Δανεισμός

Κράτηση εξοπλισμού/νησίδας

Εάν είστε μέλος ΔΕΠ ή ανήκετε στο μόνιμο διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ έχετε τη δυνατότητα να:

  • δανεισθείτε εξοπλισμό (φορητό υπολογιστή ή/και βιντεοπροβολέα)
  • αξιοποιήσετε την Κεντρική Νησίδα υπολογιστών στο Ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή διοικητικών σας δραστηριοτήτων.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα και υποβάλετε αίτημα κράτησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για το δανεισμό εξοπλισμού είναι η κατάθεση της ταυτότητας κατά τη διάρκεια του δανεισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης από κακό χειρισμό που συνέβη κατά τη διάρκεια του δανεισμού, ο παραλήπτης οφείλει να επαναφέρει το υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβε με δική του χρέωση και ευθύνη.

Για κρατήσεις της Κεντρικής νησίδας μετά τις 16:30 πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στη διεύθυνση admin@it.auth.gr, τηλ. 2310998479 

 

Διάθεση παλαιού εξοπλισμού για επαναξιοποίηση

Το ΚΗΔ περιοδικά ανανεώνει τμήμα του εξοπλισμού server που διαθέτει. Σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε τον εξοπλισμό που μπορεί να σας δοθεί για αξιοποίηση χωρίς κάποια δέσμευση.