Σύνδεση σε VNC server

Την πρώτη φορά που θα συνδεθούμε στον VNC server, θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ορισμένες ρυθμίσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στο βήμα 1.

Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει πρώτα να συνδεθούμε στον server μέσω ssh.

Στην συνέχεια, για σύνδεση στο VNC server μπορούμε να ακολουθούμε απευθείας τις οδηγίες στο βήμα 3.

Για μεταφορά αρχείων από και προς τον server ακολουθούμε τις οδηγίες εδώ.

VNC configuration

Στη γραμμή εντολών θα πρέπει να τρέξουμε κατά σειρά τις παρακάτω εντολές.
(μόνο οι δύο πρώτες: a και b, είναι απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας)

 a. Για να ορίσουμε τον κωδικό που θα χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να συνδεόμαστε στον server μέσω VNC, τρέχουμε την εντολή:

$ vncpasswd

Θα μας ζητηθεί να εισάγουμε τον κωδικό δύο φορές για επιβεβαίωση.

 b. Στη συνέχεια για να ξεκινήσουμε το VNC session, θα πρέπει να τρέξουμε την εντολή:

 $ vncserver :<display-number> -geometry <width>x<height> -nolisten tcp -localhost -autokill

 <display-number> είναι ο αριθμός display που μας δόθηκε
 <width>x<height>   είναι η ανάλυση της οθόνης που θα χρησιμοποιήσουμε.

 Για παράδειγμα:

 $ vncserver :11 -geometry 1280x800 -nolisten tcp -localhost -autokill

 c. Για να ελέγχουμε αν το session μας έχει ξεκινήσει επιτυχώς στο display number που έχει οριστεί, μπορούμε να τρέχουμε την εντολή:

$ vncserver -list

d. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις με τις οποίες ξεκινήσαμε το session (για παράδειγμα την ανάλυση της οθόνης), μπορούμε να τρέχουμε την εντολή:

$ vncserver -kill :<display-number>

 Στη συνέχεια θα τρέξουμε την εντολή στο βήμα 1.b για ξεκινήσουμε εκ νέου το VNC session.

Start VNC
 • Κατεβάζουμε το SSVNC από εδώ
 • Αφού μεταφέρουμε το αρχείο που κατεβάσαμε στον φάκελο που θέλουμε, κάνουμε extract με δεξί κλικ ή τρέχοντας την εντολή:

$ tar xvzf *tar.gz

 • Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στον φάκελο ssvnc/Unix, κάνουμε διπλό κλικ στο sshvnc και επιλέγουμε Run

Εναλλακτικά από command line μπορούμε να τρέξουμε απευθείας την εντολή:

$ ./sshvnc

--

Σε Debian-based distributions (Ubuntu, Linux Mint κ.α.) προτείνεται η εγκατάσταση του ssnvc ως εξής:

 • Ανοίγουμε ένα terminal και τρέχουμε την εντολή

​​$ sudo apt-get install ssvnc

 • Μπορούμε στη συνέχεια να ξεκινήσουμε το sshvnc από το terminal με την εντολή:

$ sshvnc

Connect to server using VNC

Εκτελώντας το sshvnc θα ξεκινίσει το GUI του vnc viewer, όπως φαίνεται στην εικόνα:

VNC Host:Display:
<username>@<hostname>:<display-number>

Για παράδειγμα:
user11@eda-tools.grid.auth.gr:11

VNC Password:
το vnc password που ορίσαμε στο βήμα 1.b

 

Προτείνεται επίσης να ενεργοποιήσουμε ορισμένες επιλογές του VNC client ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

 • Επιλέγουμε Options …

 

 • Ενεργοποιούμε την επιλογή “Use 8bit color”, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα
 • Στη συνέχεα επιλέγουμε Advanced ...
 • Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Unix ssvncviewer …
 • Στο παράθυρο που εμφανίζεται, ενεργοποιούμε την επιλογή “Use X11 Cursor”, όπως φαίνεται στην εικόνα

 

 • Eπιλέγουμε Done

Στο αρχικό παράθυρο μπορούμε να επιλέξουμε Save, ώστε να αποθηκεύσουμε το VNC profile που έχουμε δημιουργήσει.

Τις επόμενες φορές που θα συνδεόμαστε στο VM μπορούμε να επιλέγουμε Load για να χρησιμοποιήσουμε το VNC profile που αποθηκεύσαμε.

Σημειώστε ότι το VNC password δεν αποθηκεύεται. Θα πρέπει να το εισάγουμε εκ νέου κάθε φορά που θέλουμε να συνδεθούμε στον server.

Τέλος, επιλέγουμε Connect

Στο σημείο αυτό θα μας ζητηθεί το ssh password.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα εμφανιστεί το Desktop μας στον server.

Disconnect from VNC server

Όταν κλείνουμε το παράθυρο του VNC viewer, το session μας παραμένει ανοικτό.

Με αυτόν το τρόπο μπορούμε να συνδεθούμε εκ νέου και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας από το σημείο που την αφήσαμε.

Για να κάνουμε unlock το session, εισάγουμε το ssh password.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύουμε την δουλειά μας. Θα πρέπει κάθε φορά πριν κλείσουμε το VNC client να βεβαιωθούμε ότι έχουμε αποθηκεύσει ό,τι χρειάζεται να διατηρηθεί.

Αν θέλουμε να κλείσουμε το session, θα πρέπει να κάνουμε log out, επιλέγοντας Quit... στην πάνω δεξιά γωνία του Desktop.

Σημειώστε ότι σε αυτήν την περίπτωση, όταν θα χρειαστεί να συνδεθούμε ξανά στον server, θα πρέπει πρώτα

 • να συνδεθούμε  με SSH και
 • να τρέξουμε ξανά την εντολή για να ξεκινήσουμε το VNC session (βήμα 1.b).
 
Με εικόνες