Διαχείριση αποθηκευτικού με πρωτόκολλο Samba σε Windows

Επιλέξτε Έναρξη/Start-> Εκτέλεση/Run.

Πληκτρολογείστε "\\myfiles.auth.gr\" και πατήστε OK.

 

Πληκτρολογείστε τα στοιχεία (username & password) του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Πατήστε OK.

 

Θα πρέπει να δείτε τους χώρους Private (προσωπικός χώρος αποθήκευσης) και Website at users.auth.gr (προσωπικός χώρος στατικών ιστοσελίδων και διαμοιρασμού αρχείων) μέσω του εξυπηρετητή myfiles.auth.gr.

Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Private δε δημοσιεύεται και σ'αυτό έχετε πρόσβαση μόνο εσείς. Χρησιμεύει ως ενας εξωτερικός σκληρός δίσκος στον οποίο έχετε πρόσβαση όπου κι αν βρεθείτε.
Οτιδήποτε βρίσκεται στο χώρο Website at users.auth.gr δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στην τοποθεσία http://users.auth.gr/username, όπου username το όνομα χρήστη του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σκόπιμο να επιλέγετε Αποσύνδεση χρήστη/Log Off username όταν τελειώνετε την εργασία σας σε κοινόχρηστους υπολογιστές γιατί διαφορετικά επιτρέπετε και σε άλλους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό σας χώρο από τον ίδιο υπολογιστή.

 
Με εικόνες