Ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο με χρήση των επιστημονικών υπολογιστικών υπηρεσιών

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι τομείς, τα εργαστήρια και οι ερευνητικές ομάδες του ΑΠΘ που πραγματοποιούν ή έχουν ολοκληρώσει μέρος της ερευνητικής τους δραστηριότητας, από το 2014 έως σήμερα, αξιοποιώντας την Ιδρυματική υπολογιστική συστοιχία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΚΗΔ για επιστημονικές εφαρμογές. 

 

Εργαστήριο/Τομέας

Τμήμα Επιστημονικώς Υπεύθυνος/η Μέλη εργαστηρίου ερευνητές/τριες που αξιοποιούν τις υπολογιστικές υπηρεσίες Επιστημονική Δραστηριότητα Τίτλος/Θέμα
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας Μαθηματικών Ι. Αντωνίου Ε. Ιωαννίδης Διδακτορική Διατριβή & Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια
 • 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΜΕ, Δίκτυα Γνώσης: Πολιτικές & Δυναμική 
  [Ιωαννίδης Ε., Αντωνίου Ι.]
 • 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΜΕ, Κοινωνικά Δίκτυα Γνώμης: Πολιτικές Επιρροής & Δυναμική
  [Ιωαννίδης Ε., Αντωνίου Ι.]

Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Μαθηματικών Ν. Φαρμάκης Β. Χασιώτης

Διδακτορική Διατριβή

Βέλτιστοι Πειραματικοί Σχεδιασμοί με Παράγοντες σε Δύο και Τρία Επίπεδα
Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια

 • 28o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΙ, 2^k Fractional Factorials and Construction of the Saturated Optimal Design with 22 Observations

[Chasiotis V., Farmakis N., Kounias S.]

 • 28o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΙ, Optimal Designs for Estimating the Contrasts of Factor Level Effects in 2^k Fractional Factorials

    [Chasiotis V., Kounias S., Farmakis N.]

 • 29o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΙ, Fractional Factorial Designs and Orthogonal Arrays

[Chasiotis V., Kounias S., Farmakis N.]

Εργαστήριο Γενετικού Ελέγχου, DNA, Ταυτοποίησης και διαχείρισης
πληθυσμών ζωικών ειδών

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής βιολογίας

Βιολογίας

Α. Τριανταφυλλίδης

Κ. Γκαγκαβούζης,
Α. Σιαμέτης,
Α. Σαγώνας,
E. Δημόπουλος

Ερευνητικό Έργο


Aquatrace EU Project

Διδακτορική Διατριβή
(Κ. Γκαγκαβούζης)
Γονιδιωματική ανάλυση άγριων και εκτρεφόμενων πληθυσμών τσιπούρας
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(Α. Σιαμέτης)
Γενετική ανάλυση πληθυσμών του είδους Dicentrarchus labrax (λαβράκι)
Διπλωματική Εργασία
(Α. Σαγώνας)
Βιοπληροφορική ανάλυση εκκινητών για γενετική ταυτοποίηση
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας Βιολογίας Θ. Αμπατζόπουλος Α. Λάγκη Διδακτορική Διατριβή Χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση καραβίδων εσωτερικών νερών της Β. Ελλάδας
Επιστημονική Δημοσίευση Microevolution of the noble crayfish (Astacus astacus) in the Southern Balkan Peninsula

Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας

Βιολογίας Δ. Ντάφου Π. Μώκος Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια
 • 38ο Παννελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολoγικών Επιστημών (poster)
   
 • 66ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (poster)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Π. Μώκος)

Συνδυαστική ανάλυση δεδομένων mRNA-seq, miRNA-seq και DNA μεθυλίωσης οδηγεί στην αναγνώριση δικτύων στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

 

Τομέας Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας

 

