Δήλωση εγγραφής εξαμήνου

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον students.auth.gr

Από το μενού επιλέγουμε Δήλωση > Δήλωση Εξαμήνου

 

Επιλέγουμε Δήλωση Εξαμήνου για να ολοκληρώσουμε τη δήλωση εγγραφής μας στο τρέχον εξάμηνο.

 

Η δήλωση έχει υποβληθεί εφόσον εμφανισθεί μήνυμα που ενημερώνει για την επιτυχή υποβολή.

 

 
Με εικόνες