Εισαγωγή προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού στο webmail

Η εισαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού στο webmail προϋποθέτει να έχουμε αποκτήσει προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΑΠΘ (δείτε οδηγίες για έκδοση προσωπικού πιστοποιητικού στο δεξί μενού) και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες εξαγωγής πιστοποιητικού από τον χώρο όπου βρίσκεται (ανάλογα με ποιον πλοηγό ή λειτουργικό το παραλάβατε επιλέξτε κατάλληλα από το δεξί μενου της ιστοσελίδας) ώστε να το έχουμε σε μορφή αρχείου.

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του προσωπικού πιστοποιητικού στο webmail αν το έχουμε σε κρυπτογραφική συσκευή (token).

Ανοίγουμε τη σελίδα webmail.auth.gr με τη χρήση του Ιnternet Explorer και πληκτρολογούμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Επιλέγουμε το γρανάζι και ακολουθούμε τη διαδρομή Preferences-> Αλληλογραφία/Mail .

Στην κατηγορία Γενικά επιλέγουμε S/MIME και εκεί το πλαίσιο Εισαγωγή προσωπικών πιστοποιητικών/Import Personal Certificates.

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται φορτώνουμε το ψηφιακό μας πιστοποιητικό και συμπληρώνουμε  τα ακόλουθα πεδία ως εξής : "Κωδικός" ,τον κωδικό που ορίσαμε κατά την εξαγωγή του προσωπικού ψηφιακού μας πιστοποιητικού 

"Κωδικός προσωπικού κλειδιού", τον κωδικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού και επιλέγουμε Εισαγωγή/Import.

 
Με εικόνες