Φαρμακευτικής Ι. Βιζιριανάκης K. Κυρίτσης Διδακτορική Διατριβή Βιοπληροφορική ανάλυση γονιδιακών δεδομένων μεγάλου όγκου για φαρμακολογική / φαρμακογονιδιωματική αξιοποίηση στη θεραπευτική και στην κατεύθυνση της εξατομικευμένης ιατρικής πρακτικής
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας Φαρμακευτικής Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα Σ. Κατσαμάκας Επιστημονική Δημοσίευση Boronic Acid Group: A Cumbersome False Negative Case in the Process of Drug
Design
Neurodegenerative Disorders Research Group / Τομέας Φαρμακολογίας Φαρμακευτικής Θ. Σκλαβιάδης Α. Δημητριάδης Βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης σε Επιστημονικό Συνέδριο

67ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
Meta-analysis of RNA-sequencing data implicates altered global RNA editing profiles in Alzheimer’s Disease patients

Εργαστήριο Υπολογιστικής Φυσικής/Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Φυσικής Π. Αργυράκης

Μ. Μαραγκάκης,
Κ. Αγγέλου,
Μ. Κανετίδης,
Ν. Μπάστας,
Φ. Λαζαρίδης,
Μ. Τσουχνικά,
Π. Γιαζιτζίδης

Ερευνητικό Έργο Μελέτη ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών πολύπλοκων/σύνθετων συστημάτων με μεθόδους και τεχνικές στατιστικής φυσικής
Διδακτορική Διατριβή
Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία
(Κ. Αγγέλου)
Μελέτη δημιουργίας και χαρακτηριστικών δικτύου αναφοράς πατεντών
Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN / Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Φυσικής Σ. Λογοθετίδης Α. Σταματέρη,
Ε. Σφουγγάρη
Ερευνητικό Έργο


Smartonics Project

Διδακτορική Διατριβή
(Α. Σταματέρη)
Θεωρητική μελέτη οργανικών και ανόργανων υλικών για εφαρμογή σε ηλεκτρονικές διατάξεις
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(Ε. Σφουγγάρη)
Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια


NANOTEXNOLOGY (2013-2016)

EMRS spring meeting (2015)

Ομάδα Μικροσκοπίας Νανοδομημένων Υλικών/ Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Φυσικής

Θ. Καρακώστας,
Φ. Κομνηνού,
Ι. Κιοσέογλου

Θ. Καρακώστας,
Φ. Κομνηνού,
Ν. Φλωρίνη,
Μ. Σουμελίδου

Ερευνητικό Έργο


Υπολογισμοί μεγάλης κλίμακας με μεθόδους Μοριακής Δυναμικής και μεθόδους Φυσικής πρώτων αρχών

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Φυσικής Ι. Κιοσέογλου A. Ναζλίδης Διδακτορική Διατριβή Υπολογιστική μελέτη ατομιστικών μοντέλων νανοδομών υλικών τεχνολογίας
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Φυσικής Χ. Πολάτογλου Σ. Ζαχαρίου Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μελέτη νανοδομών με
ABINIT υπολογισμούς
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών
Σωματιδίων
Φυσικής Γ. Λαλαζήσης Κ. Καρακατσάνης Διδακτορική Διατριβή Μελέτη προβλημάτων πυρηνικής δομής
με τη συναλλοίωτη θεωρία
συναρτησοειδών πυκνότητας
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Φυσικής Κ. Τσιγάνης Δ. Σκουλίδου,
Γ. Βουγιατζη,
A. Rosengren
Ερευνητικό έργο


ReDSHIFT H2020

Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος Φυσικής Σ. Γούδος Κ. Δαλίδου Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής -
Ραδιοηλεκτρολογίας)
Σχεδιασμός κεραίας για
RF Energy HarvestingΕργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
/ Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος

Φυσικής Α. Μπάης Α. Νάτσης Διδακτορική Διατριβή Επιδράσεις ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και νεφών στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία
Κ. Τουρπάλη Σ. Μήσιος,
A. Εμμανουηλίδης,
Ι. Λογοθέτης,
A. Χρυσάνθου
Ερευνητικό έργο

