Εισαγωγή προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού στο Mozilla Thunderbird

Η εισαγωγή προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού στο Mozilla Thunderbird προϋποθέτει να έχουμε το ψηφιακό μας πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου (δείτε οδηγίες εξαγωγής σε αρχείο από Windows (Internet Explorer), MacOS, Mozilla Firefox).

Κάνουμε κλικ στο κουμπί του μενού (τρεις γραμμές) στο δεξι μέρος του Mozilla Thunderbird και επιλέγουμε διαδοχικά Επιλογές/ Options -> Διαχείριση Λογαριασμών/ Account Settings.

Στην καρτέλα Ασφάλεια/ Security επιλέγουμε Πιστοποιητικά/ View Certificates.

Στην καρτέλα Τα Πιστοποιητικά σας/ Your Certificates επιλέγουμε Εισαγωγή/Import. Αναζητούμε το αρχείο του πιστοποιητικού μας όπου το έχουμε αποθηκεύσει και πατάμε Άνοιγμα/Open. Εισάγουμε τον κωδικό προστασίας που είχαμε ορίσει κατά τη διαδικασία εξαγωγής του, πατάμε OK και ξανά OK.

 

Στην καρτέλα Ασφάλεια/ Security και στο τμήμα Ψηφιακή Υπογραφή/ Digital Signing πατάμε Επιλογή/ Select. Επιλέγουμε το πιστοποιητικό μας και πατάμε OK. Πατάμε Ναι/ Yes στην ερώτηση ώστε να ορίσουμε το ίδιο πιστοποιητικό να χρησιμοποιείται και στην περίπτωση κρυπτογράφησης. Εάν επιθυμούμε όλα τα μηνύματα να υπογράφονται ψηφιακά, επιλέγουμε Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων (Προεπιλογή)/ Digitally sign messages (by default) και πατάμε ΟΚ.

 
Με εικόνες