Τεχνικά Δελτία Βλαβών και Εργασιών

Κλειστά δελτία διαστήματος 2022-05-17 - 2022-05-24

Περιγραφή Έναρξη ΠροβλήματοςΤύπος Δελτίου
2 Προγραμματισμένη διακοπή δικτύου και τηλεφωνίας στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Τριανταφυλλίδειο) 19-05-2022 08:44 Προγραμματισμένη Εργασία
1 Πρόβλημα σε υπηρεσία φιλοξενίας ιστοχώρων (hosted.auth.gr) 14-04-2022 03:10 Βλάβη
4 Εργασίες συντήρησης σε βάσεις δεδομένων του ΚΗΔ 18-05-2022 08:30 Προγραμματισμένη Εργασία
3 Πρόβλημα στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (rds.it.auth.gr) 17-05-2022 14:19 Βλάβη
2 Εργασίες αναβάθμισης δικτύου στο κτίριο του Τμ. Οδοντιατρικής 17-05-2022 08:40 Προγραμματισμένη Εργασία
4 Διακοπή δικτύου, τηλεφωνίας και υπηρεσιών σε κεντρικό campus ΑΠΘ και εξωκείμενες μονάδες 17-05-2022 08:02 Προγραμματισμένη Εργασία