Έκδοση νέου προσωπικού πιστοποιητικού με Mozilla Firefox

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν σε έκδοση πιστοποιητικού Class B. Για να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό της κατηγορίας Class A θα πρέπει να απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ.

Αρχικά, συνδεθείτε στην ιστοσελίδα https://app.harica.gr/search.php και κάντε αναζήτηση με βάση το email σας ώστε να ελέγξετε αν διαθέτετε ενεργό προσωπικό πιστοποιητικό.

Δεν μπορείτε να εκδώσετε νέο πιστοποιητικό αν υπάρχει ενεργό και απομένουν πάνω από 15 ημέρες για τη λήξη του. Αν θέλετε να εκδώσετε νέο επειδή το έχετε χάσει (π.χ. κάνατε format στον υπολογιστή σας) θα πρέπει να προχωρήσετε σε ανάκλησή του και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα έκδοσης νέου. Aν βρίσκεται εγκατεστημένο σε άλλον υπολογιστή σας όπου έχετε πρόσβαση μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τη μεταφορά του σε άλλον υπολογιστή αντί να κάνετε ανάκλησή του και αίτηση για νέο.

Eπισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα https://app.harica.gr/issue_user  και πληκτρολογούμε το email του ιδρυματικού μας λογαριασμού. Πατάμε Επόμενο/Next.

Επιλέγουμε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και να πατάμε Επιβεβαίωση/Confirm.

Αυτόματα θα μεταφερθούμε σε νέα σελίδα όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το όνομα χρήστη/ username και τον κωδικό/ password του ιδρυματικού μας λογαριασμού και πατάμε Είσοδος.

Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε σε νέα σελίδα όπου για την προστασία του πιστοποιητικού μας θα μας ζητηθεί να δημιουργήσουμε ένα νέο κωδικό (τουλάχιστον 8 χαρακτήρων) τον οποίο θα πληκτρολογούμε κάθε φορά που θα θέλουμε να κάνουμε χρήση του αρχείου του πιστοποιητικού. Μόλις πληκτρολογήσουμε τον κωδικό, επιβεβαιώνοντας τον ακόμη μία φορά, πατάμε Αποθήκευση κλειδιού.

Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το είδος πιστοποιητικού class Β που θα αιτηθούμε. Η επιλογή μπορεί να γίνει μεταξύ πιστοποιητικών “S/MIME” και πιστοποιητικών “S/MIME + eSignature” (προεπιλογή) και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Αιτούμαι.

  • Η επιλογή “S/MIME” έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση μη-εγκεκριμένου (non-Qualified) πιστοποιητικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες Client Authentication, Email Protection και Document Signing (χωρίς τη νομική ισχύ που περιγράφεται στο Άρθρο 25 του eIDAS), με βασικότερη χρήση την υπογραφή/κρυπτογράφηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

  • Η επιλογή “S/MIME + eSignature” έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού (Qualified), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ίδιες υπηρεσίες με το S/MIME, αλλά επιπλέον παράγει προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014, γνωστό και ως eIDAS.
    Προσοχή! Σε αυτή την επιλογή η μεταφόρτωση επίσημου εγγράφου ταυτοπροσωπίας είναι υποχρεωτική για την αίτηση του πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση που επιλέξουμε S/MIME θα λάβουμε απ’ ευθείας μήνυμα με οδηγίες για την λήψη του ψηφιακού πιστοποιητικού μας.
Στην περίπτωση που επιλέξουμε S/MIME + eSignature η έκδοση δεν θα είναι άμεση και χρειάζεται να γίνει έγκριση από τους υπεύθυνους ελέγχου (validators) του ΑΠΘ, αφού επαληθεύσουν τα στοιχεία μας, με τα στοιχεία του εγγράφου που μεταφόρτωσαμε.

Θα ειδοποιηθούμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή του πιστοποιητικού μας και πατάμε Παραλαβή του πιστοποιητικού μου.
Προσοχή! Ο σύνδεσμος πρέπει να ανοίξει στον πλοηγό με τον οποίον κάναμε την αίτηση και έχει αποθηκευτεί το ιδιωτικό μας κλειδί. Σε διαφορετική περίπτωση θα χαθεί το κλειδί και θα χρειαστεί να επαναλάβουμε την αίτηση.

Μεταφερόμαστε στην σελίδα όπου πατάμε Αποδέχομαι και επιθυμώ να παραλάβω το πιστοποιητικό μου.

Πληκτρολογούμε τον κωδικό που ορίσαμε νωρίτερα και επιλέγουμε Αποκρυπτογράφηση ιδιωτικού κλειδιού.

Πατάμε Λήψη πιστοποιητικού και ιδιωτικού κλειδιού.

Επιλέγουμε Αποθήκευση αρχείου/Save file και OK, και αποθηκεύουμε το πιστοποιητικό στον υπολογιστή μας με κατάληξη αρχείου .p12

Για να εισάγετε το πιστοποιητικό που παραλάβατε (αρχείο με κατάληξη p.12) στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για Eισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού στα Windows ή Εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού σε MacOSX.

Τέλος, συμβουλευτείτε τις οδηγίες για Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον Windows ή Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον Macos.


Αν θέλετε να εισάγετε το πιστοποιητικό στον Mozilla Firefox ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτή την ιστοσελίδα.

Αν θέλετε να εισάγετε το πιστοποιητικό σε κάποιο πρόγραμμα αλληλογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που αφορούν το Mozilla Thunderbird ή το Webmail.

 
Με εικόνες