First European SOLar Irradiance Data Exploitation (FP7/SOLID project)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Δ.Μπαλής Μ. Κουκουλή Ερευνητικό Έργο

Συνεργασία Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της αέριας ρύπανσης στη Κίνα
με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων
(EU FP7 MarcoPolo)


Δορυφορική Υπηρεσία Όζοντος και Ατμοσφαιρικής Χημείας της EUMETSAT - Φάση Β 
EUMETSAT Satellite Application Facility on Ozone Monitoring (O3M SAF)


Δορυφορική Υπηρεσία Όζοντος και Ατμοσφαιρικής Χημείας της EUMETSAT - Φάση Γ
EUMETSAT  Satellite Application Facility on Atmospheric Composition Monitoring (AC SAF) 

Επιστημονική Δημοσίευση Updated SO2 emission estimates over China using OMI/Aura
observations
Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας Γεωλογίας Ε. Κατράγκου

Μ. Βαβρίτσα,
Ι. Γκότοβου,
Σ. Κάρτσιος,
Μ. Καρυπίδου,
Β. Παυλίδης,
Ι. Σοφιάδης

 

Ερευνητικό έργο

 

EU, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS-84): Global and regional a posteriori validation, including focus on the Arctic and Mediterranean areas, 10/2015 – 9/2018

Επιστημονικές Δημοσίευσεις
Μεταπτυχιακή Διατριβή
(Β. Παυλίδης)
Αξιολόγηση προσομοιώσεων κλιματικών μοντέλων για την περιοχή της Ευρώπης για την περίοδο 1990-2008 (12/2015)
Μεταπτυχιακή Διατριβή
(Μ. Βαβρίτσα)
Μελέτη ευαισθησίας ανάδρασης μεταξύ νεφών και ακτινοβολίας με προσομοιώσεις περιοχικού κλιματικού μοντέλου (09/2016)
Μεταπτυχιακή Διατριβή
(Ι. Γκότοβου)
Μελέτη επίδρασης οριακών συνθηκών σε περιοχικές κλιματικές προσομοιώσεις και αξιολόγηση με δορυφορικά δεδομένα (03/2017)

Μεταπτυχιακή Διατριβή
(Ι. Σοφιάδης)
 
Μελέτη της κλιματικής αλλαγής πάνω από την Ευρώπη για τον 21ο αιώνα με χρήση περιοχικής κλιματικής προσομοίωσης οδηγούμενης από το σενάριο RCP8.5 (11/2017)
Διδακτορική Διατριβή
(Β. Παυλίδης)
Εκτίμηση σφαλμάτων και αβεβαιότητας ακτινοβολίας και νέφωσης σε κλιματικές προσομοιώσεις περιοχικής κλίμακας (έναρξη 03/2016)
Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια

  
International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (COMECAP)International Conference on Regional Climate-CORDEX 2016 [1]

European Geosciences Union (EGU) General Assembly [1] [2]

Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας Γεωλογίας Π. Ζάνης Α. Τσικερδέκης Διδακτορική Διατριβή,
Δημοσίευση
Direct Climate Feedback of Dust over Sahara and Mediterranean
Συμμετοχή σε Συνέδριο


14th International Congress of the Geological Society of Greece (EGE2016)

Modeling the trans-atlantic transportation of saharan dust

Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δ. Κουγιουμτζής Α. Τσιμπίρης Ερευνητικό Έργο Δίκτυα και Κατηγοριοποίηση από την Αιτιότητα κατά Granger
Πολύ-μεταβλητών Χρονοσειρών με Εφαρμογές στη Νευροφυσιολογία,
CausalNetworksNeuro, Αριστεία ΙΙΕργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών X. Μαδεμλής Σ. Αντωνιάδης Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια Ερευνητικού Έργου Μελέτη της Αεροδυναμικής Συμπεριφοράς Ανεμογεννήτριας

Ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Π. Μήτκας,
Κ. Χατζηδημητρίου

