Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου με πρωτόκολλο Samba σε MacOSX

Ακολουθήστε την διαδρομή Go->Connect to Server.

 

Στο πεδίο "Server address" πληκτρολογείστε smb://myfiles.auth.gr/. Πατήστε Connect.

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογείστε τα στοιχεία (username & password) του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Πατήστε Connect.

Εφόσον τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά και ο λογαριασμός σας είναι ενεργός θα κατευθυνθείτε στους χώρους Private και Website at users.auth.gr μέσω του εξυπηρετητή myfiles.auth.gr.

Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Private δεν δημοσιεύεται και έχετε πρόσβαση μόνο εσείς. Χρησιμεύει ως ενας εξωτερικός σκληρός δίσκος στον οποίο έχετε πρόσβαση όπου κι αν βρεθείτε.

Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Website at users.auth.gr δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην τοποθεσία http://users.auth.gr/username , όπου username το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού σας λογαριασμού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σκόπιμο να επιλέγετε Αποσύνδεση χρήστη/Log Off username όταν τελειώνετε την εργασία σας σε κοινόχρηστους υπολογιστές γιατί διαφορετικά επιτρέπετε και σε άλλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό σας χώρο από τον ίδιο υπολογιστή.

 
Με εικόνες