Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο WebDAV σε MacOS Catalina


Το παρόν εγχειρίδιο αφορά σε λειτουργικά συστήματα macOS Catalina.

Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Finder:

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε τη διεύθυνση https://myfiles.auth.gr/dav και πατάμε Connect.

Στο επόμενο παράθυρο εισάγουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού και πατάμε Connect. Πάντα πρέπει να συνδεόμαστε σαν Registered User. 

Εφόσον συνδεθούμε, θα εμφανιστεί στο Finder το myfiles.auth.gr με τους χώρους Private (προσωπικός χώρος αποθήκευσης) και Website at users.auth.gr(προσωπικός χώρος στατικών ιστοσελίδων και διαμοιρασμού αρχείων).

Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Private δε δημοσιεύεται και σ'αυτό η πρόσβαση είναι προσωπική. Χρησιμεύει ως ενας εξωτερικός σκληρός δίσκος στον οποίο έχουμε πρόσβαση από οπουδήποτε.
Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Website at users.auth.gr δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στην τοποθεσία http://users.auth.gr/username, όπου username το όνομα χρήστη του ιδρυματικού μας λογαριασμού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σκόπιμο να επιλέγουμε Αποσύνδεση χρήστη/Log Off username όταν τελειώνουμε την εργασία μας σε κοινόχρηστους υπολογιστές γιατί διαφορετικά επιτρέπουμε και σε άλλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό μας χώρο από τον ίδιο υπολογιστή. Η αποσύνδεση γίνεται επιλέγοντας το εικονίδιο Eject:

 
Με εικόνες