Έρευνες


Αποτελέσματα ετήσιων αξιολογήσεων της ποιότητας των υπηρεσιών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

- 2020

- 2018

- 2017

- 2016

- 2015

- 2014