Εγχειρίδια για την εφαρμογή ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων «Πάπυρος»

Πλήρεις οδηγοί

1. Εφαρμογή Desktop (αξιοποιείται για την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση, αν δεν είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή μας την κατεβάζουμε από τον σύνδεσμο https://papyros.auth.gr/setup/PapyrosR7.exe)(αν είστε εκτός γραφείου θα χρειαστεί να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία VPN)

2. Εφαρμογή Web (https://papyros.auth.gr, υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες εκτός της ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης). Επισημαίνεται ότι όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή web για ψηφιακή υπογραφή εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου με χρήση ακαδημαϊκής ταυτότητας ή token απαιτείτε να είστε συνδεδεμένοι με VPN στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε εξ αποστάσεως ψηφιακή υπογραφή που δεν απαιτεί χρήση VPN.

 

Βίντεο εκπαιδεύσεων

 

Σύντομοι Οδηγοί

A.Γενικές Διαδικασίες

 1.1 Εισαγωγή εγγράφων μέσω Desktop Client
 2.1 Εισαγωγή εγγράφων μέσω Web Client
 4.1 Υπογραφή εγγράφου εισερχόμενης δρομολόγησης εγγράφου μέσω Desktop Client
 4.3 Παραλαβή εγγράφου μέσω Desktop Client
 5.1 Υπογραφή εγγράφου εισερχόμενης δρομολόγησης εγγράφου μέσω Web Client
 5.2 Απόρριψη εισερχόμενης δρομολόγησης εγγράφου για υπογραφή μέσω Web Client
 5.3 Παραλαβή εγγράφου μέσω Web Client
 5.4 Γρήγορη διαδικασία υπογραφών
 5.5 Ορισμός λογαρισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Web Client
 6.1 Δημιουργία εγγράφου με bookmarks για πρωτοκόλληση
 6.1 Παράδειγμα Εξερχόμενου εγγράφου με bookmarks

B.Διαδικασίες Χρηστών

 3.7 - 3.8 Διαδικασία αιτήματος Χρήστη

Γ. Διαδικασίες Ακαδημαϊκών και αυτόνομων Μονάδων

 3.1 Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων μονάδας από Εξωτερικό αποστολέα ή Χρήστη
 3.2 Διαχείριση εισερχόμενων εγγράφων από άλλη ακαδημαϊκή μονάδα ή το Τ.Π.Δ (Κοινοποίηση εγγράφου)
 3.3 Διαχείριση εξερχόμενων εγγράφων ακαδημαϊκής μονάδας
 3.5.a Διαχείριση αιτήματος Ακαδημαϊκής Μονάδας (Ενέργειες Ακαδημαϊκής Μονάδας)
 3.7.b Διαχείριση αιτημάτων χρήστη

Δ. Διαδικασίες Μονάδων Διοίκησης

 3.4.a Διαδικασία εξερχόμενου εγγράφου μονάδας  Διοίκηση - Χειρόγραφες υπογραφές  (Ενέργειες μονάδων Διοίκησης)
 3.4.b Διαδικασία εξερχόμενου εγγράφου μονάδας  Διοίκησης - Ηλεκτρονικές υπογραφές (Ενέργειες μονάδων Διοίκησης)
 3.5.c Διαχείριση αιτήματος Ακαδημαϊκής Μονάδας ή Χρήστη (Ενέργειες μονάδων Διοίκησης)

E. Διαδικασίες Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

 3.4.c Διαδικασία εξερχόμενου εγγράφου μονάδας  Διοίκησης (Ενέργειες Τ.Π.Δ.)
 3.9 Εξυπηρέτηση αιτήματος Μονάδας ή Χρήστη από το Τ.Π.Δ.
 3.12 Διαχείριση εισερχόμενων εγγράφων Τ.Π.Δ.
 7.1 Έγκριση πρωτοκόλλησης από προϊστάμενο Τ.Π.Δ.

Ζ .Διαχείριση Μελών Μονάδας

0.1 Εφαρμογή διαχείρισης Μελών Μονάδας

 
Με εικόνες