Εγκατάσταση Image-Pro Plus

Τοποθετούμε το CD. Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα η εγκατάσταση εκτελούμε το Start.exe

Στο αρχικό παράθυρο επιλέγουμε Install Image-Pro Plus

Επιλέγουμε Next> και στη συνέχεια Yes για να αποδεχτούμε τους όρους χρήσης.

Στο παράθυρο Customer information δίνουμε στοιχεία για το όνομα και την εταιρεία και επιλέγουμε εάν θα υπάρχει η δυνατότητα να εκτελείτε το πρόγραμμα απ' όλους τους χρήστες.

Στα επόμενα παράθυρα ορίζουμε φάκελο εγκατάστασης ενώ στον τύπο της εγκατάστασης επιλέγοντας Custom μπορούμε να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα εγκατασταθεί.

Επιλέγoντας Next> ξεκινάμε την εγκατάσταση.

Oλοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish χωρίς να επιτρέψουμε την εκτέλεση του προγράμματος,

Στη συνέχεια χρειάζεται να ορίσουμε τον υπολογιστή που λειτουργεί ως license server.

Επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη και επιλέγουμε Install Network Support

Προχωράμε με Next> και στο παράθυρο Installation Type επιλέγουμε Client

Στο παράθυρο "Select Target Installation" επιλέγουμε Image-Pro Plus.

Στο παράθυρο στο οποίο ζητάει το DNS name ή την  IP address του license server δίνουμε:
tracker03.it.auth.gr

 
Με εικόνες