Τεχνικά Δελτία Βλαβών και Εργασιών

Βλάβες & προγραμματισμένες εργασίες σε εξέλιξη

   Δεν υπάρχουν βλάβες ή προγραμματισμένες εργασίες σε εξέλιξη.

Μελλοντικά προγραμματισμένες εργασίες

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο Γεωπονίας και Δασολογίας 21-01-2022 08:30 Προγραμματισμένη Εργασία
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο Γεωπονίας και Δασολογίας 25-01-2022 08:30 Προγραμματισμένη Εργασία
1 Εργασίες συντήρησης υπηρεσίας login.auth.gr 21-01-2022 08:00 Προγραμματισμένη Εργασία

Πρόσφατα κλειστά δελτία

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο Νομικής και Οικονομικών Επιστημών 19-01-2022 08:36 Προγραμματισμένη Εργασία
2 Διακοπή δικτύου και τηλεφωνίας στις Κλινικές Κτηνιατρικής (Βαρδάρης)(κτ. 66) 19-01-2022 09:17 Βλάβη
2 Διακοπή δικτύου και τηλεφωνίας σε εξωκείμενες μονάδες 18-01-2022 12:31 Βλάβη