Όλοι

Εισαγωγή σε υπηρεσίες

Υπηρεσίες που προσφέρουμε σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου είναι:

Εκτός όμως από τις παραπάνω υπηρεσίες, ανάλογα με την ιδιότητα σας, απολαμβάνετε και άλλες ειδικές υπηρεσίες, φοιτητών, διδασκόντων και προσωπικού.

Δείτε παρακάτω συχνά ερωτήματα και τις βασικές υπηρεσίες.

Σύντομες οδηγίες

Το περιβάλλον που συγκεντρώνει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ φιλοξενείται στην ιστοσελίδα http://my.auth.gr. Κάντε είσοδο με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού για να δείτε υπηρεσίες που σας αφορούν καθώς και να διαμορφώσετε προσωπική σας λίστα με σελιδοδείκτες. Βρείτε εύκολα την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φίλτρα
Ο κωδικός πρόσβασης του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Αν είστε φοιτητής/ια επισκεφθείτε το περιβάλλον https://register.auth.gr/account/ και ζητήστε την αποστολή SMS από την ειδική επιλογή. Αφού λάβετε το SMS επισκεφθείτε το περιβάλλον https://accounts.auth.gr/account/password.php,  δώστε, για να εισέλθετε, το ΑΠΜ και ΟΤΡ που λάβατε και αλλάξτε τον κωδικό σας.

Αν δεν είστε φοιτητής και είχατε δηλώσει, κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας ή στο περιβάλλον http://accounts.auth.gr,  τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στο ΚΗΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για να σας αποσταλεί με SMS νέος κωδικός. Ο νέος κωδικός έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και θα πρέπει να τον αλλάξετε άμεσα.

Αν δεν είχατε δηλώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου τότε θα πρέπει να προσέλθετε αυτοπροσώπως στο σημείο εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ με αποδεικτικό της ταυτότητάς σας  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο). Προσέξτε ότι το φοιτητικό πάσο ΔΕΝ είναι αποδεικτικό της ταυτότητας του κατόχου. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε στην εξυπηρέτηση χρηστών, θα πρέπει να στείλετε αντιπρόσωπό σας εφοδιασμένο με τα παρακάτω:

    πρωτότυπη εξουσιοδότηση για την παραλαβή του κωδικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής σας από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
    αποδεικτικό της ταυτότητας του αντιπροσώπου  (αστυνομική ή πανεπιστημιακή ταυτότητα ή άδεια οδήγησης ή διαβατήριο).

Στους χώρους του ΑΠΘ, μπορείτε να συνδεθείτε στα ασύρματα δίκτυα:

  • eduroam - για τα μέλη του ΑΠΘ με ιδρυματικό λογαριασμό και μέλη άλλων ιδρυμάτων της υποδομής eduroam.
  • AUTh web connect - για μέλη του ΑΠΘ με ιδρυματικό λογαριασμό ή τρίτους με λογαριασμό επισκέπτη που έχει διατεθεί από διοργανωτή εκδήλωσης στο ΑΠΘ. Πλήρης σύνδεση για περιστασιακή χρήση, χωρίς ρυθμίσεις, αλλά και χωρίς κρυπτογράφηση της ασύρματης σύνδεσης.
  • AUTh open - περιορισμένη πρόσβαση (μόνο web και mail) σε επισκέπτες με λογαριασμό ημερήσιας ισχύος "GuestPass", χωρίς κρυπτογράφηση της ασύρματης σύνδεσης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Σχετικές υπηρεσίες