Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο WEB περιβάλλον

Επιλέγουμε το βελάκι δίπλα από το όνομα μας (“Logged in as”) και επιλέγουμε Edit Profile.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί μπορούμε να εισάγουμε το νέο μας κωδικό στα πεδία Password και Confirm Password και πατάμε ΟΚ.

 
Με εικόνες