Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον Macos

(Αν διαθέτετε πιστοποιητικό Class B που δεν αποθηκεύεται σε ακαδημαϊκή ταυτότητα αλλά τοπικά στον υπολογιστή, και θέλετε να υπογράφετε έγγραφα ψηφιακά, π.χ. για τις συμβάσεις σας με τον ΕΛΚΕ μέχρι 30/9/2020, παρακάμψτε τις πρώτες οδηγίες και πηγαίνετε απευθείας στη ρύθμιση διακομιστή χρονοσήμανσης σε αυτήν την ενότητα)

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία προσθήκης εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα pdf όπως ορίζει το ΠΔ 150/2001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014 με χρήση εγκεκριμένης διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ακαδημ. ταυτότητα).

Προκειμένου να υπογράψουμε έγγραφα pdf ψηφιακά με την ακαδημαϊκή μας ταυτότητα θα πρέπει να διαθέτουμε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό μέσα σε αυτήν και να έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας το πρόγραμμα Adobe Reader.

Οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικού από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ βρίσκονται εδώ.
Για να συνδέσουμε την ακαδημαϊκή μας ταυτότητα στον υπολογιστή θα πρέπει να έχουμε κάνει εγκατάσταση τους οδηγούς λειτουργίας (drivers).
Στην περίπτωση που δε διαθέτουμε το πρόγραμμα Adobe Reader μπορούμε να το εγκαταστήσουμε ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο.

(Οι παρακάτω εικόνες είναι από την έκδοση Adobe Reader DC αλλά οι οδηγίες ισχύουν και για την προηγούμενη έκδοση Adobe Reader XI)

Έλεγχος εγκατάστασης drivers για το AcademicID
Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε περάσει τους οδηγούς λειτουργίας (drivers) για το AcademicID ελέγχοντας αν υπάρχει ο φάκελος Gemalto στις εφαρμογές.

Αρχικές Ρυθμίσεις για ψηφιακή υπογραφή στον Adobe Reader DC

Ανοίγουμε τον Adobe Acrobat Reader DC και επιλέγουμε Acrobat Reader -> Preferences.

Επιλέγουμε Trust Manager και πατάμε Update Now στο Automatic European Trusted Lists (EUTL) updates ώστε να ενημερωθεί η λίστα με τις αξιόπιστες Αρχές Πιστοποίησης.

Επιλέγουμε Signatures -> Identities & Trusted Certificates -> More.

 

Επιλέγουμε  Digital IDs -> PKCS#11 Modules and Tokens -> Attach Module.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται δίνουμε την εξής διαδρομή:

  • αν έχουμε ακαδημαϊκή ταυτότητα: /usr/local/lib/ClassicClient/libgclib.dylib
  • αν έχουμε token /usr/local/lib/libeTPkcs11.dylib 

και πατάμε OK.

Επιλέγουμε PKCS#11 Cryptoki Multiplexer -> Login. Δίνουμε το PIN της κάρτας και πατάμε OK.

Επιλέγουμε GemP15-1 -> Το ενεργό πιστοποιητικό μας -> Usage Options -> Use for Signing. Πατάμε Close.

Ρύθμιση Διακομιστή Χρονοσήμανσης

Επιλέγουμε Signatures -> Document Timestamping -> More.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε New .

Χρησιμοποιούμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της HARICA (πιλοτική υπηρεσία).

Name Harica Timestamping service
Server URL https://qts.harica.gr

Σε περίπτωση που είμαστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του ΑΠΘ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε authentication με το πιστοποιητικό μας.

Name Harica Timestamping service (no authentication)
Server URL http://qts.harica.gr

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) :

Name ΑΠΕΔ
Server URL https://timestamp.aped.gov.gr/qtss


 

Επιλέγουμε ΟΚ.

Κάνουμε κλικ στον διακομιστή χρονοσήμανσης που ρυθμίσαμε και τον ορίζουμε ως προεπιλογή Set Default. Επιλέγουμε ΟΚ και κλείνουμε το παράθυρο που περιλαμβάνει τους διακομιστές χρονοσήμανσης.

Στη συνέχεια επιλέγουμε από την καρτέλα Preferences->Signatures->Verification->More.

Στο πεδίο Verification Time κάνουμε κλικ στο Secure time (timestamp) embedded in the signature. Με τη ρύθμιση αυτή η ημερομηνία της ψηφιακή μας υπογραφής θα προκύπτει από τον διακομιστή χρονοσήμανσης που έχουμε ορίσει στο προηγούμενο βήμα.

Πατάμε OK.

 

Ψηφιακή υπογραφή αρχείου pdf με χρονοσήμανση

Ανοίγουμε το pdf αρχείο που επιθυμούμε να υπογράψουμε. Επιλέγουμε Tools-> Certificates.

Επιλέγουμε Digitally Sign.

Επιλέγουμε το πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε την ψηφιακή μας υπογραφή.

Ελέγχουμε εάν το πιστοποιητικό που μας εμφανίζεται είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού στο ΑΠΘ κι επιλέγουμε Continue.

Δίνουμε το PIN της ΑκαδημαΪκής μας κάρτας και πατάμε Sign.

 

Μας ζητείται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας.

Στην πρώτη προσπάθεια του Adobe Reader να συνδεθεί με το διακομιστή χρονοσήμανσης που ορίσαμε, επιλέγουμε Allow. To μήνυμα αυτό δεν θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα υπογράψουμε ψηφιακά.

Tο έγγραφό μας εμφανίζεται υπογεγραμμένο ψηφιακά συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και ώρα της υπογραφής.

 
Με εικόνες