Ρύθμιση συσκευής για χρήση της Ακαδημαϊκής ταυτότητας

Εάν είμαστε μόνιμο προσωπικό στο ΑΠΘ και διαθέτουμε Ακαδημαϊκή ταυτότητα, η χρήση της για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και για το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας του ΑΠΘ προϋποθέτει ότι έχουμε εγκατεστημένο σε αυτή ένα προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό (η αίτηση για την απόκτηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας από το μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ γίνεται από το περιβάλλον http://academicid.minedu.gov.gr)

Για να εγκαταστήσουμε στην ταυτότητά μας προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό από την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) θα πρέπει να προσέλθουμε στο χώρο εξυπηρέτησης χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στη συνέχεια, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακαδημαϊκή ταυτότητα στον υπολογιστή μας.

Κατεβάζουμε και ανοίγουμε το πρόγραμμα Mac.dmg. Κάνουμε διπλό κλικ στο ClassicClient.pkg.

 

Στο παράθυρο που ακολουθεί επιλέγουμε Συνέχεια/Continue.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγεουμε Συνέχεια/Continue και έπειτα Συμφωνώ/Agree.

Επιλέγουμε Εγκατάσταση/Install. Στο σημείο αυτό μας ζητείται να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό του υπολογιστή μας και έπειτα να πατήσουμε ΟΚ ώστε να προχωρήσει η εγκατάσταση.

Τέλος, εμφανίζεται το παράθυρο ότι η εγκατάσταση ήταν επιτυχής.

 
Με εικόνες