ΑΤ&Τ 700

Ακολουθούν οδηγίες που περιγράφουν τις δυνατότητες της συγκεκριμένης τηλεφωνικής συσκευής. Για τις γενικές ψηφιακές δυνατότητες όλων των συσκευών παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σύνδεσμο γενικών ψηφιακών λειτουργιών.

Η αναλογική τηλεφωνική συσκευή ΑΤ&Τ 700

Στην παραπάνω συσκευή διακρίνουμε:

  • Redial - πλήκτρο επανάκλησης του τελευταίου αριθμού που πληκτρολογήσατε από το πληκτρολόγιο.
  • Mute (Σίγαση) - πλήκτρο απενεργοποίησης μικροφώνου.
  • Flash - πλήκτρο για την ενεργοποίηση ψηφιακών λειτουργιών.
  • Ringer volume - πλήκτρο ελέγχου της έντασης του κουδουνισμού.
  • Receiver volume - πλήκτρο ελέγχου της έντασης του ακουστικού.
  • Tone - πλήκτρο για τη μετάβαση σε τονική επιλογή, από παλμική, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
     
 
Με εικόνες