Περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας https://registrar.auth.gr

Σύνδεση στην εφαρμογή https://registrar.auth.gr(Google Chrome)

Η είσοδος στην εφαρμογή https://registrar.auth.gr γίνεται με χρήση του ιδρυματικού μας λογαριασμού και της ακαδημαϊκής ταυτότητας/token.

Επιλέγουμε τον πλοηγό Google Chrome γιατί υποστηρίζει την άμεση πρόσβαση στο Windows Certificate Store και αναγνωρίζει κατευθείαν τη συνδεδεμένη κάρτα/token και το πιστοποιητικό Class A.

Πληκτρολογούμε την ιστοσελίδα https://registrar.auth.gr και ο πλοηγός αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα αυτή απαιτεί την πρόσβαση με χρήση πιστοποιητικού Class A και πρέπει να επιλέξουμε το ενεργό πιστοποιητικό της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας ή του token.

Στη συνέχεια θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το pin της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας ή του Token.

Έπειτα μεταφερόμαστε αυτόματα στη σελίδα εισόδου του Single Sign-On του ΑΠΘ όπου πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Φτάνουμε έτσι στην αρχική σελίδα του νέου γραμματειακού περιβάλλοντος, όπου επάνω δεξιά βλέπουμε το όνομα χρήστη του ιδρυματικού λογαριασμού μας και επάνω αριστερά  ένα από τα Τμήματα στα οποία έχουμε πρόσβαση.

 

 

Σύνδεση με χρήση του πλοηγού Mozilla Firefox

Αν χρησιμοποιήσουμε τον πλοηγό Mozilla Firefox για την είσοδο στην εφαρμογή registrar.auth.gr, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία σειρά από βήματα, ώστε να αναγνωρίζει το πιστοποιητικό της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας ή του token.

Ανοίγουμε το Moziilla Firefox και από τις τρεις παύλες δεξιά επιλέγουμε Options.

Έπειτα επιλέγουμε Privacy & Security και κάτω δεξιά την ένδειξη Security Devices

 

Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε Load και στην ένδειξη Module filename πατάμε Browse

Μεταβαίνουμε στη διαδρομή C:\Windows\System32, επιλέγουμε το eTPKCS11.dll και πατάμε Open

Πατάμε ΟΚ στο  παράθυρο και ανακατευθυνόμαστε σε ένα άλλο παράθυρο όπου επιλέγουμε το AKS ifdh 0

Στον πίνακα που εμφανίζεται και συγκεκριμένα στο status αναγράφεται πως δεν είμαστε συνδεδεμένοι(not logged in) οπότε επιλέγουμε Log In, βάζουμε το pin του token μας και πατάμε OK.

Μετά από την παραπάνω διαδικασία κάθε φορά που θα ανοίγουμε την εφαρμογη registrar.auth.gr μέσω mozilla firefox, θα αναγνωρίζει κανονικά το πιστοποιητικό μας.

Εξυπηρέτηση αιτήσεων φοιτητών

Πρώτο βήμα για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων των φοιτητών του τμήματός μας, είναι να ρυθμίσουμε το πρωτόκολλο των αιτήσεων να ξεκινάει/συνεχίζει από τον αριθμό που επιθυμούμε. Μεταβαίνουμε από το Μενού αριστερά στην ένδειξη Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις. Στην αναζήτηση γράφουμε Σειρές εγγράφων και επιλέγουμε Εμφάνιση.

Επιλέγουμε Προσθήκη Στοιχείου για να ορίσουμε το όνομα, τον τρέχοντα αριθμό πρωτοκόλλου και τη μορφοποίησή του.

Στο Εμφανιζόμενο παράθυρο, εισάγουμε το ένα Όνομα για το Πρωτόκολλο, τον Τελευταίο Αριθμό πρωτοκόλλου, επιλέγουμε την ένδειξη Ενεργή,εισάγουμε την επιθυμητή Μορφοποίηση αριθμού εγγράφου(πχ.{DD}/{MM}/{YYYY}/{0000}) και τέλος πατάμε Υποβολή.

