Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής εκτυπώσεων

Για να εισέλθουμε στην υπηρεσία εκτυπώσεων ΑΠΘ επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα  https://print.it.auth.gr/ και δίνουμε τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού μας λογαριασμού προσθέτοντας στο όνομα χρήστη/username το πρόθεμα pclabs\, π.χ. pclabs\testuser.

To περιβάλλον διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Summary

Επιλέγοντας την καρτέλα Summary από το μενού, βλέπουμε μια σύνοψη που περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό σελίδων που έχουμε εκτυπώσει από την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας στο πεδίο Total Pages, τη  δραστηριότητά μας όσον αφορά στις εκτυπώσεις στο διάγραμμα Activity καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτές στο πεδίο Environmental Impact.Το πεδίο Balance παρέχει ως πληροφορία ένα ενδεικτικό κόστος σε € των εκτυπώσεων μας.

Επιλέγοντας το σύνδεσμο Enviromental Dashboard μπορούμε να δούμε τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον όγκο εκτυπώσεων όλης της μονάδας μας.

Rates

Στην καρτέλα Rates βλέπουμε τη λίστα όλων των εκτυπωτών της μονάδας μας που έχουν συνδεθεί με την υπηρεσία και αν σ’ αυτούς έχουν περαστεί χρεώσεις από το ΚΗΔ για την κατανάλωση σε μελάνη, μπορούμε να δούμε ποιες είναι αυτές σύροντας το ποντίκι στην ένδειξη Details.

Recent print jobs

Στην καρτέλα Recent print jobs εμφανίζονται τα έγγραφα που εκτυπώσαμε και σε ποιον εκτυπωτή, προκειμένου να βλέπουμε τη δραστηριότητά μας.

Jobs pending release

Στην παρούσα καρτέλα Jobs pending release, μπορούμε να αναζητήσουμε ό,τι δεν έχει εκτυπωθεί και να προχωρήσουμε σε ακύρωση εκτύπωσης.

 

Web print

Η υπηρεσία Web print δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Πρόκειται να εξυπηρετεί  εκτυπώσεις οι οποίες θα στέλνονται μέσω email στους εκτυπωτές και θα μπορούμε να βλέπουμε την κατάστασή τους.

Πολιτική εκτυπώσεων

Στην καρτέλα  "Πολιτική εκτυπώσεων" οδηγούμαστε στην ιστοσελίδα της περιγραφής της υπηρεσίας https://it.auth.gr/print όπου περιγράφεται ο κανονισμός χρήσης της.

 
Με εικόνες