Σύνδεση σε εικονική μηχανή

Για να συνδεθούμε στην εικονική μας μηχανή προϋπόθεση είναι να βρισκόμαστε στο δίκτυο του ΑΠΘ. Η πρόσβαση είναι δυνατή και μέσω σύνδεσης VPN.

Σύνδεση στο περιβάλλον διαχείρισης της εικονικής μηχανή (Virtual Machine)

Συνδεόμαστε στο VM μέσα από το web περιβάλλον (https://vc.it.auth.gr/ui/). Ως όνομα χρήστη δίνουμε το όνομα χρήστη του ιδρυματικού μας λογαριασμού με το πρόθεμα PCLABs, π.χ. PCLABs\testnoc1. Στο πεδίο Password δίνουμε τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού μας λογαριασμού.Ακολουθούμε την διαδρομή Menu VMs and Templates. Στην πλευρική στήλη βλέπουμε τις εικονικές μηχανές που είμαστε διαχειριστές.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση (Power On- Power Off)

Για να ενεργοποιήσουμε μια εικονική μηχανή, την επιλέγουμε από την πλευρική στήλη και κάνουμε Δεξί κλικ PowerPower On.


 

Για να απενεργοποιήσουμε την εικονική μηχανή, την επιλέγουμε από την πλευρική στήλη και κάνουμε Δεξί κλικPowerPower Off.

Πληροφορίες Εικονικής Μηχανής (Virtual Machine)

Μπορούμε να δούμε την κατάσταση της εικονικής μας μηχανής και πολλές ακόμη πληροφορίες από τις διάφορες καρτέλες στη κεντρική σελίδα.

Συγκεκριμένα, στην καρτέλα:

  • Summary: Γενικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εικονικής μηχανής.
  • MonitorPerformance: Πληροφορίες για την χρήση των πόρων και της επίδοσης της εικονικής μηχανής
  • Monitor→Task and Events: Πληροφορίες για τις ενεργές διεργασίες της διαχείρισης της εικονικής μηχανής και τις διάφορες ενέργειες/ γεγονότα αυτής.
Άνοιγμα Κονσόλας (Console)

Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην κονσόλα της εικονικής μηχανής μέσα από το VSphere Client (που περιγράφηκε στην 1η παράγραφο) ή του web περιβάλλοντος. Επιλέγουμε την εικονική μηχανή που μας ενδιαφέρει και κάνουμε Δεξί κλικ Open Remote Console. H κονσόλα της εικονικής μηχανής θα εμφανιστεί σε νέο παράθυρο.

 
Με εικόνες