Ρύθμιση υπολογιστή Windows για χρήση της Ακαδημαϊκής ταυτότητας

Εάν είμαστε μόνιμο προσωπικό στο ΑΠΘ και διαθέτουμε Ακαδημαϊκή ταυτότητα, η χρήση της για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και για το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας του ΑΠΘ προϋποθέτει ότι έχουμε εγκατεστημένο σε αυτή ένα προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό (η αίτηση για την απόκτηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας από το μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ γίνεται από το περιβάλλον http://academicid.minedu.gov.gr)

Για να εγκαταστήσουμε στην ταυτότητά μας προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό από την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) θα πρέπει να προσέλθουμε στον χώρο εξυπηρέτησης χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στη συνέχεια, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακαδημαϊκή ταυτότητα στον υπολογιστή μας.

Κατεβάζουμε κι εκτελούμε το αρχείο Classic Client User setup, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που διαθέτουμε (32 Bit ή 64 Bit). Η εκτέλεση πρέπει να γίνει με Δικαιώματα Διαχειριστή (δεξί κλικ--> Run as Administrator).
Κάνουμε κλικ στο Επόμενο.

Τσεκάρουμε Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης και κατόπιν επιλέγουμε Επόμενο.

 

Και πάλι Επόμενο.

Επιλέγουμε Εγκατάσταση.

Κάνουμε κλικ στο Τέλος.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα εμφανιστούν αρκετά εικονίδια σε μορφή card reader στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών δίπλα στην ημερομηνία του υπολογιστή μας.

Αφού έχουμε εγκαταστήσει τον οδηγό μπορούμε να εισάγουμε τον αναγνώστη της κάρτας (card reader) σε μια USB θύρα του υπολογιστή μας και κατόπιν μπορούμε να τοποθετήσουμε την ακαδημαϊκή μας ταυτότητα (Academic Id) επάνω στον αναγνώστη.

Μετά την εισαγωγή της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα αλλάξει ένα από τα εικονίδια μορφή και θα είμαστε σε θέση να τη χρησιμοποιήσουμε.

Για τον έλεγχο του πιστοποιητικού που είναι εγκαταστημένο στην ταυτότητά μας μπορούμε να συμβουλευθούμε τις οδηγίες ελέγχου του πιστοποιητικού στην ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Αν έχουμε ξεχάσει το ΡΙΝ της κάρτας μας θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ρύθμιση νέου ΡΙΝ ακολουθώντας τις οδηγίες Αποδέσμευσης ΡΙΝ ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Αν το λογισμικό για την αναγνώριση της κάρτας εμφανίζει σύμβολα αντί για ελληνικούς χαρακτήρες, ακολουθούμε τις οδηγίες για την Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος.

 
Με εικόνες