 

Στη συνέχεια είτε από την αρχική σελίδα της εφαρμογής είτε από το μενού αριστερά, επιλέγουμε Αιτήσεις και από τις Εκκρεμείς αιτήσεις την ένδειξη Περισσότερα.

Βρίσκουμε την αίτηση του φοιτητή που θα εξυπηρετήσουμε, η κατάσταση της οποίας φαίνεται Σε εκκρεμότητα και πατάμε Προβολή. Αφού ανοίξει επιλέγουμε διεκπεραίωση αίτησης.

Στη συνέχεια πατάμε Έγκριση και η κατάσταση της αίτησης αλλάζει σε Εγκρίθηκε και βλέπουμε και το παραγόμενο Πιστοποιητικό στο Συνδεόμενο αρχείο. Επιλέγοντας το αρχείο μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια των στοιχείων. Σε περίπτωση που εντοπιστεί έγγραφο με προβληματικό περιεχόμενο, το πιστοποιητικό (όχι το αίτημα) μπορεί να ακυρωθεί και αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο σύστημα Γραμματείας, να ξαναπαραχθεί και μάλιστα με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου που αρχικά δόθηκε, επιλέγοντας Επανέκδοση.

Για την ψηφιακή υπογραφή του εγγράφου, επιλέγουμε την Αίτηση και από την Έγκριση την Ψηφιακή Υπογραφή. Στο παράθυρο που ανοίγει βάζουμε το pin του token ή της κάρτας μας και επιλέγουμε να μείνουμε συνδεδεμένοι κατά της διάρκεια της συνεδρίας(δεν επιλέγουμε τη Δημοσίευση του πιστοποιητικού). Στην επιλογή πιστοποιητικών θα πρέπει να εμφανίζεται το Πιστοποιητικό που έχει το token ή η κάρτα μας και πατάμε Έναρξη.

Τέλος επιλέγουμε Δημοσίευση αν επιθυμούμε να το παραλάβει ο φοιτητής μέσα από το students.auth.gr(ειδοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος/email).

Αν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε ταυτόχρονα περισσότερες από μία αιτήσεις, μπορούμε να επιλέξουμε τις αιτήσεις που επιθυμούμε και στη συνέχεια να πατήσουμε Έγκριση->Διεκπεραίωση.

 

Πατάμε στη συνέχεια Έναρξη, αφήνουμε την μπάρα κύλισης να ολοκληρώσει τη διεκπεραίωση των αιτήσεων. Στη συνέχεια τις επιλέγουμε και πάλι όλες και πατάμε Έγκρση. Πλεον οι αιτήσεις μας αφού ολοκληρωθεί η μπάρα κύλισης θα είναι σε κατάσταση Εγκρίθηκε και θα έχουν δημιουργηθεί και το αντίστοιχα συνδεόμενα αρχεία, δηλ. τα πιστοποιητικά που αιτήθηκαν οι φοιτητές.

Για τη μαζική ψηφιακή υπογραφή των αιτήσεων, επιλέγουμε και πάλι όλες τις αιτήσεις και από την ένδειξη  Έγκριση πατάμε στην  Ψηφιακή υπογραφή.

Στο επόμενο παράθυρο, συμπληρώνουμε το pin της κρυπτογραφικής συσκευής, επιλέγουμε Σύνδεση κατά της διάρκεια της συνεδρίαςΠαραλαβή λίστας Πιστοποιητικών και πατάμε Έναρξη.

Αν  θέλουμε να παραλάβουν οι φοιτητές το πιστοποιητικό μέσα από το περιβάλλον students.auth.gr, επιλέγουμε και πάλι  τις αιτήσεις και από την ένδειξη Έγκριση πατάμε στην επιλογή Δημοσίευση.

