Οδηγός συνεδρίας εξ αποστάσεως υποστήριξης

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) παρέχει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ τη δυνατότητα να λάβουν εξ αποστάσεως υποστήριξη από τεχνικούς του ΚΗΔ, για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη χρήση δικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΚΗΔ. Η υπηρεσία παρέχεται στους χρήστες που έχουν προσπαθήσει προηγουμένως να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες που περιγράφουν τη λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Οδηγίες

Για την υλοποίηση συνεδρίας εξ αποστάσεως υποστήριξης (Remote Desktop Support) με τεχνικό του ΚΗΔ ΑΠΘ, απαιτείται:

  •     να διαθέτετε σύνδεση με το Διαδίκτυο (Internet) και
  •     να αιτηθείτε - προσκαλέσετε τεχνικό του ΚΗΔ μέσω:
  1. e-mail
  2. τηλέφωνου
  3. αναφοράς προβλήματος στην εφαρμογή http://webmail.auth.gr (αφού συνδεθείτε, πατήστε "Πρόβλημα/Problem" στο μενού στο επάνω μέρος της σελίδας)

Πληροφορίες επικοινωνίας με το ΚΗΔ

Team Viewer

Ο τεχνικός του ΚΗΔ θα σας ζητήσει να κατεβάσετε (download) από το δίκτυο την εφαρμογή TeamViewer, ανάλογα με το Λειτουργικό Σύστημα του υπολογιστή σας και να το εκτελέσετε (RUN).
Μετά την εκτέλεση, η εφαρμογή Team Viewer παρέχει το ID και τον κωδικό (Password) της συνεδρίας, τα οποία  θα πρέπει να διαβιβαστούν στο ΚΗΔ, ώστε ο τεχνικός να συνδεθεί στον υπολογιστή σας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να τερματίσει τη συνεδρία.

Τεχνική περιγραφή

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του υπολογιστή του τεχνικού είναι άμεση, μετά από μια αρχική διαδικασία μέσω των servers της Team Viewer. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο υπολογιστών είναι εφικτή ακόμα κι αν βρίσκονται πίσω από δρομολογητές με NAT ή firewalls.
Σε κάποιες περιπτώσεις όμως η επικοινωνία υλοποιείται μέσω εξυπηρετητών της Team Viewer, αλλά και σ' αυτή την περίπτωση ακόμα και οι διαχειριστές των εξυπηρετητών αυτών δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα δεδομένα της σύνδεσης, χάρη στο μηχανισμό κρυπτογράφησης, η οποία υλοποιείται μεταξύ των δύο υπολογιστών (χρήστη και τεχνικού).
Σε κάθε περίπτωση δεν απαιτείται ρύθμιση των firewalls (με άνοιγμα κάποιων TCP / UDP ports) των δύο υπολογιστών προκειμένου να μπορέσουν να επικοινωνήσουν.

Για το Πλαίσιο Λειτουργίας της Εξ Αποστάσεως Υποστήριξης - Αποποίηση Ευθυνών επιλέξτε αυτό το σύνδεσμο.