Σύνδεση στην Απομακρυσμένη Επιφάνεια Εργασίας από Windows


Για να μπορέσουμε να συνδεθούμε εκτός του δικτύου του ΑΠΘ απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου VPN

Κάνουμε λήψη κι εκτελούμε το αρχείο:
ServerStudy.rdp για εκπαιδευτική χρήση
- ServerWork.rdp για διοικητική χρήση

Αν εμφανιστεί μήνυμα για την αξιοπιστία του εκδότη επιλέγουμε να μην μας ξαναρωτήσει και Connect

Για να συνδεθούμε δίνουμε

User name: την πλήρη διεύθυνση του πανεπιστημιακού email μας

Password: τον κωδικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού

(2)

Διαχείριση Αρχείων στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας


Από το εικονίδιο This PC στην επιφάνεια εργασίας έχουμε άμεση πρόσβαση στον προσωπικό αποθηκευτικό μας χώρο files.auth.gr

Πληροφορίες κι οδηγίες για την διαχείριση του Προσωπικού αποθηκευτικού χώρου files.auth.gr υπάρχουν στη σελίδα της υπηρεσίας

Αποσύνδεση


Όταν ολοκληρώνουμε την εργασία μας πρέπει να αποσυνδεθούμε:
από το Start menu (1) επιλέγουμε το εικονίδιο του χρήστη (2) και Sign out (3)

Μετά από 1 ώρα αδράνειας το σύστημα μας αποσυνδέει αυτόματα.

 
Με εικόνες