Θέλω να κάνω δήλωση εγγραφής εξαμήνου

Αφορά 

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου γίνεται από την ιστοσελίδα sis.auth.gr στις ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.