Διαχείριση συνεδρίας με Skype for Business

Στην περίπτωση που θέλουμε να οργανώσουμε μια τηλεδιάσκεψη με την ιδιότητα του παρουσιαστή (presenter) προτείνεται η χρήση της desktop έκδοσης Skype for Business μέσω του Office365 επειδή παρέχονται περισσότερα διαχειριστικά εργαλεία. Για την desktop υπηρεσία Skype θα χρειαστεί να έχουμε ενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων (Multifactor Authentication). Σε περίπτωση που θέλετε να το ενεργοποιήσετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ακολουθούν οδηγίες διαχείρισης μιας συνεδρίας με την desktop έκδοση.

Εγγραφή τηλεδιάσκεψης

Με την desktop έκδοση του Skype for Business έχουμε τη δυνατότητα της εγγραφής/ recording της τηλεδιάσκεψης. Επιλέγοντας Start recording ξεκινάμε να κάνουμε εγγραφή ενώ κατά τη διάρκεια έχουμε δυνατότητα παύσης/pause της τηλεδιάσκεψης και συνέχισης/resume. Ολοκληρώνοντας επιλέγουμε Stop recording κι αυτόματα αποθηκεύεται η εγγραφή τοπικά στον υπολογιστή.

 

 

Αφού σταματήσουμε την εγγραφή (Stop recording) εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών το εικονίδιο του Skype for Business Recording Manager. Το επιλέγουμε κι ανοίγει το διαχειριστικό περιβάλλον των εγγραφών του Skype for Buseiness. Σ΄αυτό μπορούμε να δούμε την κατάσταση / Status της τηλεδιάσκεψης, την ημερομηνία / Date που έγινε η εγγραφή, το μέγεθος του αρχείου / Size, τη διάρκεια / Length καθώς και το που είναι αποθηκευμένο / Location.

Επιλέγοντας την τηλεδιάσκεψη που επιθυμούμε μπορούμε:

 • να παρακολουθήσουμε την τηλεδιάσκεψη (Play)
 • να μεταφερθούμε στον τοπικό φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένη (Browse)
 • να διαμοιράσουμε την εγγεγραμένη τηλεδιασκεψη ανεβάζοντάς την στο One Drive for Business (Publish)
 • να αλλάξουμε το όνομα της τηλεδιάσκεψης (Rename)

Ρυθμίσεις τηλεδιάσκεψης

Ανοίγοντας τις επιλογές τηλεδιάσκεψης Skype/ Skype Meeting Options παρέχεται η δυνατότητα να δώσουμε δικαιώματα σε όσους επιθυμούμε:

 • για είσοδο τους στην τηλεδιάσκεψη
 • για σχολιασμό των διαμοιραζόμενων αρχείων/ power point

Επιπλέον, μπορούμε να δώσουμε δικαιώματα διαχειριστή σε κάποιον/ους απ' τους συμμετέχοντες.

Διαμοιρασμός

Τέλος, στο εικονίδιο με την οθόνη υπολογιστή, εμφανίζονται οι επιλογές που έχουμε για διαμοιρασμό:

 • της επιφάνειας εργασίας μας (Present Desktop),
 • προγραμμάτων (Present Programs),
 • αρχείων Power Point (Present Power Point files),
 • προσθήκης επισυναπτόμενων (Add Attachments/ Shared Notes) και
 • η δυνατότητα διαχείρισης αυτών που παρουσιάζουμε και διαμοιραζόμαστε (Manage Presentable Content / Manage Attachments / Manage Notes)

 
Με εικόνες