Ρύθμιση σύνδεσης σε κοινόχρηστη πρίζα δικτύου με έλεγχο ταυτότητας μέσω ιστοσελίδας

Εφόσον έχετε συνδέσει τον υπολογιστή σας στη πρίζα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Επιχειρήστε να ανοίξετε οποιαδήποτε ιστοσελίδα (π.χ. http://www.google.gr). Αυτόματα θα μεταφερθείτε σε μια νέα όπου ζητούνται τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας λογαριασμού στο ΑΠΘ. Εάν δεν έχετε εγκατεστημένη την Αρχή Πιστοποίησης HARICA, κατά την μεταφορά σας σε αυτήν την ιστοσελίδα θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας. Σας προτείνουμε να την έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως.

Δώστε τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας λογαριασμού για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση και να ξεκινήσετε την πλοήγηση.

 
Με εικόνες