Θέλω να συμμετάσχω εξ αποστάσεως σε συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος

Αφορά 

Οι πιστοποιημένες τηλεδιασκέψεις υποστηρίζουν τη συμμετοχή σας εξ αποστάσεως, είτε από τον προσωπικό σας υπολογιστή, είτε από οργανωμένη αίθουσα τηλεδιάσκεψης του πανεπιστημίου. Ακολουθήστε τη διαδικασία αιτήματος υποστήριξης για οδηγίες.