Προσωπικό

Εισαγωγή σε υπηρεσίες

Επιδιώκουμε τη διαρκή απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, υιοθετώντας μεθόδους Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες που απολαμβάνουν και όλοι οι άλλοι χρήστες, μπορείτε να αξιοποιήσετε

Οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες απαιτούν τη χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού που  παραμένει ενεργός για όσο διάστημα διατηρείτε τη σχέση σας με το πανεπιστήμιο. Εξυπηρετούνται όλες οι κατηγορίες προσωπικού, μόνιμοι, αποσπασμένοι, συμβασιούχοι, προσωπικό εργολαβικών συμβάσεων. Προσωπικό που συνταξιοδοτείται από το πανεπιστήμιο διατηρεί πρόσβαση σε ορισμένες από αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Δείτε παρακάτω συχνά ερωτήματα που αφορούν στις υπηρεσίες που σας παρέχονται.

Σύντομες οδηγίες

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Συνδεθείτε με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/, επιλέξτε Εγγραφή/Είσοδος-> Προσωπικό Ιδρυμάτων/Φορέων και ακολουθήστε τα βήματα.

Η υπηρεσία παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει δικό της γραφείο αρωγής χρηστών.

Για να χρησιμοποιήσετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα ώστε να μπορείτε να υπογράφετε έγγραφα ψηφιακά θα πρέπει να ρυθμίσετε αρχικά τον υπολογιστή σας (οδηγίες για Windows, MacOSX)

Αφού ολοκληρώσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων pdf στο σχετικό εγχειρίδιο (Windows, MacOSX).

Για να ενημερώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα http://www.auth.gr/usersearch, θα πρέπει να συνδεθείτε με τα προσωπικά σας στοιχεία στο περιβάλλον pyka.auth.gr και να επιλέξετε διόρθωση. Ο ενημερωμένος αριθμός τηλεφώνου δημοσιεύεται μετά από μια εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της διόρθωσης.

Δείτε το υπόλοιπο των δωρεάν μονάδων σας για το τρέχον δίμηνο μέσα από το περιβάλλον accounts.auth.gr επιλέγοντας Άλλες υπηρεσίες->E-billing - Προσωπικός κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας

Στο ίδιο περιβάλλον μπορείτε να δείτε:

  • τους κωδικούς που είναι υπ' ευθύνη σας,
  • τις δωρεάν μονάδες που δικαιούστε
  • την υπέρβαση που τυχόν έχει προκύψει,
  • τις τυχόν οφειλές από εκκρεμείς λογαριασμούς και
  • την αναλυτική κατάσταση των τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με κωδικό χρέωσης που είναι υπό την ευθύνη σας.

Σχετικές υπηρεσίες