Απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού εξυπηρετητή ΑΠΘ με αυτόματο τρόπο

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού εξυπηρετητή (server).

Σύνδεση στο cm.harica.gr

Συνδεόμαστε στην σελίδα https://cm.harica.gr και επιλέγουμε Ιδρυματικό Login/Academic Login.

Επιλέγουμε ως φορέα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πατάμε Επιβεβαίωση/Confirm.


Αυτόματα θα μεταφερθούμε σε νέα σελίδα όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το όνομα χρήστη/username και τον κωδικό/password του ιδρυματικού μας λογαριασμού και πατάμε Είσοδο.

Αίτηση για πιστοποιητικό server

Επιλέγουμε από το μενού στα αριστερά Πιστοποιητικά Server και στη συνέχεια κάνουμε Εκκίνηση.

Μπορούμε να δώσουμε μια φιλική ονομασία στο πιστοποιητικό μας ώστε να το ξεχωρίζουμε και να προσθέσουμε τα domain name μας. Έπειτα, πατάμε Επόμενο.

Επιλογή τύπου του πιστοποιητικού

Επιλέγουμε τον τύπο του πιστοποιητικού μας και πατάμε Επόμενο.

 

 

Κατάθεση αιτήματος

Έχουμε την επιλογή να δημιουργήσουμε το CSR στον πλοηγό μας μέσω της Αυτόματης δημιουργίας CSR. Η επιλογή αυτή απαιτεί να επιλέξουμε τον τύπο/μέγεθος του κλειδιού και να ορίσουμε έναν κωδικό που πρέπει να θυμόμαστε καθώς θα προστατεύει το ιδιωτικό κλειδί του πιστοποιητικού μας.

Έπειτα, πατάμε Δημιουργία Κλειδιού και κατάθεση αιτήματος.

Εναλλακτικά, μπορούμε να υποβάλουμε ένα CSR που έχουμε ήδη προετοιμάσει (π.χ. με χρήση openssl).

Παραλαβή ιδιωτικού κλειδιού

Μόλις κατατεθεί η αίτηση, θα πρέπει να παραλάβουμε το ιδιωτικό μας κλειδί και να το διατηρήσουμε με ασφάλεια μέχρι να ελεγχθεί και εγκριθεί η αίτησή μας.

Παραλαβή πιστοποιητικού

Μόλις εγκριθεί η αίτησή μας, θα ενημερωθούμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έκδοση και την παραλαβή του πιστοποιητικού μας. Συνδεόμαστε στην σελίδα https://cm.harica.gr και από το Dashboard πατάμε Παραλαβή πιστοποιητικού.

Αφού ελέγξουμε ότι όλες οι πληροφορίες του πιστοποιητικού είναι σωστές, επιλέγουμε οτι διαβάσαμε και αποδεχόμαστε τους όρους και πατάμε Αποδοχή.

Τέλος, μπορούμε να παραλάβουμε το πιστοποιητικό μας σε διάφορες μορφές.

 
Με εικόνες