Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού με Internet Explorer

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν σε έκδοση πιστοποιητικού Class B. Για να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό της κατηγορίας Class A θα πρέπει να απενθυνθείτε στην εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.

Αρχικά, συνδεθείτε την ιστοσελίδα http://www.pki.auth.gr/search.php και κάντε αναζήτηση με βάση το email σας ώστε να ελέγξετε αν διαθέτετε ενεργό προσωπικό πιστοποιητικό.

Δεν μπορείτε να εκδώσετε νέο πιστοποιητικό αν υπάρχει ενεργό και απομένουν πάνω από 15 ημέρες για τη λήξη του. Αν θέλετε να εκδώσετε νέο επειδή το έχετε χάσει (π.χ. κάνατε format στον υπολογιστή σας) θα πρέπει να προχωρήσετε σε ανάκλησή του και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα έκδοσης νέου. Aν βρίσκεται εγκατεστημένο σε άλλον υπολογιστή σας όπου έχετε πρόσβαση μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τη μεταφορά του σε άλλον υπολογιστή αντί να κάνετε ανάκλησή του και αίτηση για νέο.

Για να παραλάβετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό, χρησιμοποιήστε τον Internet Explorer (κι όχι κάποιον άλλο browser):

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα Windows 10 υπάρχει ακόμη ένας Microsoft browser, ο Edge, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer και πως το εικονίδιο του είναι ένα από τα ακόλουθα  .

Αν δεν βρίσκετε τον Internet Explorer από την αναζήτηση, θα τον βρείτε επιλέγοντας διαδοχικά: Computer/Ο Υπολογιστής μου→Program Files (x86)/‎Αρχεία Εφαρμογών (x86)→Internet Explorer→iexplore.exe.

  • πηγαίνετε στην ιστοσελίδα https://www.pki.auth.gr/secure/issue_user
  • πληκτρολογήστε το email του Ιδρυματικού σας λογαριασμού στο ΑΠΘ
  • και στο επόμενο βήμα πληκτρολογήστε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού("Όνομα Χρήστη/ Κωδικός" / "Username/ Password")

 

Στο τελευταίο βήμα, σε περίπτωση που εμφανιστεί στο επάνω μέρος της σελίδας προειδοποιητικό μήνυμα για την εκτέλεση ενός πρόσθετου, κάντε κλικ στη γραμμή επάνω και επιλέξτε Εκτέλεση πρόσθετου/Run Add-on

Διαφορετικά, η αίτηση δε θα κατατεθεί επιτυχώς και θα παρουσιαστεί σφάλμα 438 οπότε θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε τα στοιχεία

Παροχέας κρυπτογραφικών υπηρεσιών (1): Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0
Επιπλέον προστασία μυστικού κλειδιού (2): Όχι

και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Αποδέχομαι τους όρους, υπογράφω τις δηλώσεις και αιτούμαι την έκδοση Πιστοποιητικού χρήστη.

Κάντε κλικ στο Ναι/Yes στο μήνυμα που θα εμφανιστεί.

Πατήστε Αποδοχή και Παραλαβή πιστοποιητικού.

Πατήστε Ναι/Yes στην ερώτηση για την προσθήκη του πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό εγκαθίσταται αυτόματα. Φυλάξτε το νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα παραλάβετε, καθώς περιέχει τον κωδικό ανάκλησης του πιστοποιητικού σας.

 
Με εικόνες