Ρυθμίσεις προσωπικής ιστοσελίδας

Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα https://accounts.auth.gr/ και από τις διαθέσιμες υπηρεσίες επιλέγουμε Προσωπικές ιστοσελίδες.

 

Εμφάνιση Πρότυπης Ιστοσελίδας
 1. Για την εμφάνιση μιας Πρότυπης ιστοσελίδας, στο πεδίο Κεντρικός Προσωπικός Ιστοχώρος επιλέγουμε Πρότυπη ιστοσελίδα και πατάμε Configure

 2. Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να συμπληρώσουμε κάποιο συντομο βιογραφικό που επιθυμούμε να φαίνεται στην προσωπική μας ιστοσελίδα καθώς και να ορίσουμε αγαπημένες διευθύνσεις ιστοσελίδων.

Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από εσάς

Μπορούμε να δημοσιεύσουμε μια δική μας στατική ιστοσελίδα (html), επιλέγοντας Ιστοσελίδα σχεδιασμένη από εσάς στο πεδίο Κεντρικός Προσωπικός Ιστοχώρος.

 1. Η δημιουργία της προσωπικής μας ιστοσελίδας μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων.
  Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox (http://mozilla.org) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω ελεύθερο λογισμικό:


  Σημειώστε ότι το ΚΗΔ δεν παρέχει οδηγίες χρήσης του λογισμικού αυτού.
 2. Η αρχική σελίδα μας θα πρέπει να αποθηκευθεί με το όνομα index.html ή index.htm ώστε όταν την μεταφέρουμε στον προσωπικό μας χώρο, να εμφανίζεται αυτόματα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: το όνομα της σελίδας πρέπει να είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Στα Windows, το επίθεμα (το μέρος του ονόματος μετά την τελεία) μπορεί να είναι ΜΟΝΟ τριών χαρακτήρων. 
   
 3. Για να τοποθετήσουμε τις σελίδες που δημιουργήσαμε, μαζί με τις εικόνες που πιθανόν να χρησιμοποιήσαμε ή να μοιραστούμε αρχεία με τρίτους, ακολουθούμε τις οδηγίες από τα εγχειρίδια που βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα.
  Όταν κάποιος επισκεφθεί τη διεύθυνση ιστοσελίδας μας, δηλαδή την: users.auth.gr/username (όπου username το δικό μας όνομα χρήστη), θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα index.html ή index.htm που έχουμε αποθηκεύσει στο χώρο μας, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα ιστοσελίδων, θα εμφανιστούν όλα τα περιεχόμενα όπως εικόνες, αρχεία pdf, doc κτλ του χώρου αυτού.
  Σε περίπτωση που ανεβάσουμε κάποιο αρχείο σε φάκελο που βρίσκεται μέσα στον χώρο users.auth.gr, μπορείτε να μοιραστουμε αυτό το αρχείο με κάποιον τρίτο δίνοντας του την ακριβή διεύθυνση του αρχείου π.χ users.auth.gr/username/pictures/image001 αν ο φάκελος έχει όνομα pictures και το αρχείο όνομα image001.
   

   

Ανακατεύθυνση

Στην περίπτωση που επιθυμούμε την παραπομπή της προσωπικής μας ιστοσελίδας σε κάποια άλλη, στο πεδίο Κεντρικός Προσωπικός Ιστοχώρος επιλέγουμε Ανακατεύθυνση και έπειτα προσθέτουμε την ιστοσελίδα ανακατεύθυνσης.

Δυναμικός Ιστοχώρος

Για την ενεργοποίηση δυναμικού ιστοχώρου επιλέγουμε, στο πεδίο Δυναμικός Ιστοχώρος - Αίτηση Ενεργοποίησης, Επιθυμώ την ενεργοποίηση του δυναμικού ιστοχώρου μου και απαντάμε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται. Τέλος, πατάμε Αποθήκευση Ρυθμίσεων. Εφόσον εξυπηρετηθεί η αίτηση θα ενημερωθούμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιδρυματικό μας λογαριασμό για την ενεργοποίηση του και τον τρόπο διαχείρισης.

Η ενεργοποίηση δυναμικού ιστοχώρου προϋποθέτει ότι έχουμε γνώσεις στην ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων τύπου php και στη διαχείριση βάσεων δεδομένων mysql. Διαφορετικά, μπορούμε να εγκαταστήσουμε κάποια δυναμική web εφαρμογή όπως joomla, drupal, wordpress, moodle κ.α. και να διαχειριζόμαστε τον ιστοχώρο σας μέσα από αυτήν. Έχουμε υπόψην ότι θα πρέπει:

 • να φροντίζουμε ώστε η λειτουργία κάθε ιστοχώρου να μην καταχράται τους πόρους του συστήματος (επεξεργαστική ισχύ, μνήμη, αποθηκευτικό χώρο, εύρος δικτύου) ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των υπόλοιπων ιστοχώρων που φιλοξενούνται εκεί,
 • να επιμελούμαστε τη λήψη και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας του ιστοχώρου. Αν το επιθυμούμε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το μηχανισμό backup που προσφέρει η ίδια η υπηρεσία για εξαγωγή του περιεχομένου σε άλλο χώρο,
 • να παρακολουθούμε τα θέματα ασφάλειας και να διορθώνουμε τα σχετικά προβλήματα που συνδέονται με τις εφαρμογές που έχουμε εγκαταστήσει και διατηρούμε στον φιλοξενούμενο ιστοχώρο.
Απενεργοποίηση προσωπικής ιστοσελίδας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την απενεργοποίηση της υπηρεσίας προσωπικών ιστοσελίδων, πατάμε το κουμπί Απενεργοποίηση ιστοσελίδων.

 
Με εικόνες