Θέλω να μη χάνω τις κλήσεις του γραφείου μου όταν απουσιάζω

Αφορά 

Μπορείτε να δέχεστε τις κλήσεις σας όταν είστε εκτός γραφείου ενεργοποιώντας προώθηση κλήσεων σε κάποια ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις SIP (π.χ. smartphone, tablet, laptop).

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες