Δημιουργία συνεδρίας με Skype for Business

Για να δημιουργήσουμε μια τηλεδιάσκεψη με το skype for business προϋπόθεση είναι να έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία Microsoft Office365 σύμφωνα με τις οδηγίες ενεργοποίησης.

Στη συνέχεια ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

Συνδεόμαστε στην ιστοσελίδα https://sched.lync.com και πληκτρολογούμε τον λογαριασμό μας στο Office365 (<ιδρυματικό username>@office365.auth.gr). Αμέσως μετά, θα χρειαστεί να εισάγουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού

Στην καρτέλα που εμφανίζεται συμπληρώνουμε τα απαραίτητα πεδία προκειμένου να δημιουργηθεί μια τηλεδιάσκεψη

 

Αναλυτικότερα, συμπληρώνουμε στα πεδία

  1. Event: την ονομασία της τηλεδιάσκεψης
  2. Attendees and Audio: ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτήν - συμπληρώνουμε τα emails των συμμετεχόντων διαχωρισμένα μεταξύ τους με ερωτηματικό ; και επιλέγουμε Check names για να βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε πληκτρολογήσει κάτι λάθος
  3. Start Time - End Time: την ημερομηνία και την ώρα έναρξης και λήξης της τηλεδιάσκεψης (η λήξη δεν είναι δεσμευτική, η συνεδρία δεν διακόπτεται όταν παρέλθει ο χρόνος λήξης που έχουμε ορίσει)
  4. Time Zone: επιλέγουμε τη Ζώνη ώρας της περιοχής μας
  5. Who will bypass the lobby: ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τηλεδιάσκεψη
  6. Who is a presenter:  ποιος ή ποιοι θα είναι οι παρουσιαστές της τηλεδιάσκεψης  - σε περίπτωση που οι παρουσιαστές είναι άλλοι από αυτόν που δημιουργεί την τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συμπληρωθούν τα email τους στο πεδίο που θα εμφανιστεί, προκειμένου να πάρουν δικαιώματα παρουσιαστή (presenter).

Επιλέγουμε Save προκειμένου ν' αποθηκευτούν οι επιλογές μας. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με τον σύνδεσμο (link) της τηλεδιάσκεψης τον οποίο και αντιγράφουμε προκειμένου να τον στείλουμε σε όσους θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη.

Αποστέλλουμε το σύνδεσμο συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη με email σε όσους επιθυμούμε μαζί με το εγχειρίδιο συμμετέχοντα

 

Οδηγίες διαχείρισης μιας συνεδρίας με skype for business υπάρχουν στο αντίστοιχο εγχειρίδιο
 
Με εικόνες