 

 

Δημιουργία/ Διαχείριση Ορκωμοσίας

Πρώτο βήμα για τη διεξαγωγή μία Ορκωμοσίας, είναι η δημιουργία της εκδήλωσής της. Μεταβαίνουμε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής registrar.auth.gr, επιλέγουμε από το μενού αριστερά την ένδειξη Ορκωμοσίες και έπειτα Προσθήκη στοιχείου

Ακολουθούμε με τη σειρά τα βήματα του συγκεκριμένου οδηγού. Στο πρώτο βήμα, εισάγουμε τα γενικά στοιχεία της Ορκωμοσίας, όπως τον Τίτλο(ενδεικτικό όνομα), την Ακαδημαϊκή περίοδο και το έτος(αυτό στο οποίο βρίσκεται η γραμματεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή) καθώς επίσης και τα σχετικά Προγράμματα Σπουδών και πατάμε Επόμενο.

Στη συνέχεια ορίζουμε την Ημερομηνία ορκωμοσίας, την Ώρα ορκωμοσίας, την Τοποθεσία ή τη Διαδικτυακή τοποθεσία(επιλέγουμε επίσης το κουτάκι Διαδικτυακή εκδήλωση), το Μέγιστο αριθμός υποψηφίων και την Περίοδο Αιτήσεων,  δηλαδή το χρονικό διάστημα που θα είναι διαθέσιμη η υποβολή των αιτήσεων από τους φοιτητές και πατάμε Επόμενο.

 

Στο τρίτο βήμα, επιλέγουμε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποφήφιοι πτυχιούχοι, είτε σαν φυσικό έγγραφο είτε θα το αποστείλουν ηλεκτρονικά. Αν επιιθυμούμε να προστεθεί και κάποιο άλλο δικαιολογητικό θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με την ηλεκτρονική διεύθυνση support-gram@auth.gr

Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα, επιλέγουμε τα πιστοποιητικά τα οποία θα παραλάβουν ηλεκτρονικά οι πτυχιούχοι της συγκεκριμένης ορκωμοσίας και πατάμε Υποβολή.

Αφού δημιουργήσουμε την Ορκωμοσία, μπορούμε να έχουμε μία Προεπισκόπηση της εκδήλωσης, αν μεταβούμε από την αρχική σελίδα στην ένδειξη αριστερά Ορκωμοσίες. Πατώντας το μολυβάκι μπορούμε να επεξεργαστούμε την Ορκωμοσία και να αλλάξουμε κάποια στοιχεία που είχαμε ορίσει. Επίσης πατώντας πάνω στο Μάτι μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία σχετικά με την Ορκωμοσία.

 

Αφού ξεκινήσει η περίδος υποβολής αιτήσεων από τους φοιτητές του τμήματός μας, μπορούμε μέσα από την επιλογή Ορκωμοσίες και πατώντας στο μάτι της εκδήλωσης που μας ενδιαφέρει, να μεταβούμε στην καρτέλα Αιτήσεις και να δούμε τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε αν η αίτηση του φοιτητή πληροί τις προϋποθέσεις πτυχίου καθώς και αν έχουμε εγκρίνει τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει. Για να δούμε την κάθε αίτηση που έχει υποβληθεί ξεχωριστά πατάμε επάνω στο μάτι.

Η αίτηση που φτάνει από κάθε Ενεργό φοιτητή, θα φαίνεται σε Εκκρεμότητα και η κατάσταση του φοιτητή Ενεργός. Μπαίνοντας σε κάθε αίτηση ενεργού φοιτητή, αρχικά επιλέγουμε Διεκπεραίωση αίτησης.

Στη συνέχεια μεταβαίνουμε πιο κάτω στη σελίδα που αφορά την έγκριση των δικαιολογητικών του κάθε φοιτητή.

Αν όλα τα δικαιολογητικά είναι σωστά Εγκρίνουμε και επιλέγουμε ότι τα έχει υποβάλει σωστά.

Σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό είναι λάθος, θα πρέπει να το Απορρίψουμε και να πατήσουμε την ένδειξη Πρσωρινά αποθηκευμένη. Με αυτή την ενέργεια στο φοιτητή θα αποσταλεί email στον ιδρυματικό του λογαριασμό αλλά θα υπάρχει και σχετική ενημέρωση στο περιβάλλον students.auth.gr που θα τον ενημερώνει ότι κάποιο συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν είναι σωστό και πρέπει να μπει εκ νέου στην αίτηση ορκωμοσίας και να την υποβάλει και πάλι, επισυνάπτοντας το σωστό δικαιολογητικό αυτή τη φορά.

