Χρήση της εφαρμογής sisassist

Μέσα από την εφαρμογή sisassist.auth.gr μπορούμε να δούμε:

 1. πληροφορίες ανά φοιτητή ή διδάσκοντα του τμήματός μας που εμφανίζονται και στην εφαρμογή φοιτητολογίου Cardisoft,
 2. πληροφορίες ανά φοιτητή ή διδάσκοντα του τμήματός μας σχετικά με πρόσφατες (σημερινές) ενέργειες τους που ακόμα δεν εμφανίζονται στην Cardisoft επειδή δεν έχει γίνει συγχρονισμός (διευκρινίζεται ότι ο συγχρονισμός των συστημάτων γραμματειών γίνεται κάθε βράδυ),
 3. αιτήσεις για πιστοποιητικά σε εκκρεμότητα που μπορεί να έχει υποβάλει ένας φοιτητής (οδηγίες για τον τρόπο εξυπηρέτησης αυτών των αιτήσεων υπάρχουν στο εγχειρίδιο Εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων φοιτητών),
 4. σφάλματα που σχετίζονται με εκκρεμότητες της γραμματείας στην Cardisoft όπως είναι απόφοιτοι χωρίς στοιχεία αποφοίτησης, διαγραφέντες χωρίς στοιχεία διαγραφής, φοιτητές χωρίς τρόπο εγγραφής.

Για να συνδεθούμε στην εφαρμογή συνδεόμαστε από τον υπολογιστή μας που είναι στο κλειστό δίκτυο γραμματειών στην ιστοσελίδα https://sisassist.auth.gr με τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

 1. Αρχική σελίδα
 2. Αναζήτηση χρήστη
 3. Διαθέσιμες επιλογές για τους φοιτητές
 4. Διαθέσιμες επιλογές για τους διδάσκοντες
 5. Αιτήσεις
 6. Σφάλματα
Αρχική σελίδα

Μετά την είσοδο στην αρχική σελίδα βλέπουμε γραφήματα που αφορούν σε στατιστικά στοιχεία του τμήματός μας όπως είναι:

 • το πλήθος των μαθημάτων
 • το πλήθος των φοιτητών ανά κατάσταση σπουδών
 • το πλήθος των φοιτητών ανά τρόπο εγγραφής
 • τον αριθμό αιτήσεων που έχουν υποβάλει οι φοιτητές
Αναζήτηση χρήστη

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, επιλέγουμε Αναζήτηση και εισάγουμε το όνομα χρήστη/username είτε το ΑΠΜ του φοιτητή/διδάσκοντα που μας ενδιαφέρει.

Διαθέσιμες επιλογές για τους φοιτητές

Κατά την αναζήτηση ενός φοιτητή εμφανίζονται διάφορες διαθέσιμες επιλογές τις οποίες βλέπει και ο ίδιος ο φοιτητής μέσα από το περιβάλλον http://sis.auth.gr:

 • Πληροφορίες: Βλέπουμε διάφορες πληροφορίες για τον φοιτητή όπως είναι καταχωρημένες στο ηλεκτρονικό σύστημα γραμματείας Cardisoft

   
 • Τρέχουσα δήλωση: Βλέπουμε τα μαθήματα που δήλωσε ο φοιτητής όταν είναι ανοικτή περίοδος δηλώσεων καθώς και το ιστορικό προηγούμενων υποβολών
   
 • Δηλώσεις:  Βλέπουμε τις δηλώσεις μαθημάτων του φοιτητή που έχουν υποβληθεί στο τρέχον αλλά και σε προηγούμενα εξάμηνα

   
 • Δηλώσεις εξαμήνου: Βλέπουμε αν έχει υποβληθεί δήλωση εγγραφής εξαμήνου για το τρέχον καθώς και για τα προηγούμενα εξάμηνα. Οι φοιτητές μέσα από το περιβάλλον sis.auth.gr μπορούν να δουν αν έχουν υποβάλει δήλωση εγγραφής εξαμήνου ΜΟΝΟ για το τρέχον εξάμηνο

   
 • Πρόσφατη βαθμολογία: Βλέπουμε τους βαθμούς του φοιτητή σε μαθήματα των τελευταίων 2 εξαμήνων

