Εγχειρίδιο συμμετέχοντα σε συνεδρία με Skype for business μέσω Mozilla Firefox

Προκειμένου να παρακολουθήσουμε μια τηλεδιάσκεψη  Skype for Business ως συμμετέχοντες/ Attendees, ανοίγουμε το link που μας έχει σταλεί στο email μας (προσοχή) με Mozilla Firefox ή Google Chrome. Την πρώτη φορά που θα ανοίξουμε το σύνδεσμο συμμετοχής θα χρειαστεί να γίνει εγκατάσταση στον πλοηγό του πρόσθετου Skype Meeting App. Σε Mozilla Firefox θα χρειαστεί να επιλέξουμε το σύνδεσμο Try to reinstall Skype Meetings App (web) για να κατέβει το πρόσθετο.

Αποθηκεύουμε το αρχείο SkypeMeetingApp.msi για να το εκτελέσουμε στη συνέχεια και να εγκατασταθεί το πρόσθετο.

 

 

Σε τυχόν προειδοποιητικό μήνυμα για ιό στο παραπάνω αρχείο επιλέγουμε ΟΚ για να συνεχίσει η εγκατάσταση.

Στη συνέχεια, όταν προσπαθήσουμε να ανοίξουμε ξανά το σύνδεσμο συμμετοχής στη συνεδρία, θα έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το Skype Meeting App ώστε να εισέλθουμε πατώντας Open link.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει πριν την είσοδο στη συνεδρία συμπληρώνουμε το όνομά μας και πατάμε Join.

Στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης βλέπουμε τα  παρακάτω εικονίδια:

  • της κάμερας -το οποίο ενεργοποιούμε ή οχι ανάλογα με το αν θέλουμε να μοιραστουμε βίντεο με τους συμμετέχοντες ή οχι
  • του μικροφώνου -το οποιο ενεργοποιούμε ή θέτουμε σε λειτουργία σίγασης
  • του διαμοιρασμού επιφάνειας εργασίας
  • του τερματισμού κλήσης της τηλεδιάσκεψης -με τ' οποίο βγαίνουμε απ την τηλεδιάσκεψη
  • των συμμετεχόντων ( Participant)
  • των ρυθμίσεων ( ... )
  • του chat της εφαρμογής (IM)

 
Με εικόνες