Γ. Παπουδάκης Διπλωματική Εργασία Ανάπτυξη Πράκτορα Βαθείας Ενισχυτικής Μάθησης για το Παιχνίδι Doom
[deep reinforcement learning]
Β. Χούτας Διπλωματική Εργασία Ανάπτυξη Αυτόνομων Πρακτόρων με χρήση Προσαρμοστικών Μηχανισμών Εστίασης και Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων
[deep neural networks]

A. Συμεωνίδης,
Θ. Διαμαντόπουλος

Χ. Ψάρρας Διπλωματική Εργασία

Aνάπτυξη Συστήματος Οπτικοποίησης Πηγαίου Κώδικα με χρήση τεχνικών Ανάκτησης Πληροφοριών
[Natural Language Processing]

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α. Χατζόπουλος Β. Γεράκης,
Κ. Ντουμανίδης,
Σ. Παπαδόπουλος
Διδακτορική Διατριβή
(Β. Γεράκης)
Μοντελοποίηση διασυνδέσεων μέσω πυριτίου (TSV) για τρισδιάστατα oλοκληρωμένα κυκλώματα (3D ICs) στις υψηλές συχνότητες.
 
Διδακτορική Διατριβή και Διπλωματική Εργασία
(Β. Γεράκης,
Κ. Ντουμανίδης)
 
Μελέτη σύζευξης μεταξύ διασυνδέσεων και ολοκληρωμένων πηνίων σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs) στις υψηλές συχνότητες.
Διδακτορική Διατριβή και Διπλωματική Εργασία
(Β. Γεράκης,
Σ. Παπαδόπουλος)
Έλεγχος βλαβών σε διασυνδέσεις μέσω πυριτίου (TSV) σε τρισδιάστατα ολοκληρωμένα κυκλώματα (3D ICs).

Aristotle Racing Team

Μηχανολόγων Μηχανικών Ν. Μιχαηλίδης

ART14:
M. Μηταλίδης

Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς

Formula Student SAE :

ART14  

ART15:
Ν. Κούσιας

ART15
ART16:
Α. Αποστολίδης,
Θ. Μάττας,
Α. Γαϊτάνης
Εργαστηρίο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών Μηχανολόγων Μηχανικών Κ. Υάκινθος Χ. Παπαδόπουλος Συμμετοχή σε Διαγωνισμό Aerodynamics Optimization of a Shell Eco Marathon Prototype Car
Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών -
Τομέας Επιστήμης και
Τεχνολογίας των Κατασκευών
Πολιτικών Μηχανικών Α. Αθανατοπούλου Α. Παπασωτηρίου Διδακτορική Διατριβή Παραμετρική διερεύνηση της επίδρασης των τοιχοπληρώσεων στην
απόκριση των κτιριακών κατασκευών
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ιατρικής Σ. Κουΐδου Α. Μαλούση Ερευνητικό έργο Ανάπτυξη εφαρμογών Βιοπληροφορικής με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων αλληλούχισης γενιάς (DNA-seq, bisulfite-seq, ATAC-seq, RNA-seq)

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΑΠΘ που αξιοποιούν την Ιδρυματική υπολογιστική συστοιχία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΚΗΔ για επιστημονικές εφαρμογές.

Τίτλος Μαθήματος Τμήμα Καθηγητής Κύκλος Σπουδών
Παράλληλα και Διανεμημένα Συστήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ν. Πιτσιάνης Προπτυχιακός
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Φυσικής -
Τομέας Ηλεκτρονικής & Η/Υ
Σ. Σίσκος Μεταπτυχιακός
Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων Φυσικής -
Τομέας Ηλεκτρονικής & Η/Υ
Σ. Σίσκος,
Θ. Λαόπουλος
Μεταπτυχιακός
Μοντέλα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας Φυσικής -
Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος
Δ. Μελάς,
Α. Πούπκου
Μεταπτυχιακός
Κλιματικά μοντέλα Γεωλογίας Ε. Κατράγκου Μεταπτυχιακός