Απόφοιτος ΑΠΘ

Ανανέωση

  1. Μπορείτε να κάνετε ανανέωση του λογαριασμού από το περιβάλλον accounts.auth.gr, ώστε να διατηρήσετε τη διεύθυνση email που είχατε στο ΑΠΘ αλλά και να έχετε πρόσβαση σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ως απόφοιτος. Αν κάνετε ανανέωση για πρώτη φορά ως απόφοιτος, ανάλογα με την ιδιότητα που είχατε, ισχύουν τα εξής: 

Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής: θα πρέπει να ορίσετε υποχρεωτικά προώθηση μηνυμάτων σε άλλη διεύθυνση. Με την ανανέωση του λογαριασμού χάνεται αυτόματα η πρόσβαση στη θυρίδα μηνυμάτων σας που διαθέτατε ως ενεργός φοιτητής και θα πρέπει να φροντίσετε να πάρετε αντίγραφο των μηνυμάτων που σας ενδιαφέρουν. Αυτό μπορεί να γίνει είτε προωθώντας τα μηνύματα σε μια άλλη διεύθυνση email που διαθέτετε είτε ρυθμίζοντας κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης αλληλογραφίας και αντιγράφοντας αυτά που σας ενδιαφέρουν σε τοπικούς φακέλους. Οδηγίες μεταφοράς μηνυμάτων τοπικά στον υπολογιστή σας υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/downloademails.

Υποψήφιος διδάκτορας: διατηρείτε κανονικά την πρόσβασή σας στη θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όσο παραμένει ενεργός ο λογαριασμός σας.

Η ανανέωση του λογαριασμού γίνεται εφόσον απομένουν λιγότερο από 15 μέρες για τη λήξη του. Ο λογαριασμός του απόφοιτου λήγει κάθε 3 χρόνια.

  1. Μπορείτε να μην κάνετε καμία ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση του λογαριασμού μπαίνει στα στάδια που περιγράφονται στην ιστοσελίδα http://it.auth.gr/el/account/univID#life-cycle (ισχύει μόνο για απόφοιτους που δεν διατήρησαν τον ιδρυματικό λογαριασμό τους μετά την αποφοίτηση).

Αν έχει αλλάξει η ιδιότητά σας τότε για να ενημερώσετε τα στοιχεία του και να τον ανανεώσετε-επανενεργοποιήσετε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ για να λάβετε εξατομικευμένες οδηγίες.

Δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες σε απόφοιτους ΑΠΘ