Εγκατάσταση eCognition

Τοποθετούμε το CD και από τον φάκελο "eCognition Developer 8.7" (32bit ή 64bit ανάλογα με σύστημα μας) εκτελούμε το Setup.exe

Επιλέγουμε Next> στο αρχικό παράθυρο και στη συνέχεια διαβάζουμε και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης.

Στο παράθυρο Licensing Information επιλέγουμε Set licensing later και Next>

Στη συνέχεια επιλέγουμε τις εφαρμογές που θέλουμε να εγκατασταθούν, το Start Menu Folder και τον φάκελο εγκατάστασης και ξεκινάμε την εγκατάσταση με Install

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση επιλέγοντας Next> και Finish

Την πρώτη φορά που θα εκτελέσουμε το πρόγραμμα εμφανίζεται το παράθυρο στο οποίο ορίζουμε τον license server:

  • επιλέγουμε Specify License Server System
  • και δίνουμε tracker03.it.auth.gr

 
Με εικόνες