Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης με Windows 8

Απο την πλευρική μπάρα επιλέγουμε Ρυθμίσεις/ Settings και έπειτα Πίνακας Ελέγχου/ Control Panel.

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Δίκτυο και Internet/Network and Internet.

Έπειτα, επιλέγουμε Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης/ Network and Sharing center.

Επιλέγουμε Ρύθμιση νέα σύνδεσης ή δικτύου/ Set up a new connection or network.

 

Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε Μη αυτόματη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο/Manually create a network profile.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο πεδίο Όνομα δικτύου/Network Name, δίνουμε το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID), όπως ανιχνεύεται από τον υπολογιστή μας στα “Διαθέσιμα Ασύρματα Δίκτυα”. Οι περιπτώσεις είναι δύο:

  1.  το SSID που προτείνουν οι διαχειριστές της ασύρματης υποδομής του τμήματός μας, π.χ. bio.auth.gr
  2.  το SSID eduroam που είναι προτεινόμενο για χρήση εντός και εκτός ΑΠΘ και διευκολύνει τους μετακινούμενους χρήστες

Επιλέγουμε ως Τύπο ασφάλειας/Security type το WPA2-Εταιρικό/WPA2-Enterprise και ως Είδος κρυπτογράφησης/Encryption type το AES. Από τις επιλογές επιλέγουμε μόνο την Έναρξη της σύνδεσης αυτόματα/Start this connection automatically. Πατάμε Επόμενο/Next.

Επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης/Change connection settings.

Στην καρτέλα Ασφάλεια/Security επιλέγουμε Microsoft: Protected EAP (PEAP) στο πεδίο Επιλογή μεθόδου για έλεγχο ταυτότητας δικτύου/Choose a network authentication method και κάνουμε κλικ στις Ρυθμίσεις/Settings.

 

Ενεργοποιούμε την επιλογή Επικύρωση πιστοποιητικού διακομιστή/Validate server certificate. Ενεργοποιούμε επίσης, την επιλογή Σύνδεση σε αυτούς τους διακομιστές/Connect to these servers και εισάγουμε στο πεδίο το όνομα radius.auth.gr.
Από τις Αξιόπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας/Trusted Root Certification Authorities επιλέγουμε μόνο την Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011.
Ενεργοποιούμε την επιλογή Να μην γίνεται ερώτηση για την εξουσιοδότηση νέων διακομιστών ή αξιόπιστων αρχών έκδοσης.
Επιλέγουμε ως Μέθοδο ελέγχου ταυτότητας/Authentication Method την Ασφαλισμένος κωδικός πρόσβασης (EAP-MSCHAP v2)/Secured Password (EAP-MSCHAP v2), και πατάμε Παράμετροι/Configure.

 

Απενεργοποιούμε την επιλογή Αυτόματη χρήση του ονόματος σύνδεσης του κωδικού μου πρόσβασης στα Windows/Automatically use my Windows name and password στο παράθυρο που ανοίγει.

Πατάμε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα, μέχρι να φτάσουμε στο παράθυρο με το όνομα Ιδιότητες ασυρμάτου δικτύου eduroam/eduroam Wireless Network Properties. Εκεί πατάμε το κουμπί Για Προχωρημένους/Advanced Settings.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, ενεργοποιούμε την επιλογή Καθορισμός λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας/Specify authentication mode και στο μενού που υπάρχει ακριβώς απο κάτω, επιλέγουμε Έλεγχος ταυτότητας χρήστη/User authentication και πατάμε OK σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα.

Στο κάτω μέρος της οθόνης επιλέγουμε το εικονίδιο του δικτύου.

Απο την πλευρική στήλη που θα εμφανιστεί επιλέγουμε το δίκτυο eduroam και πατάμε Σύνδεση.

Στο πεδίο Όνομα χρήστη/Username συμπληρώνουμε την πλήρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email address) του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας (π.χ.username@auth.gr, username@lit.auth.gr). Στο κάτω πεδίο συμπληρώνουμε τον κωδικό πρόσβασής μας και πατάμε ΟΚ.

 
Με εικόνες