Εφόσον τα δικαιλογητικά είναι σωστά και τα έχουμε εγκρίνει, θα πρέπει να μεταβούμε στο περιβάλλον της Cardisoft και να ανακηρύξουμε τους Ενεργούς φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση ορκωμοσίας και προσκόμισαν και τα σωστά δικαιλογητικά. Στη συνέχεια και μετά από μία εργάσιμη ημέρα(για να μεσολαβήσει ο απαραίτητος συγχρονισμός) η κατάσταση των φοιτητών θα αλλάξει σε Ανακηρύχθηκε και θα μπορούμε να προχωρήσουμε στην Έγκριση των αιτήσεών τους. Σε αντίθετη περίπτωση πατώντας Έγκριση θα λαμβάνουμε και σχετικό σφάλμα.

Μετά την Έγριση της αίτησης του ανακηρυχθέντα φοιτητή, παράγονται αυτόματα αιτήσεις για τα πιστοποιητικά που θα λάβει μετά την Ορκωμοσία του. Σε κάθε αίτηση φοιτητή, θα φαίνονται και οι αντίστοιχες αιτήσεις εγγράφων που έχουν παραχθεί.

Μετά το τέλος της ορκωμοσίας και αφού επιβεβαιώσουμε ότι ο φοιτητής συμμετείχε σε αυτήν, μεταβαίνουμε και πάλι στο περιβάλλον της cardisoft και ορκίζουμε τους ανακηρυχθέντες φοιτητές. Την επόμενη ημέρα θα φαίνονται οι φοιτητές Πτυχιούχοι και μπορούμε να εκδώσουμε τα πιστοποιητικά τους μέσα από τις αιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί.

Ενεργοποίηση δηλώσεων πρόθεσης συμμετοχής σε εξετάσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλεται άπαξ και δεν είναι επεξεργάσιμη.

Από την αρχική σελίδα του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής γραμματείας επιλέγουμε τις τρεις τελείες δίπλα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος και στη συνέχεια Επεξεργασία Τμήματος.

Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε Άλλες ιδιότητες.

Εμφανίζεται η φόρμα επεξεργασίας και εισαγωγής των ρυθμίσεων για τις αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις. Ορίζουμε τα παρακάτω πεδία:


● Ακαδημαϊκό έτος εξεταστικής περιόδου
● Εξεταστική περίοδο
● Έναρξη περιόδου αιτήσεων
● Λήξη περιόδου αιτήσεων


Τέλος πατάμε Υποβολή.

Η συνολική πληροφορία είναι πλέον διαθέσιμη και στην αρχική σελίδα του registrar και μπορούμε να δούμε τους Ενεργούς φοιτητές του Τμήματος μας και πόσοι εξ αυτών αποδέχτηκαν ή όχι να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις.

 

Επιπρόσθετα από την επιλογή Περισσότερα της αρχικής σελίδας, ανακατευθυνόμαστε στην Αίτηση Συμμετοχής σε εξετάσεις όπου μπορούμε να βάλουμε διάφορα φίλτρα αναζήτησης και σε μορφή λίστας να μας επιστρέψει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης από τις τρεις τελείες κάθε αίτησης, μπορούμε να δούμε για κάθε φοιτητή τα μαθήματα στα οποία συναινεί να εξεταστεί.

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω του περιβάλλοντος students.auth.gr επιλέγοντας Εξυπηρέτηση και Συμμετοχή στην Επόμενη εξεταστική περίοδο. Μόλις ολοκληρώσουν την αίτησή τους, ενημερώνονται με αναλυτικό μήνυμα.

Oι διδάσκοντες λαμβάνουν την πληροφορία μέσα από το περιβάλλον faculty.auth.gr και έχουν τη δυνατότητα λήψης της λίστας των εγγεγραμμένων στο μάθημά τους με το αρχείο να περιλαμβάνειτις εξής πληροφορίες: Κωδικός Φοιτητή, ΑΕΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Email, Αποδοχή και Συμμετοχή.

 

 

 

 
Με εικόνες