Διδάσκων

Εισαγωγή σε υπηρεσίες

Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και υποστηρίζουμε υπηρεσίες προσανατολισμένες στη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών σας δραστηριοτήτων. Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες που απολαμβάνουν και όλοι οι άλλοι χρήστες, μπορείτε να αξιοποιήσετε

Οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες απαιτούν τη χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού που διατηρείτε και μετά τη συνταξιοδότησή σας. Εξυπηρετούνται όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΔΤΠ, και οι διδάσκοντες με σχέση ΠΔ.407. 
Δείτε παρακάτω συχνά ερωτήματα που αφορούν στις υπηρεσίες που σας παρέχονται.

Σύντομες οδηγίες

Mπορείτε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία Skype for Business μέσω του Microsoft Office 365 για τη διοργάνωση μιας εξ’ αποστάσεως διάλεξης ή συνάντησης εργασίας με συμμετέχοντες έως 250 άτομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον διδάσκοντα/διοργανωτή είναι:

  • Nα έχει ενεργοποιήσει τις cloud υπηρεσίες Microsοft Office365 μέσα από την ιστοσελίδα https://accounts.auth.gr/misc/office365.php. Η είσοδος γίνεται με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού στο ΑΠΘ. Η ενεργοποίηση ολοκληρώνεται μέσα σε χρονικό διάστημα μιας (1) ώρας καθώς απαιτείται συγχρονισμός με τη Microsoft και ενεργοποιείται λογαριασμός της μορφής <ιδρυματικό username>@office365.auth.gr.

 

Στη συνέχεια δείτε τις οδηγίες αυτής της ιστοσελίδας.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται μέσω της Πρόσβασης Εικονικού Δικτύου (VPN). Με την υπηρεσία αυτή αναγνωρίζεστε (με βάση τη δικτυακή διεύθυνση IP του υπολογιστή σας) ως προερχόμενοι από το ΑΠΘ, με αποτέλεσμα να έχετε πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα είναι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων) ή η πρόσβαση στη μισθοδοσία σας μέσω του payroll.auth.gr.

Ειδικά για τις υπηρεσίες (αναλυτική λίστα) που συμμετέχουν στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK), όπως EBSCO Publishing, Elsevier, Emerald Group Publishing Limited, Springer, Taylor & Francis, Johns Hopkins University Press (Project Muse) έχετε πρόσβαση κάνοντας Login/Sign in με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν κατά τη σύνδεση την επιλογή Other Institution Login όπου επιλέγετε στη λίστα με τις διαθέσιμες ομοσπονδίες GRNET AAI Federation (Greece) και στη συνέχεια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Είμαι διδάσκων σε τμήμα της σχολής:
           Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Επιστημών Υγείας, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Μπορώ να προμηθευτώ:
- άδειες για Microsoft Windows μέσω του Microsoft Imagine (πρώην DreamSpark)
- μία άδεια Office για τον υπολογιστή του γραφείου μου μέσω του Microsoft OVS-ES
- επιπλέον προσωπικές άδειες Office μέσω του Microsoft Office365 Education


Είμαι διδάσκων σε τμήμα της σχολής:
           Φιλοσοφικής, Οικονομικών & Πολιτικών Eπιστημών, Θεολογίας, Νομικής, Καλών Τεχνών, Παιδαγωγική και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.

Μπορώ να προμηθευτώ:
- μία άδεια Windows για τον υπολογιστή του γραφείου τους μέσω του Microsoft OVS-ES
- μία άδεια Office για τον υπολογιστή του γραφείου μου μέσω του Microsoft OVS-ES
- επιπλέον προσωπικές άδειες Office μέσω του Microsoft Office365 Education


Ο διαχωρισμός των τμημάτων (κατηγορίες STEM και NON-STEM) ορίζεται από την εταιρεία Microsoft και προκύπτει από τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

Μέσα από το περιβάλλον http://sis.auth.gr μπορείτε να κάνετε Αναζήτηση φοιτητή και να του στείλετε προσωπικό μήνυμα.

Επιπλέον, και μέσα από το περιβάλλον https://faculty.auth.gr επιλέγετε ένα μάθημα και στη καρτέλα Φοιτητές, είτε πατάτε το κουμπί Επικοινωνία με όλους για να στείλετε μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος, είτε στη λίστα που εμφανίζει τους φοιτητές, μπορείτε να αποστείλετε προσωπικό μήνυμα επιλέγοντας στα δεξιά το κουμπί Επικοινωνία.

Μπορείτε να δέχεστε τις κλήσεις σας όταν είστε εκτός γραφείου ενεργοποιώντας προώθηση κλήσεων σε κάποια ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις SIP (π.χ. smartphone, tablet, laptop).

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες

Σχετικές υπηρεσίες