Επαναφορά Αντιγράφου Ασφαλείας

Για να επαναφέρουμε τον ιστοχώρο σε προγενέστερη κατάσταση επιλέγουμε την καρτέλα Website & Domains και έπειτα Backup Manager.

Στην καρτέλα Server Repository εμφανίζονται τα αντίγραφα ασφαλείας. Πατάμε πάνω στο επιθυμητό αντίγραφο.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται κάποιες παράμετροι για τη διαδικασία επαναφοράς του ιστοχώρου από το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας. Οι διαθέσιμες επιλογές επαναφοράς (εφόσον κατά τη δημιουργία του backup έχουμε επιλέξει Client's configuration and content) είναι:

 • Domain configuration
 • Virtual Host Content
 • Mail
 • Databases

Ακόμη έχουμε τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Suspend domain until restoration task is completed. Απενεργοποίηση ιστοχώρων κατά τη διάρκεια της επαναφορά τους από το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

 • When restoration task is completed, send notification e-mail to. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία να αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τη διεύθυνση που θα ορίσουμε.

 • If conflicts occur during the restoration. Αν εμφανιστεί κάποιου είδους διένεξη κατά τη διαδικασία επαναφοράς του αντιγράφου ασφαλείας, μπορεί να γίνει ένα από τα ακόλουθα:

  • Cancel restoration task altogether (no objects will be restored) - Να ακυρωθεί όλη η διαδικασία.
  • Restore everything except objects that caused conflicts - Να γίνει επαναφορά όλων των επιλεγμένων στοιχείων εκτός των στοιχείων που προκάλεσαν διένεξη.
  • Ask me what to do - Να ερωτηθούμε για την απόφαση.

 
Με εικόνες