Αντιμετώπιση προβλημάτων Σύνδεσης σε πρίζα δικτύου με OSX

Εάν στο παράθυρο Terminal, στο οποίο είχατε οδηγηθεί μέσω των οδηγιών στον Έλεγχο Σύνδεσης, δεν λάβετε την απάντηση "3 packets transmitted,3 packets received", τότε ακολουθήστε τις οδηγίες στη Ρύθμιση σύνδεσης. Ελέγξτε μήπως τυχόν στα στοιχεία, που εισάγατε προηγουμένως, υπάρχει κάποιο λάθος και διορθώστε το.

Αν το πρόβλημα παραμένει, τότε τοποθετήστε κάποιον άλλον υπολογιστή (που ξέρετε πως συνδέεται κανονικά) στην ίδια πρίζα ή δοκιμάστε τον υπολογιστή σας σε γειτονική πρίζα που λειτουργεί.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα παρουσιάζεται αποκλειστικά στην πρίζα σας επικοινωνήστε με το ΚΗΔ , έχοντας πρόχειρα τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, τον κωδικό του κτιρίου, τον αριθμό του ορόφου και τον αριθμό της πρίζας, καθώς και καταγεγραμμένους τους ελέγχους που πραγματοποιήσατε.

 
Με εικόνες