Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDAV σε MacOSX

Πηγαίνετε στον Finder.

 

Επιλέξτε το μενού Go(ή πατήστε Apple+G) και πατήστε Connect to Server.

Στο παράθυρο που ανοίγει και στο πεδίο Server Address πληκτρολογήστε τη διεύθυνση https://myfiles.auth.gr/dav και πατήστε Connect.

Στο επόμενο παράθυρο εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας και πατήστε Connect. Πάντα πρέπει να συνδέεστε σαν Registered User.

 

Εφόσον συνδεθείτε θα εμφανιστεί στο Finder το myfiles.auth.gr με τους χώρους Private (προσωπικός χώρος αποθήκευσης) και Website at users.auth.gr(προσωπικός χώρος στατικών ιστοσελίδων και διαμοιρασμού αρχείων).

Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Private δε δημοσιεύεται και σ'αυτό έχετε πρόσβαση μόνο εσείς. Χρησιμεύει ως ενας εξωτερικός σκληρός δίσκος στον οποίο έχετε πρόσβαση όπου κι αν βρεθείτε.
Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Website at users.auth.gr δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στην τοποθεσία http://users.auth.gr/username, όπου username το όνομα χρήστη του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σκόπιμο να επιλέγετε Αποσύνδεση χρήστη/Log Off username όταν τελειώνετε την εργασία σας σε κοινόχρηστους υπολογιστές γιατί διαφορετικά επιτρέπετε και σε άλλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό σας χώρο από τον ίδιο υπολογιστή.

 
Με εικόνες