Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού με Internet Explorer

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν σε έκδοση πιστοποιητικού Class B. Για να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό της κατηγορίας Class A θα πρέπει να απενθυνθείτε στην εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.

Αρχικά, συνδεθείτε την ιστοσελίδα https://app.harica.gr/search.php και κάντε αναζήτηση με βάση το email σας ώστε να ελέγξετε αν διαθέτετε ενεργό προσωπικό πιστοποιητικό.

Δεν μπορείτε να εκδώσετε νέο πιστοποιητικό αν υπάρχει ενεργό και απομένουν πάνω από 15 ημέρες για τη λήξη του. Αν θέλετε να εκδώσετε νέο επειδή το έχετε χάσει (π.χ. κάνατε format στον υπολογιστή σας) θα πρέπει να προχωρήσετε σε ανάκλησή του και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα έκδοσης νέου. Aν βρίσκεται εγκατεστημένο σε άλλον υπολογιστή σας όπου έχετε πρόσβαση μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τη μεταφορά του σε άλλον υπολογιστή αντί να κάνετε ανάκλησή του και αίτηση για νέο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα Windows 10 υπάρχει ακόμη ένας πλοηγός από την Microsoft, ο Edge, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer και πως το εικονίδιο του είναι ένα από τα ακόλουθα  .

Αν δεν βρίσκετε τον Internet Explorer από το παράθυρο της αναζήτησης των Windows, θα τον βρείτε επιλέγοντας διαδοχικά: Computer/Ο Υπολογιστής μου→Program Files (x86)/‎Αρχεία Εφαρμογών (x86)→Internet Explorer→iexplore.exe.

Eπισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα https://app.harica.gr/issue_user και πληκτρολογούμε το email του ιδρυματικού μας λογαριασμού. Πατάμε Επόμενο/Next.

 

Επιλέγουμε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και να πατάμε Επιβεβαίωση/Confirm.

Αυτόματα θα μεταφερθούμε σε νέα σελίδα όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το όνομα χρήστη/ username και τον κωδικό/ password του ιδρυματικού μας λογαριασμού και πατάμε Είσοδος.

Στο μήνυμα που θα εμφανίσει επιλέγουμε Ναι/Yes ώστε να προχωρήσουμε στη διαδιακασία έκδοσης.

Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το είδος πιστοποιητικού class Β που θα αιτηθούμε. Η επιλογή μπορεί να γίνει μεταξύ πιστοποιητικών “S/MIME” και πιστοποιητικών “S/MIME + eSignature” (προεπιλογή) και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Αιτούμαι.

  • Η επιλογή “S/MIME” έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση μη-εγκεκριμένου (non-Qualified) πιστοποιητικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες Client Authentication, Email Protection και Document Signing (χωρίς τη νομική ισχύ που περιγράφεται στο Άρθρο 25 του eIDAS), με βασικότερη χρήση την υπογραφή/κρυπτογράφηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
  • Η επιλογή “S/MIME + eSignature” έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού (Qualified), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ίδιες υπηρεσίες με το S/MIME, αλλά επιπλέον παράγει προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014, γνωστό και ως eIDAS.
    Προσοχή! Σε αυτή την επιλογή η μεταφόρτωση επίσημου εγγράφου ταυτοπροσωπίας είναι υποχρεωτική για την αίτηση του πιστοποιητικού.
     

Στα ακόλουθα αφήνουμε τις προεπιλογές:
Παροχέας κρυπτογραφικών υπηρεσιών  Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0
Επιπλέον προστασία μυστικού κλειδιού  Όχι

Στην περίπτωση που επιλέξουμε S/MIME θα λάβουμε απ’ ευθείας μήνυμα με οδηγίες για την λήψη του ψηφιακού πιστοποιητικού μας.
Στην περίπτωση που επιλέξουμε S/MIME + eSignature η έκδοση δεν θα είναι άμεση και χρειάζεται να γίνει έγκριση από τους υπεύθυνους ελέγχου (validators) του ΑΠΘ, αφού επαληθεύσουν τα στοιχεία μας, με τα στοιχεία του εγγράφου που μεταφόρτωσαμε.

Θα ειδοποιηθούμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή του πιστοποιητικού μας και πατάμε Παραλαβή του πιστοποιητικού μου.
Προσοχή! Ο σύνδεσμος πρέπει να ανοίξει στον πλοηγό με τον οποίον κάναμε την αίτηση και έχει αποθηκευτεί το ιδιωτικό μας κλειδί. Σε διαφορετική περίπτωση θα χαθεί το κλειδί και θα χρειαστεί να επαναλάβουμε την αίτηση.

Μεταφερόμαστε στην σελίδα όπου πατάμε Αποδέχομαι και επιθυμώ να παραλάβω το πιστοποιητικό μου.

Στο μήνυμα που θα εμφανίσει επιλέγουμε Ναι/Yes ώστε να προχωρήσουμε στη διαδιακασία παραλαβής.

Το πιστοποιητικό εγκαθίσταται αυτόματα στην αποθήκη πιστοποιητικών (Certificate store) των Windows.

 
Με εικόνες