Εγχειρίδιο sis.auth.gr φοιτητών

 

Μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας μπορείς:

 1.     να δεις τους βαθμούς των μαθημάτων που έχεις εξεταστεί
 2.     να υποβάλλεις την δήλωση εγγραφής σε κάθε εξάμηνο (αφορά μόνο προπτυχιακούς φοιτητές)
 3.     να υποβάλλεις τη δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο
 4.     να δεις το ιστορικό των δηλώσεων μαθημάτων
Σύνδεση

Το περιβάλλον φιλοξενείται στον ιστοχώρο sis.auth.gr.
Η είσοδος απαιτεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σου λογαριασμού.
Μετά την επιτυχή σύνδεσή σου, στην αρχική σελίδα, βλέπεις τα στοιχεία της φοίτησής σου όπως έχουν καταχωρηθεί από την γραμματεία του τμήματός σου.Στο πεδίο Τα μαθήματα σου φαίνονται τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου καθώς και παραπομπές σε e-learning και class.auth.Στις παροχές θα βρεις παραπομπές για χρήσιμες υπηρεσίες όπως η σίτιση στη φοιτητική λέσχη.

 

Προσοχή! Στον πίνακα με τα προσωπικά σου στοιχεία, ενδεχομένως, κάποια πεδία να εμφανίζονται με κόκκινη σήμανση, είτε επειδή είναι κενά είτε επειδή απαιτείται διόρθωση.
Θα πρέπει να δεις τις οδηγίες που εμφανίζονται σε καθένα από αυτά για να κάνεις τις ενέργειες που απαιτούνται.

Δήλωση εγγραφής εξαμήνου
Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου υποβάλλεται με την έναρξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου σε προθεσμία που ορίζεται από το ίδρυμα.

Όταν βρισκόμαστε σε περίοδο δηλώσεων εγγραφών εξαμήνου για να υποβάλλεις τη δήλωσή σου επιλέγεις Δήλωση -> Εξαμήνου.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής θα εμφανιστεί μήνυμα που την επιβεβαιώνει και θα λάβεις σχετικό μήνυμα στο email σου.

Δήλωση μαθημάτων

Η δήλωση μαθημάτων υποβάλλεται σε προθεσμίες που ορίζονται από την γραμματεία του τμήματός σου και ενημερώνεσαι γι'αυτές από τις ανακοινώσεις στον ιστοχώρο του. 

 1. Για να υποβάλεις Δήλωση μαθημάτων, επίλεξε Δήλωση -> Μαθημάτων

   
 2. Στον πίνακα μαθημάτων που εμφανίζεται, επίλεξε τα μαθήματα που επιθυμείς και πάτησε Υποβολή. Για να δεις όλα τα διαθέσιμα μαθήματα, επίλεξε τους αριθμητικούς δείκτες στο κάτω δεξί μέρος του πίνακα ώστε να μεταβείς σε επόμενες σελίδες.


   
 3. Όταν ολοκληρώσεις τη δήλωσή σου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιτυχούς υποβολής καθώς και τα μαθήματα τα οποία δήλωσες. Επιπλέον, θα λάβεις σχετικό μήνυμα στο email σου. Η κατάσταση της δήλωσης που μόλις υπέβαλες εμφανίζεται Σε εξέλιξη.


   
 4. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι συγχρονισμοί και η αποδοχή της δήλωσης από την γραμματεία του τμήματός σου προκειμένου να εμφανιστεί η κατάσταση Ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μετά τον συγχρονισμό στη σελίδα της δήλωσης μαθημάτων θα βλέπεις όλα τα μαθήματα που έχεις δηλώσει.


   
 5. Φρόντισε να ελέγξεις τη δήλωσή σου την επόμενη ημέρα μετά την υποβολή για τυχόν σφάλματα. Επιπλέον, αν παρουσιάστηκαν σφάλματα κατά την επεξεργασία της δήλωσής σου θα λάβεις σχετικό ενημερωτικό μήνυμα. την επόμενη μέρα μετά τους απαραίτητους συγχρονισμούς.
 6. Όσο διαρκεί η περίοδος δηλώσεων, μπορείς, επιλέγοντας Επεξεργασία, να αλλάξεις όσες φορές θέλεις τη δήλωσή σου. Λαμβάνεται υπόψη πάντοτε η τελευταία υποβολή.

   

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κατά την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων ενδέχεται να προκύψουν διάφορα σφάλματα. 

Ένα μήνυμα όπως αυτό στην παρακάτω εικόνα, σε ενημερώνει ότι έχεις ήδη περάσει το συγκεκριμένο μάθημα που επιθυμείς να δηλώσεις.

 

Το παρακάτω μήνυμα υποδηλώνει ότι προσπαθείς να δηλώσεις κάποιο μάθημα το οποίο δεν μπορείς να πάρεις είτε εξαιτίας του εξαμήνου στο οποίο βρίσκεσαι είτε γιατί δεν έχεις περάσει κάποιο προαπαιτούμενο μάθημα.

 

Προβολή προηγούμενων δηλώσεων μαθημάτων

Για να δεις τις δηλώσεις μαθημάτων που έχεις υποβάλει για το τρέχον αλλά και για τα προηγούμενα εξάμηνα, επίλεξε Δήλωση -> Προηγούμενες.

Οι προηγούμενες δηλώσεις εμφανίζονται ανά εξάμηνο ξεκινώντας από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Προβολή βαθμολογίας

Από το μενού Βαθμολογία έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις είτε τους βαθμούς σου σε μαθήματα που εξετάστηκες το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είτε το σύνολο των βαθμών σε όλα τα μαθήματα που έχεις εξεταστεί. Επίλεξε ανάλογα Πρόσφατη ή Αναλυτική.

Μπορείς να εκτυπώσεις σε αρχείο pdf την αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων σου (1) ή μόνο των περασμένων (2).


Η αναλυτική βαθμολογία που εκτυπώνεται από αυτό το σημείο δεν αποτελεί πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας εκδίδεται από την γραμματεία του τμήματός σου.

Στην εκτύπωση της αναλυτικής μπορείς να δεις τις πιστωτικές μονάδες (ECTS), τις διδακτικές μονάδες καθώς και τον συνολικό μέσο όρο των βαθμών σου. Ο συνολικός μέσος όρος υπολογίζεται με τους συντελεστές βαρύτητας και είναι ο προσωρινός βαθμός πτυχίου σου χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις Διδακτικές Μονάδες και τα ECTS.

 

Στο παράθυρο με την Πρόσφατη Βαθμολογία επιλέγοντας Κατανομή βαθμολογίας μπορείς να δεις στατιστικά στοιχεία για την βαθμολογία του μαθήματος.

 

 
Με εικόνες