Εγκατάσταση ERDAS IMAGINE

Κάνουμε λήψη του προγράμματος

ERDAS IMAGINE 2022 v16.7 Win 64-bit

κι εκτελούμε το Setup.exe

Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε Ιnstall και στη συνέχεια Next>

Διαβάζουμε κι αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης I accept... και Next>

Επιλέγουμε τι θα εγκατασταθεί και σε ποιο φάκελο και Next>

Επιλέγουμε Install για να ξεκινήσει η εγκατάσταση και Finish όταν τελειώσει.

Περιμένουμε να ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις κι επιλέγουμε τα file associations που θέλουμε

Την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί το λογισμικό θα λάβουμε μήνυμα ότι δεν βρίσκει άδεια.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται στο πεδίο Concurrent License Server δίνουμε erdas.it.auth.gr και Next>

Ολοκληρώνουμε με Next> και Finish

 
Με εικόνες