι Independent σημαίνει ότι ΔΕΝ θα συμπεριληφθεί στη λήψη snapshot. Προτείνεται αυτό το "mode" για δίσκους που περιέχουν "application" και "user Data"
Ποιες είναι οι καλές πρακτικές και πώς να επιλέξω σωστά το "mode" των εικονικών δίσκων;

Σύμφωνα με τις καλές πρακτικές διαχείρισης συστημάτων, προτείνεται να υπάρχει διαχωρισμός των δεδομένων ενός εξυπηρετητή. Συνήθως, χρησιμοποιούνται 3 κατηγορίες:

 1. Δεδομένα Λειτουργικού Συστήματος (ΛΣ). Πρόκειται για τη βασική εγκατάσταση του ΛΣ χωρίς δεδομένα εφαρμογών ή προσωπικά δεδομένα χρηστών. Αυτά τα δεδομένα, μας ενδιαφέρει να μπορούμε να τα επαναφέρουμε γρήγορα μέσω ενός snapshot. Πχ, σε κάποια αναβάθμιση του ΛΣ μπορείτε να λάβετε ένα snapshot πριν την αναβάθμιση, να κάνετε την αναβάθμιση και αν τα πράγματα δεν γίνουν σωστά, να κάνετε μόνοι σας επαναφορά στην κατάσταση πριν την αναβάθμιση του λειτουργικού. Αν όλα πήγαν καλά, διαγράφετε το snapshot.
 2. Δεδομένα Εφαρμογών (application data). Πρόκειται για δεδομένα που αποθηκεύουν εφαρμογές όπως για παράδειγμα ένας SQL server ή ένας web server. Αυτά τα δεδομένα δεν έχει νόημα να "γυρίσουν προς τα πίσω" σε περίπτωση που υπάρχει π.χ. μια αστοχία στο ΛΣ. Συνεπώς, πρέπει να είναι "ανεξάρτητα".
 3. Δεδομένα Χρηστών (user data). Πρόκειται για δεδομένα που αποθηκεύουν χρήστες (user data) όπως για παράδειγμα profiles ή κάποιο home directory ή ακόμα και κοινόχρηστοι φάκελοι με αρχεία μιας ομάδας εργασίας. Είναι αρχεία που δεν σχετίζονται ούτε με το ΛΣ ούτε με εφαρμογές. Αυτά τα δεδομένα, επίσης δεν έχει νόημα να "γυρίσουν προς τα πίσω" σε περίπτωση που υπάρχει π.χ. μια αστοχία στο ΛΣ και καλό είναι να είναι και αυτά "ανεξάρτητα".

Συνοψίζοντας, μας ενδιαφέρει ο διαχωρισμός των δεδομένων ώστε να υπάρχει ευελιξία στη διάθεση του διαχειριστή. Αν γίνει μια αναβάθμιση και θέλουμε να παρακολουθήσουμε τη συμπεριφορά του VM μας για 1 εβδομάδα, σε περίπτωση που πρέπει να επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση ΔΕΝ θέλουμε να χαθούν δεδομένα χρηστών και εφαρμογών που ολόκληρη την εβδομάδα άλλαζαν. Μας ενδιαφέρει να επαναφέρουμε μόνο το Λειτουργικό Σύστημα και τα αρχεία (executables) των εφαρμογών, αφήνοντας τα υπόλοιπα δεδομένα στη θέση τους.

Τι σημαίνουν όλες αυτές οι επιλογές/πληροφορίες που βλέπω ;

Από πάνω προς τα κάτω εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

 1.         Disk File : Περιέχει το Physical Path του VMDK είναι της μορφής [datastore] path/to/vmdk
 2.         Disk Provisioning : Στο Provisioned Size φαίνεται το μέγιστο μέγεθος του δίσκου
 3.         Virtual Device Node : Σε ποιο virtual controller βρίσκεται ενσωματωμένος ο δίσκος
 4.         Mode : Ο τρόπος λειτουργίας του εικονικού δίσκου
Πού βρίσκω τις επιλογές για τους δίσκους ενός VM;

Μπορεί κάποιος να βρει τις επιλογές για τους δίσκους ενός VM με την παρακάτω διαδικασία:

 1.     Επιλέγουμε το VM που μας ενδιαφέρει και κάνουμε δεξί κλικ.
 2.     Επιλέγουμε Edit Settings
 3.     Στο tab Hardware επιλέγουμε το δίσκο που μας ενδιαφέρει (π.χ. Hard Disk 2)
 4.     Στα δεξιά βλέπουμε τις διάφορες επιλογές που είναι διαθέσιμες (κάποιες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες)

Γιατί πρέπει να αποδεχθώ την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων;

Η ταυτότητα του αποστολέα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί και να γίνει αποδεκτή από το πρόγραμμά σας ως ταυτότητα παραλήπτη μόνο αν έχετε ήδη αποδεχθεί την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό του αποστολέα. Καθώς δεν υπάρχουν μη εμπορικές Αρχές Πιστοποίησης με διεθνή εμβέλεια, ομάδες χρηστών που συνεργάζονται πρέπει να αποδέχονται μια Αρχή κοινής εμπιστοσύνης. Για το λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν να δέχονται μηνύματα υπογεγραμμένα από χρήστες που συμμετέχουν στην Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, θα πρέπει να την αποδεχθούν. Ταυτόχρονα, μπορούν να προτρέπουν και συνεργάτες τους να κάνουν το ίδιο, αν θέλουν να δέχονται μηνύματα τους.

Τι είναι η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού;

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού είναι ένας συνδυασμός από λογισμικό, τεχνολογίες κρυπτογράφησης, διεργασίες και υπηρεσίες που καταστούν δυνατή τη σύνθεση μιας υποδομής για ασφαλείς διαδικτυακές επικοινωνίες. Η δυνατότητα μίας τέτοιας υποδομής να μπορεί να προσφέρει εμπιστευτικές επικοινωνίες είναι βασισμένη στην ανταλλαγή ψηφιακών πιστοποιητικών μεταξύ εξουσιοδοτημένων χρηστών και διαπιστευμένων δικτυακών πόρων.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά βασίζονται στις έννοιες ενός προσωπικού και ενός δημόσιου κλειδιού. Το δημόσιο κλειδί ενός χρήστη είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη στην αποκρυπτογραφημένη (απλή) μορφή του. Χρησιμοποιείται από όποιον θελήσει να σας στείλει κάποιο κρυπτογραφημένο μήνυμα. Αντιθέτως, το ιδιωτικό κλειδί σας είναι μυστικό από οποιονδήποτε άλλο και συνήθως προστατεύεται από κάποιον προσωπικό κωδικό πρόσβασης. Είναι αδύνατο να μπορέσει να παραχθεί το ιδιωτικό κλειδί σας από το κοινώς διαθέσιμο δημόσιο.

Μπορώ να συνδεθώ δίνοντας pclbas\username;


Ναι, μπορούμε να συνδεθούμε όπως συνδεόμασταν παλιότερα στην απομακρυσμένη επιφάνεα εργασίας δίνοντας:

User name: pclabs\username, όπου username είναι το όνομα του ιδρυματικού μας λογαριασμού
Password: τον κωδικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού

Όταν πάω να συνδεθώ εμφανίζεται κάποιος άλλος λογαριασμός (username) και ζητάει απευθείας κωδικό

Στην περίπτωση αυτή επιλέγουμε More choices

στη συνέχεια Use a different account

και δίνουμε εκ νέου το User name και το Password όπως περιγράφεται στις οδηγίες