   
 • Βαθμολογίες: Βλέπουμε τις βαθμολογίες του φοιτητή σε όλα τα προηγούμενα εξάμηνα

   
 • Διαθέσιμες τάξεις: Βλέπουμε τα μαθήματα που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής στη δήλωσή του

   
 • Διαθέσιμες κατευθύνσεις: Βλέπουμε τις διαθέσιμες κατευθύνσεις που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής

   
 • Κατεύθυνση: Βλέπουμε την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής

   
 • Αιτήσεις: Βλέπουμε τις αιτήσεις που έχει καταθέσει ο φοιτητής, καθώς και την κατάσταση των αιτήσεων (Ολοκληρωμένη/σε εκκρεμότητα).


  Για την εξυπηρέτηση αιτημάτων φοιτητών υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στο εγχειρίδιο Εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων φοιτητών.
   
 • Εργασίες: Bλέπουμε τη διπλωματική εργασία που έχει αναλάβει ο φοιτητής καθώς και τον βαθμό που έχει λάβει
Διαθέσιμες επιλογές για τους διδάσκοντες

Κατά την αναζήτηση ενός διδάσκοντα εμφανίζονται οι εξής διαθέσιμες επιλογές τις οποίες βλέπει και ο ίδιος ο διδάσκων μέσα από το περιβάλλον http://sis.auth.gr:

 • Πληροφορίες: Βλέπουμε διάφορες πληροφορίες για τον διδάσκοντα όπως τις έχουμε καταχωρήσει στο ηλεκτρονικό σύστημα γραμματείας Cardisoft

   
 • Τρέχουσες τάξεις: Βλέπουμε τα μαθήματα που έχουμε αναθέσει στο διδάσκοντα για το τρέχον εξάμηνο καθώς μπορούμε να δούμε και τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το κάθε μάθημα αν κάνουμε Λήψη τάξης

   
 • Τρέχουσες βαθμολογίες: Βλέπουμε τα μαθήματα που έχουμε αναθέσει στον διδάσκοντα για τα δύο τελευταία εξάμηνα καθώς και το βαθμολόγιο κάθε μαθήματος

   
 • Βαθμολογίες: Βλέπουμε όλα τα μαθήματα που έχουμε αναθέσει στον διδάσκοντα καθώς και το βαθμολόγιο κάθε μαθήματος

   
 • Εργασίες: Βλέπουμε τις εργασίες (πτυχιακές, διπλωματικές κ.α.) που έχουμε αναθέσει στον συγκεκριμένο διδάσκοντα και είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε έχουν ολοκληρωθεί και βαθμολογηθεί

   
Αιτήσεις

Επιλέγοντας Αιτήσεις από το μενού εμφανίζονται συγκεντρωμένες οι αιτήσεις των φοιτητών για πιστοποιητικά σε εκκρεμότητα. Οι εκκρεμότητες θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μέχρι να αλλάξει η κατάσταση της αίτησης στην εφαρμογή φοιτητολογίου Cardisoft σε Ολοκληρώθηκε.

Σφάλματα

Επιλέγοντας από το μενού Σφάλματα βλέπουμε εκκρεμότητες ενεργειών της γραμματείας για την ορθότητα του φοιτητολογίου ομαδοποιημένες ανά κατηγορία. Συστήνεται να βλέπουμε περιοδικά αν υπάρχουν εκκρεμότητες προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι φοιτητές στην χρήση των διάφορων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Για παράδειγμα:

 • αν υπάρχουν φοιτητές στην κατηγορία Ενεργοί χωρίς τρόπο εγγραφής τότε μέχρι να διορθωθεί η εκκρεμότητα οι φοιτητές δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σίτιση στην ΠΦΛ.
 • αν υπάρχουν φοιτητές στην κατηγορία Ενεργοί χωρίς συνδεόμενο χρήστη τότε μέχρι να διορθωθεί η εκκρεμότητα οι φοιτητές δεν θα μπορούν να εισέλθουν στο περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας http://sis.auth.gr και άρα δε θα μπορούν να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων ή δήλωση εγγραφής στο εξάμηνο.

 
Με εικόνες