Διακίνηση εγγράφων με προσωπικά δεδομένα

Προσθήκη σε αρχείο zip και κλείδωμα

Έχοντας τα έγγραφά μας έτοιμα τα συμπιέζουμε σε zip αρχείο και κλειδώνουμε το αρχείο που θα προκύψει το με έναν κωδικό προστασίας/password.

Οδηγίες για το κλείδωμα αρχείου zip με κωδικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/encryptzip.

 

 

Ανέβασμα του κλειδωμένου αρχείου στο Mycloud
Ανεβάζουμε το κλειδωμένο αρχείο zip στην εφαρμογή https://mycloud.auth.gr (αν δεν έχουμε πρόσβαση επικοινωνούμε με το ΚΗΔ).
Διαμοιρασμός του αρχείου από το Mycloud

Ρυθμίζουμε τον διαμοιρασμό του κλειδωμένου αρχείου zip μέσα από το Mycloud κάνοντας χρήση συνδέσμου (link πρόσβασης) με συνθηματικό και με ημερομηνία λήξης του συνδέσμου (προτείνουμε να λήγει σε 3 μέρες). Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στην ενότητα 4 της ιστοσελίδας https://it.auth.gr/el/adminMycloud για να στείλουμε  τον σύνδεσμο που θα προκύψει, μέσω email στη διεύθυνση που θέλουμε.

    


Αποστολή των κωδικών προστασίας
Το συνθηματικό για την πρόσβαση στο mycloud και τον κωδικό του κλειδωμένου αρχείου zip θα πρέπει να τα γνωστοποιούμε με ξεχωριστά μηνύματα (π.χ. το 1ο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το 2ο μέσω τηλεφώνου).
 
Με εικόνες